Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Station Reeshof Tilburg verder op de rails

Datum nieuwsfeit: 11-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg

11-10-99

Station Reeshof verder op de rails

Plan van aanpak gereed

B&W stellen aan de Raad voor om 5 miljoen gulden bij te dragen in de investeringskosten van een snel te realiseren station Reeshof. Verder is het plan om 20 miljoen gulden vóór te financieren voor de aanleg van eventueel extra spoor. Dit vloeit voort uit het Algemeen Beleidsplan 1999 -2002, dat het voornemen bevat op op korte termijn een NS-station Reeshof te realiseren, eventueel door middel van voorfinanciering en medefinanciering (mits de rijksbijdrage niet in gevaar komt). Tot de opening van het station moeten nog een aantal stappen worden gezet. Uitgaande van de voorlopige planning wordt nu in het gunstigste geval gerekend met een realisatie van het station in 2003.

Tilburg heeft in een brief aan het ministerie en de provincie gemeld dat het bereid is ¦ 5 miljoen bij te dragen in de investeringskosten van het snel te realiseren station en ¦ 20 miljoen vóór te financieren voor de eventuele aanleg van extra spoor. Naar aanleiding van deze brief is er bestuurlijk overleg gestart met het Directoraat Generaal Personenvervoer van het ministerie en met de provincie. Het Rijk wacht af wat de resultaten zijn van het lopende onderzoek van Railned naar het te verwachten aantal nieuwe in- en uitstapppers dat een station Reeshof oplevert. De Provincie is het met Tilburg eens dat het station noodzakelijk is en zal zich daar in voorkomende gevallen ook sterk voor maken. Hetzelfde geldt overigens voor de daarmee samenhangende capaciteitsuitbreiding op het traject Breda - Tilburg en het Interregiospoor.

Hoofdlijnen
Voor de realisatie van station Reeshof moet aan 4 voorwaarden worden voldaan:

1. Aangetoond moet worden dat het station de beste oplossing is ten opzichte van andere alternatieven. (Dit is een voorwaarde van het ministerie.)

2. Het station moet voldoende vervoerwaarde hebben wil het voor subsidie en afdekking van de exploitatie-korten in aanmerking komen. Concreet moet dan het aantal nieuwe reizigers uitkomen boven een ondergrens van 1000 nieuwe in- en uitstappers. Het onderzoek hiernaar wordt nog deze maand afgerond. Daarna wordt gestart met de andere onderdelen van het Plan van Aanpak.

3. Het station moet inpasbaar zijn in de dienstregeling. Er moet dus voldoende capaciteit op het spoor zijn om treinen te laten stoppen. Stoppen op het hoofdspoor is op dit moment niet haalbaar; voor een snel aan te leggen station is dus extra spoor nodig.

Vraag is hoe het station ingepast gaat worden in de eventuele eindsituatie met vier sporen én in de situatie zonder die viersporigheid. NS Railinfrabeheer heeft daartoe varianten ontwikkeld; sommige voorzien in extra spoor, bij andere wordt het bestaande derde spoor bij Tilburg-West doorgetrokken tot Reeshof. De gemeente ziet het liefst een directe bediening door treinen richting Tilburg én richting Breda. Dit betekent vrij zeker dat er ook bij de kruising met de Reeshofweg extra spoor moet komen. De daardoor noodzakelijke tunnel is al opgenomen in de nieuwe meerjarenplanning van de gemeente.
4. Het station moet exploitabel zijn. Met andere woorden: er zal een vervoerder moeten zijn die het station wil bedienen, en de tekorten zullen afgedekt moeten zijn. Het Rijk is in beginsel alleen bereid de tekorten af te dekken bij meer dan 1000 nieuwe in- en uitstappers.

De hoofdvoorwaarden worden momenteel onderzocht. Tegelijk hiermee bestuderen Rijk, Railned, NS Railinfrabeheer en NS reizigers de financiering, het ontwerp en de geraamde kosten van de benodigde infrastructuur, het maken van de bestemmingsplannen en de grondverwerving.
Er is forse bestuurlijke discussie geweest met NS over de vraag of station Reeshof behoorde tot de categorie door het Rijk/NS beloofde stations. Volgns de NS was die belofte nooit hard gedaan. Het station is vervolgens als één van de 'nieuw gewenste' stations meegenomen in het plan voor Interregiospoor van de B5 (de 5 grote Brabantse steden met provincie). Dat plan zal binnenkort het MIT-traject (Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport) in gaan met het opstellen van een Probleemanalyse en een Verkenningenstudie (conform de eisen die Rijkswaterstaat aan dat soort studies stelt).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie