Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bruut Politie-optreden tegen vredesmars Molukkers

Datum nieuwsfeit: 12-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Bruut Politie-optreden tegen vredesmars Molukkers

Datum: 12 - 10 - 1999


- Politie heeft verborgen agenda

- Politie trad op als milities in Indonesië

- Burgemeester Deetman aansprakelijk

- Molukse organisatie klaagt politie aan.

Molukse Landelijke Stille Demonstratie
Zaterdag 9 Oktober ’99 jl. is door zo’n 2.700 Molukkers een grote Landelijke Stille Demonstratie georganiseerd naar het Vredespaleis in Den Haag. Hier zijn een petitie en zo’n 8.000 handtekeningen aangeboden aan VN waarnemers en het Europarlement. De demonstratie is gehouden tegen de voortdurende schending van de mensenrechten en het aanhoudende geweld op de Molukken onder de leus: “Vredespaleis. Paleis van Vrede ook voor de Molukken” Met deze Landelijke Stille Demonstratie werd beoogd de actuele situatie op de Molukken internationaal onder de – internationale - aandacht te brengen. Deze stille tocht is het moeizame, maar succesvolle resultaat geweest van een half jaar afstemmen tussen een groot aantal organisatoren van Molukse stille tochten uit verschillende plaatsen in Nederland. Het initiatief van deze stille tocht lag bij de taakgroep Vredespaleis van de “Werkgroep Mokum voor de Molukken” uit Amsterdam, die organisatoren van de ruim 30 stille tochten die sinds januari overal georganiseerd zijn bijeen brachten.

VN Waarnemers
Drie VN-waarnemers van de VN-delegatie in Oost-Timor, waaronder het hoofd Saskia Kouwenberg onderschreven het doel van de tocht: Internationale aandacht voor de situatie op de Molukken. Zij gaven aan het verdriet en de pijn onder de Molukkers in Nederland te begrijpen. Ook werd vermeld dat de Nederlandse Regering andermaal een miljoen ter beschikking gesteld heeft voor de Molukken. Eén van de waarnemers citeerde een opschrift die hij zag op de belangrijkste weg in Ambon stad, dat besloot met “Sampai jua”: “Tot zover het is genoeg”. De VN-waarnemers ontvingen een petitie van een Moluks kind en 8.000 handtekeningen die zij aan de VN zullen overhandigen.

Europees Parlement
De voormalige minister Hanja Maij-Weggen, thans lid van het Europees Parlement namens de Christen Democratische Fractie, de grootste Europese fractie, liet zich vertegenwoordigen door het 2e kamerlid Agnes van Aardenne. Ook zij sprak haar steun uit naar de doelstellingen van de Stille Demonstratie en ze las de 7-punten tellende resolutie voor die donderdag 7 oktober in het Europarlement (Straatsburg) unaniem aangenomen is. De resolutie vermeldt dat VN-rapporteurs of die van Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s) objectieve rapporten over de mensenrechten situatie op de Molukken moeten kunnen schrijven, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen. Ook wordt gepleit humanitaire hulp en financiële ondersteuning. Farida Pattisahusiwa vertegenwoordigster van de Islamitisch Molukse Gemeenschap in Nederland bood Van Aardenne na een indrukwekkende speech een petitie aan. Van Aardenne zegde toe deze ook mee te nemen voor de Nederlandse Regering. Ook zij moet volgens haar de resolutie van het Europarlement uitvoeren. Een Moluks Islam- en Christenkind lieten daarna samen een witte vredesduif los als teken van verzoening en vrede.

POLITIE-OPTREDEN
Arrestatieteams
Na de uiterst strak georganiseerde en vreedzame verloop van de stille tocht kwam het, door toedoen van de politie, toch nog tot een uitbarsting van geweld. Bij het naar het huis gaan van de deelnemers, die uit alle delen van het land kwamen, traden speciale arrestatieteams op om verdachten van geweld van de gewelddadige demonstratie van 19 augustus! op te pakken. De politie maakte daarbij gebruik van ‘aanwijzingen’.

Diep beledigd
De organisatoren van de demonstratie zijn diep beledigd door dit optreden van de politie. 5 maanden voor de demonstratie al, was er toestemming voor de tocht. Nochtans was er tot aan de dag ervoor onderhandelingen over orde, rust en veiligheid. De politie werd gedetailleerd gekend in het draaiboek en veiligheidsprocedures van de organisatie, met een ordedienst van 250 vrouwen. Aan het eind gaf de politie zelfs nog haar complimenten aan de organisatie.

Verborgen agenda
De organisatie voelt het optreden, daarom aan als een dolksteek in de rug en spreekt van een verborgen agenda van de politie. Als de verdachten inderdaad zo hoog op de arrestatielijst staan dan had de politie deze jongeren in hun eigen woonplaats of op de snelweg kunnen oppakken en het risico van geweld niet zo op de proef moeten stellen. Juist wanneer om aandacht voor schending van mensenrechten gevraagd wordt. Van coördinatie tussen de diverse diensten binnen de politie bleek geen sprake te zijn noch materieel, noch tactisch, noch qua psychologische timing. Dit bleek uit de tegengestelde reacties van de ‘platte pet’ en de voornamelijk jonge rechercheurs die uiterst gewelddadig optraden en niet geïnformeerd waren over de rol van de Molukse ordedienst.

Hoofd waarnemers bedreigd
Onder de ogen van de VN-waarnemers werd er bruut en tactloos opgetreden, waarbij het hoofd van de VN-waarnemers zelf persoonlijk is bedreigd. Vooral de jonge rechercheurs ondermijnden de bemiddelende rol van de coördinatoren van de stille tocht op een dergelijke wijze dat escalatie amper te voorkomen was. Gelukkig dat door de deëscalerende werkwijze van de organisatie vanaf het begin de emoties niet verder oplaaiden. Het aanzien van de organisatie, met haar eigen ordedienst is zo aangetast dat ze vreest niet in te kunnen staan voor volgende demonstraties. Zowel naar de Molukse gemeenschap als naar de politie is haar positie dermate ondergraven dat ze niet meer met de politie wenst te praten dan na een openlijke genoegdoening of excuses. De geagendeerde evaluatie met de politie heeft ze afgezegd. Nog op dezelfde dag heeft de organisatie overleg gehad met de politie over de gearresteerde jongeren. Een persoon is vrijgelaten. Juridische bijstand is georganiseerd

Aanklacht
Daarnaast zal de organisatie de werkwijze van de politie bij de ‘driehoek’, aanhangig maken en burgemeester Deetman als hoofd van de politie persoonlijk verantwoordelijk stellen voor ongeregeldheden in de toekomst. De gemeenteraad van Den Haag krijgt een adres van de organisatie, waarin om een onderzoek naar het functioneren van de politie gevraagd wordt. Ondertussen verzamelt de organisatie ooggetuigeverslagen om de politie aan te kunnen klagen voor geweld.

De politie bleek een onbetrouwbare gesprekspartner, de Molukkers voelen zich in hun eergevoel andermaal aangetast en verraden. De organisatie dacht in goede samenwerking met de politie te kunnen werken maar stelt nu vragen ten aanzien van de politie haar ‘maatschappelijke integriteit’.

Organisatie: Djangan lupa Maluku

adres: Postbus 123

postcode: 1561 AC

woonplaats: Krommenie

Telefoon: 075-6400392

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie