Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

ECN/RIVM en CPB: Resultaten klimaatbeleid onzeker

Datum nieuwsfeit: 12-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Vindplaats 3
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

RIVM

Den Haag/Bilthoven/Petten, 12 oktober 1999

ECN/RIVM en CPB: Resultaten klimaatbeleid onzeker

Het is onzeker of het beleid in de recent verschenen "Uitvoeringsnota Klimaatbeleid, deel 1, binnenlandse maatregelen" de uitstoot van broeikasgassen voldoende zal verminderen. Dit blijkt uit onderzoeken van ECN, RIVM en CPB.

Deel 1 van de nota geeft aan hoe het kabinet de helft van de reductieverplichting van het Kyoto-protocol wil bereiken met binnenlandse maatregelen. Op verzoek van het ministerie van VROM hebben ECN, RIVM en CPB onderzocht of het beleid van de nota voldoende is om de beoogde reductie (25 Mton CO2-equivalent in 2010) te realiseren. Ook zijn de kosten en macro-economische effecten geanalyseerd.

Onzekerheden

De instituten komen tot de conclusie dat het grootste deel (15 Mton) van het beoogde reductiedoel "hard" is, dat wil zeggen dat deze reductie naar verwachting bij de voorgenomen beleidsmaatregelen wordt gehaald in 2010. Ongeveer de helft van de "harde" reductie heeft betrekking op niet-CO2 broeikasgassen, het overige deel op energiebesparing en toepassing van duurzame energie (houtstook, wind en zon). De resterende reductie van circa 10 Mton is onzeker. Voor deze reductie is beleid nodig waartoe nog niet is besloten, of is beleid aangekondigd waarvan de effectiviteit onzeker is.

De belangrijkste onzekere factor betreft de voorgenomen afspraak over de emissies van elektriciteitscentrales die kolen als brandstof gebruiken. Het doel is de emissie van kolencentrales terug te brengen tot het niveau van elektriciteitsproductie uit aardgas. Aangezien nog onduidelijk is of een dergelijke afspraak met
elektriciteitsproducenten tot stand komt, is de bijbehorende reductie van 6 Mton onzeker. Daarnaast is onzeker of de vrijwillige "Energie(prestatie)adviezen" voor woningen en kantoren voldoende resultaat opleveren. Ook over de beoogde reductie in de glastuinbouw en de industrie bestaat voor een deel twijfel. Tot slot geldt dat het beleid voor duurzame energie nog nader moet worden ingevuld om de beoogde reductie te halen.

Economische effecten

De instituten hebben berekend dat de overheidsuitgaven bij volledige realisatie van de beoogde reductie in 2010 rond ƒ 1 miljard per jaar hoger zijn. Dit geld gaat vooral naar energiebesparing en duurzame energie. De nota lokt extra private investeringen uit van circa ƒ 2 miljard per jaar.

De macro-economische effecten van de Nota zijn beperkt. Het beleid in de nota heeft op lange termijn een negatief effect op het Nederlandse bruto binnenlands product van 0,2%, onder meer door een mogelijk afzetverlies in de glastuinbouw. De totale werkgelegenheid zal op lange termijn 0,1 à 0,2% lager uitvallen.

Het CPB Werkdocument 113 Effecten van de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid, ISBN 90 5833 022 2, is te bestellen bij:

Hageman Verpakkers
Postbus 281
2700 AG ZOETERMEER
Tel: (079) 347 00 00
Fax: (079) 347 00 45
Prijs: ƒ 20,-

Tevens is het gehele werkdocument (gratis) beschikbaar als PDF-file (241 KB).

Hiervoor heeft u de (gratis verkrijgbare) Acrobat Reader nodig.

Gelijktijdig verschijnt bij het ECN de ECN/RIVM-publicatie De Uitvoeringsnota Klimaatbeleid doorgelicht. Dit rapport te bestellen is onder nummer ECN-RIVM-99-071 bij de bibliotheek van ECN, telefoon (0224) 56 43 28 of fax (0224) 56 11 56. Een gezamenlijke samenvatting van de onderzoeken van ECN/RIVM en CPB is eveneens verkrijgbaar bij ECN.

* De samenvatting

* Het complete rapport, in PDF formaat (241 KB).

Nadere informatie:
Jacqueline Timmerhuis, Centraal Planbureau: (070) 338 3477 Annette Lijdsman, RIVM: (030) 274 2560
Rob Dortmundt, ECN: (0224) 564 208

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie