Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage Bussemaker (PvdA) debat Wet Aanpassing Arbeidsduur

Datum nieuwsfeit: 12-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

12 oktober 1999

 

Bijdrage van Jet Bussemaker (PvdA) aan het plenaire debat over de Wet Aanpassing Arbeidsduur 26.358 (Deeltijdwet)

 

 

 

Mevrouw de voorzitter,

De behandeling van dit wetsvoorstel heeft mijn fractie - en naar ik weet ook andere fracties - nog veel en diepgaand bezig gehouden na de afronding van het eerste plenaire debat. Ik heb het al gezegd in mijn eerste inbreng: terwijl bijna de hele Kamer voorstander is van een wettelijk recht op aanpassing van de arbeidsduur c.q. deeltijdarbeid, zijn de meningen zeer verdeeld over hoe zo'n wet er uit zou moeten zien. Wij kunnen ons troosten met de gedachte dat er geen enkel ander land is waar ze zo'n wet kennen: alle begin is moeilijk, zo ook in dit geval, ook al is een eerder wetsvoorstel - dat van de heer Rosenmöller - hier langs geweest.

Ik wil bij deze heropening twee punten aan de orde stellen: de kwestie van vermeerdering van arbeidsduur en de kwestie van zwaarwegende bedrijfsbelangen.

Mijn fractie heeft zich altijd sterk gemaakt voor het opnemen van het recht op vermeerdering van de arbeidsduur in de wet. Dat is van groot belang voor werknemers met kleine deeltijdbanen - veelal vrouwen - die meer willen gaan werken. Vaak zal dat gebeuren nadat zij een tijd minder hebben gewerkt, bijvoorbeeld in verband met de zorg voor kinderen. Wij zijn dan ook blij dat dit recht op vermeerdering van de arbeidsduur, ondanks bezwaren van een deel van deze Kamer, in de wet gehandhaafd blijft. Om de impasse die in de Kamer is ontstaan over vermeerdering te doorbreken heeft mijn fractie in kunnen stemmen met een amendement van mevrouw Orgü, dat mede is ondertekend door mevrouw Schimmel en door mijzelf. Dat impliceert dat het recht op vermeerdering in de wet blijft staan, maar dat sociale partners hier bij cao vanaf kunnen wijken, en eigen afspraken kunnen maken over de invulling van de procedures.

Voorzitter, mijn tweede punt betreft de zwaarwegende bedrijfsbelangen. Wij gaven er om verschillende redenen de voorkeur aan de zwaarwegende bedrijfsbelangen niet in de wetstekst zelf maar in de MvT op te nemen, en aldaar ook omschreven zouden worden.

In het vorige plenaire debat heeft de staatssecretaris ons uitgebreid geantwoord en ook daarna nog een brief gestuurd, waarvoor dank. De staatssecretaris gaf in haar antwoord op vragen in eerste termijn al aan dat de werkgever bij het afwijzen van een verzoek niet kan volstaan met een verwijzing naar de uitwerking van de term `zwaarwegend bedrijfsbelang' in de wet. Ik citeer: `de werkgever zal dat echt moeten bewijzen met concrete cijfers, gegevens over de pogingen die hij heeft gedaan om voor de vrijvallende uren een andere werknemer te vinden e.d.'. Daar zijn wij blij mee. Ook uit de brief van de staatssecretaris over de jurisprudentie tot nu toe blijkt dat serieus is omgegaan met het wegen van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Daaruit blijkt ook dat in de rechtspraak een argument van bijvoorbeeld roostertechnische aard niet al te gemakkelijk gehanteerd kan worden. Zo is, stel ik vast, het argument dat werkgevers toekennen aan herkenbaarheid en bereikbaarheid van een bepaalde werknemer voor cliënten, of verstoring van het evenwicht tussen full-timers en part-timers niet voldoende argumentatie een verzoek niet in te willigen. Ik concludeer dat een werkgever het afwijzen van een verzoek goed moet motiveren. De staatssecretaris trekt die conclusie ook in haar brief. In diezelfde brief heeft ze ook aan dat de zwaarwegende bedrijfsbelangen die in het wetsvoorstel worden genoemd, voorbeelden zijn. Als voorbeelden, en dus niet als een dwingende mal. Dat heeft mijn fractie gerustgesteld. Een verzoek om in deeltijd te werken kan bijvoorbeeld een roostertechnisch probleem met zich meebrengen, maar hierbij hoeft niet altijd sprake te zijn van een zwaarwegend bedrijfsbelang.

De jurisprudentie gold bovendien in de tijd dat er nog geen sprake was van een wettelijk recht op deeltijdwerk. Vandaar wellicht dat nog wel eens een proefperiode werd voorgesteld voor deeltijdarbeid, in het bijzonder als een verzoek om vermindering van de arbeidsduur volgt op ouderschapsverlof. Als alles goed gaat - en daar ga ik vanuit - zal zo'n wet er binnenkort wel zijn. Dat betekent dat de balans in rechten en afwijzing van die rechten verschuift in het voordeel van de werknemer. Hij of zij heeft het recht in deeltijd te werken, tenzij de werkgever gemotiveerd kan aangeven dat dit leidt tot problemen, nee tot ernstige problemen, in de bedrijfsvoering. Een klein of tijdelijk probleem moet op te lossen zijn, pas als sprake is van een ernstig probleem kan het verzoek geweigerd worden.

De brief heeft mijn fractie voldoende overtuigd dat voorbeelden van zwaarwegende bedrijfsbelangen in de wet kunnen blijven staan. Tezamen met de jurisprudentie die tot nu bekend is, trekken wij hieruit de conclusie dat het recht op aanpassing van arbeidsduur voldoende gewaarborgd. Ik ga er daarbij van uit dat de staatssecretaris, gezien de eerdere gedachtewisseling, mijn mening deelt dat een werkgever het afwijzen van een verzoek in alle gevallen zal moeten motiveren, en dat hij of zij niet kan volstaan met een twee-regelig briefje: `verzoek afgewezen op grond van roostertechnische problemen'. De werkgever moet het naast zich neerleggen van een verzoek ook volgens de staatssecretaris schrijftelijk motiveren. Voor de volledigheid verzoek ik haar nog eens in te gaan op mijn argumenten, en in het bijzonder te bevestigen dat het om voorbeelden gaat van zwaarwegende bedrijfsbelangen in de wet, alsmede dat een werkgever in alle gevallen het afwijzen van een verzoek goed zal moeten motiveren.

Voorzitter, een en ander leidt er toe dat hoewel wij op zich sympathie hadden voor de motivering van de heer Rosenmöller om de zwaarwegende bedrijfsbelangen uit de wetstekst te halen - die sympathie blijkt natuurlijk ook uit het feit dat wij het amendement eerder mede ondertekend hebben - toch niet voor het amendement zullen stemmen.

Een wet als de Wet aanpassing arbeidsduur moet, meer nog dan vele andere wetten, draagvlak in de samenleving hebben. En draagvlak in de politiek hebben. Zonder dat draagvlak zal de wet in de praktijk van weinig betekenis zijn. Wij gaan er vanuit dat de wet voldoende draagvlak heeft om met een ruime meerderheid deze Kamer en hopelijk ook de Eerste Kamer te passeren. De heer Rosenmoller weet hoe moeilijk dat kan zijn, en dat dat soms betekent dat je iets in moet leveren op je idealen. Maar nooit zoveel wat mij betreft, dat je niet meer achter het resultaat kan staan. Mijn fractie kan het verwachte resultaat in deze zeer goed ondersteunen.

Om daar ook in de toekomst zeker van te zijn wil ik de staatssecretaris tot slot vragen of zij bereid is een evaluatie van de wet binnen twee jaar na inwerkingtreding van de wet naar de Kamer te sturen. Zodat wij kunnen zien waar mogelijke knelpunten zitten en hoe de omschrijving van zwaarwegende bedrijfsbelangen in de praktijk vorm krijgt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...