Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Delfzijl heeft sluitende begroting 2000

Datum nieuwsfeit: 12-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Delfzijl

VOORSTEL

12 -10-1999

Delfzijl heeft een sluitende begroting 2000

Het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl biedt de raad een sluitende begroting 2000, met meerjarenramingen tot en met het jaar 2003 aan.

De begroting is het gevolg van het beleid dat is bepaald in het collegeprogramma en is verwoord in de Voorjaarsnota 1999.

Belangrijkste speerpunten van beleid

De belangrijkste speerpunten van beleid zijn:

de kwijtscheldingsnorm voor de belastingen en heffingen wordt opgetrokken naar 100% van de bijstandnorm;

het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt 100% kostendekkend gemaakt;

de lastenverlichting voor de burgers (vervolgwetgeving Zalmsnip) wordt gedeeltelijk ingezet voor gericht minimabeleid. De kwijtschelding wordt opgetrokken naar 100% van de bijstandnorm. Door de kwijtschelding komt er minder geld binnen op de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Afgesproken is dat dit geld niet aan de betalende burgers mag worden doorberekend. Dat gebeurde in het verleden wel. Dit levert voor de burgers die wel moeten betalen een voordeel op van 60 gulden per huishouden. Om weer op het voordeel van 100 gulden (Zalmsnip) te komen wordt het tarief van de afvalstoffenheffing nogmaals met 40 gulden per huishouden verlaagd.

Onvoorziene uitgave

De begroting sluit met de volgende bedragen voor onvoorziene uitgaven:

2000 2001 2002 2003

bedragen x 1000 gulden 1396 95 50 11

Het voordeel in 2000 van 1.396.000 gulden wordt veroorzaakt doordat de financiële verantwoordelijkheid voor het toeslagenbudget bijstand naar de gemeenten toe met één jaar is uitgesteld.

Hiervoor was structureel vanaf 2000 1,2 miljoen gulden geraamd.

Reservering ten behoeve van huisvesting gemeentelijke organisatie

Het college stelt de raad voor van het groot overschot in 2000 1 miljoen gulden te reserveren voor de verbetering van de huisvesting van de gemeentelijke organisatie, omdat het hiervoor in het meerjarenbeleid gereserveerde bedrag van 3,5 miljoen gulden naar alle waarschijnlijkheid onvoldoende zal zijn.

Verkoop aandelen bouwfonds

Vanaf het jaar 2001 sluit de begroting met minimale bedragen voor Onvoorzien. Volgens het collegeprogramma dient hiervoor jaarlijks minimaal 200 duizend gulden te worden gereserveerd.

Echter met de wetenschap dat de aandelen Bouwfonds naar alle waarschijnlijkheid zullen worden verkocht voor ruim 9 miljoen gulden, hetgeen in de begroting structureel een voordeel zal opleveren van globaal 250 duizend gulden, is het verantwoord het meerjarenbeleid met te lage bedragen op onvoorzien aan te bieden.

Algemene uitkering voor de komende jaren

Door een gestage terugloop van de bevolking, door afbraak van woningen en door terugloop van het aantal bijstandontvangers komt de algemene uitkering uit het gemeentefonds steeds meer onder druk te staan.

Meerjarenbeleid

Het meerjarenbeleid is vastgesteld door aanvaarding van de Voorjaarsnota 1999 en de voorgaande Voorjaarsnota's.

De jaarlijkse lasten voor nieuw beleid komen uit op de volgende bedragen;

F 1.699.400,00;

F 2.444.560,00;

F 2.773.410,00;

2003 F 3.071.685,00.

De belangrijkste speerpunten van nieuw beleid zijn:

kiezen en delen (afbraak huurwoningen en herinrichting wijken);

herinrichting centrum Delfzijl;

ontsluiting Roggenkampterrein (Doklanden);

verbetering en uitbreiding huisvesting gemeentelijke organisatie;

sanering afvalwaterlozingen;

ombouw jachthaven Termunterzijl;

verkeersveiligheidswerken in de diverse dorpen en wijken (duurzaam veilig)

Behandeling begroting

De begroting zal worden behandeld in een aparte raadsvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 8 november 1999 om 13.30 uur.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer J.F. v.d.Wal , telefoon 0596 - 639982.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie