Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Seminar: 'Reinventing de Tweede Maasvlakte'

Datum nieuwsfeit: 13-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
D66

VACATURES
in het europees parlement

'REINVENTING' DE TWEEDE MAASVLAKTE

SEMINAR OVER DE TOEPASSING VAN EEN NIEUW CONCEPT ROND ECONOMIE EN LEEFBAARHEID

Het wetenschappelijk bureau van D66 uitnodigd u uit voor het seminar 'Reinventing de Tweede Maasvlakte'. Dit seminar wordt woensdag 13 oktober a.s. om 19.00 uur in de Tweede Kamer gehouden.

Dit seminar beoogt zowel een bijdrage te leveren aan de meningsvorming binnen D66 over het vermeende ruimtetekort van de Rotterdamse haven als aan de ideëenontwikkeling binnen het wetenschappelijk bureau over de inrichting van de economie. Voor deze bijeenkomst zijn de leden uitgenodigd die binnen D66 met dit onderwerp te maken hebben.

Het programma en de opzet vindt u onderstaand. Wij verzoeken u vriendelijk wanneer u komt uw aanwezigheid te bevestigen bij het bureau van de SWB, tel 070 3566041, fax 070 3641917, email (swb@d66.nl).

OPZET VAN HET SEMINAIR


1. ACHTERGROND
De afgelopen jaren is de besluitvorming rond grote infrastructurele projecten in Nederland complex en stroperig gebleken. Beslissingen rond Schiphol, de HSL-Zuid en de Betuwelijn komen telkens weer in een ander daglicht te staan en zijn dikwijls onderhevig aan heroverwegingen. Voor D66 zijn beslissingen over grote infrastructurele projecten lastig gebleken, omdat economie en duurzaamheid maar al te vaak op een gespannen voet met elkaar staan.

Bij de besluitvorming rond de Tweede Maasvlakte heeft de overheid een ander pad ingeslagen. Eerst heeft een 'nut en noodzaak'-discussie plaatsgevonden. Nu wordt er hard gewerkt aan het invullen van varianten en alternatieven die zo goed mogelijk aan alle maatschappelijke eisen voldoen. Welke politieke besluiten dienen er de komende maanden over de Tweede Maasvlakte te worden genomen? Welke ruimte is er nog en hoe kan deze op een creatieve wijze worden benut? Wat voor positie neemt D66 in dit debat in? En hoe kan het Wetenschappelijk Bureau (SWB) een bijdrage leveren aan de onderbouwing van de politieke besluitvorming hierover?

Sinds 1996 wordt vanuit het SWB gewerkt aan het bundelen van eigen ideeën en opvattingen om zo tot nieuwe opvattingen over economie en economisch beleid te komen. Onder de noemer 'vitale economie' is in 1997 een economisch beleidskader gepresenteerd, dat is gebaseerd op de dimensies dynamiek, duurzaamheid, democratie en draagvlak. Vitale economie werd daarbij omschreven als een systeem waarin uit oogpunt van dynamiek wenselijk geachte hervormingen kunnen worden doorgevoerd, zonder een meer dan noodzakelijke spanning op te roepen met de vereisten van duurzame ontwikkeling, maatschappelijk draagvak en democratische verantwoording. Een belangrijke toegevoegde waarde van dit '4D' model is dat het een kader vormt voor het benutten van individuele ontplooiingsmogelijkheden en tevens nieuwe dimensies geeft aan het dilemma economie - milieu. Op het Najaarscongres 1998 is de motie aangenomen dat in het kader van een integraal leefomgevingsbeleid al het overheidsbeleid dient te worden getoetst op de 4D relevantie (kijkend naar dynamiek, duurzaamheid, draagvlak en democratische verantwoording).


2. DOELSTELLING
Dit seminar beoogt toepassing en toetsing van het 4D-model op de Tweede Maasvlakte, hetgeen dient te leiden tot nieuwe invalshoeken ter voorbereiding van de besluitvorming over de Tweede Maasvlakte.


3. PLAATS EN TIJD
Woensdag 13 oktober 1999, van 19 uur tot 21.45 uur in het Tweede Kamergebouw te Den Haag.


4. DEELNAME
Deelname graag opgeven aan Irene Knijnenburg, de Stichting Wetenschappelijk Bureau D66, Postbus 660, 2501 CR Den Haag, Tel. (070) 356 60 66, Fax. (070) 364 19 17, Email: (swb@d66.nl)

PROGRAMMA

Woensdag 13 oktober 1999, Tweede Kamergebouw te Den Haag

Duovoorzitters: Michiel Ruis, voorzitter werkgroep Duurzaamheid & Jan Maarten de Vet, bestuurslid SWB

* 19.00 u.

+ Opening en welkom

* 19.05 u.

+ De essentie van het 4D-model

+ Jan Maarten de Vet, algemeen bestuurslid SWB
* 19.20 u.

+ Tweede Maasvlakte: de stand van zaken
+ Vertegenwoordiger van de Projectorganisatie Tweede Maasvlakte
* 19.30 u.

+ Draagt de Tweede Maasvlakte bij aan Dynamiek?
+ Dhr. Taco v. Hoek, Centraal Planbureau (CPB)
* 19.45 u.

+ Discussie over het deelaspect Dynamiek
* 20.00 u.

+ Draagt de Tweede Maasvlakte bij aan Draagvlakvorming en Democratie?

+ Vertegenwoordiger van de Projectorganisatie Tweede Maasvlakte
* 20.15 u.

+ Discussie over de deelaspecten Draagvlak en Democratie
* 20.30 u.

+ Koffiepauze

* 20.45 u.

+ Draagt de Tweede Maasvlakte bij aan Duurzaamheid?
+ Dhr. Wilfred Alblas, Vereniging Natuurmonumenten
* 21.00 u.

+ Discussie over het deelaspect Duurzaamheid
* 21.15 u.

+ Reacties op de gevoerde discussie

+ Francisca Ravestein, Lid Tweede Kamer der Staten Generaal
* 21.30 u.

+ Conclusies door de voorzitters

* 21.45 u.

+ Einde seminar

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie