Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 13-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Officiële publicaties

Eindhoven, 13 oktober 1999

Bouwvergunningen, aanvragen

Bouwvergunningen, beslissingen

Vangnetregeling Huursubsidie

Commissievergaderingen

Wet milieubeheer

Algemeen

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer/Adres/omschrijving

1722/99 Gotthardpas 12, bouwen van een tuinhuisje 23.09.1999 1724/99 Goudsbloemstraat 38, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 23.09.1999
1717/99 Bernardinopas 23, bouwen van een tuinhuis 22.09.1999 1716/99 Bouvigne 61, bouwen van een tuinhuisje 22.09.1999 1720/99 Cherbourglaan 39, bouwen van een tuinkamer 22.09.1999 723/99 Zeelsterstraat 267, verbouwen en uitbreiden van een berging tot garage/berging 01.10.1999
1718/99 Vesaliuslaan 27, bouwen van een serre 22.09.1999 1757/99 Ruusbroeclaan 8, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 28.09.1999
1589/99 Sartrelaan 15, bouwen van een tuinhuisje 04.10.1999 1733/99 Hendrik Mandestraat 5, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 23.09.1999
1732/99 Torenberglaan 17, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 23.09.1999
1741/99 Ministerlaan 80, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een serre 24.09.1999
1745/99 Polluxstraat 114-116, plaatsen van een compact transformatorstation 27.09.1999
1613/99 Jungfrau 20, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 01.10.1999
1575/99 Sjaak Verbiezenlaan 5, uitbreiden van een woning door middel van het plaatsen van een zonneveranda 30.09.1999

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

1330/99 Swalmstraat tegenover nummers 11 t/m 37, bouwen van een geluidscherm 23.09.1999
1083/99 Busonilaan 8, bouwen van een serre 29.09.1999 1725/99 Argonautenlaan 39, uitbreiden van een woning 23.09.1999 1719/99 Vicaris van Alphenstraat 2, uitbreiden van een woning 22.09.1999
546/99 Tongelresestraat 337, bouwen van een overdekte opslag

22.09.1999

1380/99 Boschdijk 930, bouwen van kantoorruimten 22.09.1999 1712/99 Strijpsestraat 150, verbouwen en uitbreiden van een woning met betrekking tot een badkamer 22.09.1999
1329/99 Achtseweg Noord 5, uitbreiden van Philipsgebouw AL, kantoren en bedrijfshal ten behoeve van harderij 29.09.1999 1051/99 Vrijstraat 16, bouwen van een winkel en bovenwoningen 29.09.1999
1714/99 Dr Poletlaan 1, uitbreiden van tijdelijke kantoor- en kantine-units voor maximaal 5 jaar 22.09.1999
1713/99 Lucas Gasselstraat 7, verbouwen van de voorgevel 22.09.1999 1726/99 Franklin D. Rooseveltlaan 1-241 en Genovevalaan 2-300, verbouwen van een parkeergarage tot gedeeltelijke fietsenberging 23.09.1999
1715/99 Ds Theodor Fliednerstraat 5, bouwen van een tijdelijke verbindingsbrug ten behoeve van woongebouwen 22.09.1999 1755/99 Fretstraat 9, verbouwen van een woning 28.09.1999 1758/99 Achtse Loop 16, uitbreiden van een woning 28.09.1999 1735/99 Hagenkampweg Zuid 148, verbouwen van een woning 05.10.1999 1736/99 Ekkerstraat 41, bouwen van een carport 24.09.1999 1737/99 Ekkerstraat 43, bouwen van een carport 24.09.1999 1734/99 Generaal Van Dedemlaan 86, uitbreiden van een woning

23.09.1999

1731/99 Edelweisstraat 80, verbouwen en uitbreiden van een woning

23.09.1999

1249/99 Sint Lidwinastraat 2, verbouwen en uitbreiden van kinderdagverblijf 'De Draaimolen' 11.08.1999
1756/99 Mirabelweg 24 t/m 38 en 40 t/m 58, vernieuwen van een dakconstructie ten behoeve van 17 woningen 28.09.1999 1753/99 Helmerslaan 27, verbouwen en uitbreiden van een woning 28.09.1999
1729/99 Cor Gehreislaan 70, verbouwen en uitbreiden van een garage tot garage/berging 23.09.1999
1728/99 Rouenlaan 47, bouwen van een garage 23.09.1999 1727/99 Hagenkampweg Zuid 115, bouwen van een berging 23.09.1999 1749/99 Verhulststraat 22, uitbreiden van een woning 27.09.1999 2082/98 Nijenrode 23, plaatsen van een schutting 27.09.1999 676/99 Tarasconweg 17, uitbreiden van een autowerkplaats 27.09.1999 706/99 Hendrik de Keyzerlaan 60, uitbreiden van een berging 27.09.1999 1184/99 Simon van Hapertlaan 12, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 27.09.1999
2362/98 Tongelresestraat, bouwen van 12 woningen 21.09.1999 1742/99 Artoislaan 1, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een serre 24.09.1999
1740/99 Hastelweg 256, uitbreiden van een kantoor met vergaderruimte 24.09.1999
1739/99 Van Kinsbergenstraat 71, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een keuken 24.09.1999
1743/99 Sprookjesbosch 106, verhogen van een stenen erfafscheiding 27.09.1999
1744/99 Philips van Lenneppark/Vensedijk 1, plaatsen van een tijdelijk semi-permanent gebouw voor maximaal 5 jaar 27.09.1999 696/99 III Blixembosch, Buddy Boldenlaan, kavel 486, bouwen van een woning 05.10.1999
1761/99 Veelakker, bouwen van een garage/berging 29.09.1999 1760/99 Wijnpeerstraat 12, plaatsen van dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 29.09.1999
1759/99 Reinkenstraat 57, plaatsen van dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 29.09.1999
1198/99 President Reitzlaan 4, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre/berging 29.09.1999 1581/99 Yweinstraat 7, bouwen van een berging 29.09.1999 1746/99 Vliegbasis Eindhoven, bouwen van een opstelruimte afvalwaterbehandelingsinstallatie 27.09.1999
1764/99 Donk 4, verbouwen en uitbreiden van een woning 30.09.1999 1767/99 Roverbruidegom 7, plaatsen van een erfafscheiding 30.09.1999 1309/99 Edenstraat 33, bouwen van een garage 30.09.1999 1012/99 Wattstraat 4, uitbreiden van een woonhuis 30.09.1999 859/99 Wattstraat 2, verbouwen en uitbreiden van een woning 30.09.1999 1771/99 Gotthardpas 34, plaatsen van dakramen 30.09.1999 1770/99 bedrijfsterrein Hugo van der Goeslaan 1, bouwen van 2 rota-infopanelen en 1 mast met rota-infopanelen 30.09.1999 1769/99 Beziershof 2, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 30.09.1999
1768/99 Eckartseweg Zuid 372, uitbreiden van een woning, het bouwen van een garage/berging en het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 30.09.1999

Ingekomen sloopaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

SL99/0124 Mirabelweg 24 t/m 58, slopen van asbesthoudende golfplaten 28.09.1999
SL99/0123 Sliffertsestraat, slopen van diverse gebouwen Vliegbasis Eindhoven 28.09.1999
SL99/0122 Zwaanstraat 1, slopen van een chemicaliën opslag (gebouw TS) 24.09.1999
SL99/0121 Landsardseweg 14, slopen van een woning met bedrijfsruimte 24.09.1999
SL99/0125 Achtseweg Noord 5, gedeeltelijk slopen van gebouw AL (harderij) 29.09.1999
SL99/0126 Tongelresestraat 256a, slopen van asbesthoudende brandscheiding van bankgebouw 30.09.1999

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen
Van 14 oktober 1999 tot en met 27 oktober 1999 liggen bij de dienst

Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor een-ieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:


- verbouwen en uitbreiden van kinderdagverblijf 'De Draaimolen', Sint Lidwina-straat 2 (1249/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 7.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Stratum buiten de

ring.

- verbouwen van een woning, Hippocrateslaan 14 (1294/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 7.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Stratum binnen de ring.

- verbouwen van een woonhuis, Spaaihoefweg 60 (903/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 9.2. van de

voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Achtse Barrier 1996.
- verbouwen entree's van flatgebouwen, Generaal Stedmanstraat 52 t/m 148, 150 t/m 190 (633/97).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 10.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Mensfort Rapenland.

Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens naar voren te brengen bij de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Niet in behandeling genomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
1605/99 Rigoletto 33, uitbreiden van een woning 05.10.1999 1564/99 Zandhagedis 12, bouwen van een tuinhuisje 05.10.1999 1589/99 Sartrelaan 15, bouwen van een tuinhuisje 05.10.1999

Geen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing

1679/99 Stuiverstraat 52, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 05.10.1999
1652/99 Lichtenberg 34, verbouwen van een berging tot nagelstudio 05.10.1999
1665/99 Tinelstraat 172, bouwen van en terrasafscheiding en afdak 05.10.1999
1668/99 Italiëlaan 1, bouwen van een erfafscheiding en carport 05.10.1999
1651/99 Bandalaan 11, bouwen van een tuinhuis 05.10.1999

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

732/99 III Blixembosch, Opera, kavel 667, bouwen van een woning 01.10.1999
253/99 Bokt 14b, bouwen van een garage/paardenstal/ opslagruimte 04.10.1999
1074/99 Henriëttestraat 54, bouwen van een schoorsteen 04.10.1999 1460/99 Winkelcentrum Woensel 59, verbouwen van een voorgevel en het maken van een trapgat 04.10.1999
561/99 Briljant 6, verbouwen en uitbreiden van een woning 06.10.1999 1221/99 Alenconlaan 1, uitbreiden van een woning en het bouwen van een garage 05.10.1999
1521/98 Driehoeksbos, Grand Combin, kavel 227, bouwen van een woning 05.10.1999
2100/98 Hofstraat 145a, verbouwen en uitbreiden van een werkplaats 05.10.1999
897/99 III Blixembosch, Opera, kavel 668, bouwen van een bungalow 06.10.1999
159/99 Lortzingpad 2 t/m 54 en Telemannlaan 2 t/m 158, gevelrenovatie en entree's van 105 woningen 06.10.1999
1323/99 Willem Klooslaan/Busken Huetstraat, verbouwen van 6 containerruimtes tot ketelhuis 06.10.1999
214/99 Van Oldenbarneveltlaan 1, bouwen van een regenwater- bezinktank 04.10.1999
1207/99 C. Bakker-Van Bossestraat 44, bouwen van een berging ten behoeve van stallen scootmobiel 05.10.1999
1443/99 Dr Berlagelaan 13, verbouwen van een schoolgebouw 05.10.1999

Van rechtswege verleende vergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
964/99 Eijerven 20, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 01.10.1999

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing

1610/99 Dubo-park nabij de Zaale op TUE-terrein, bouwen van 2 tijdelijke woningen proefproject staal en wonen 05.10.1999 1611/99 Moggendries 9, bouwen van een garage en berging 05.10.1999 1578/99 Margrietstraat 46, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 30.09.1999
1341/99 Benoltstraat 44, uitbreiden van een woning 05.10.1999 1620/99 Steenoven 7, plaatsen van een reclamezuil 30.09.1999 1569/99 Sliffertsestraat 40a, uitbreiden van een woning 30.09.1999 617/99 Brussellaan 37, uitbreiden van een woning 05.10.1999

Geweigerde bouwvergunningen

Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering

1372/99 Wieringermeerlaan 18, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een erker 06.10.1999 1371/99 Wieringermeerlaan 16, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een erker 06.10.1999

Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

SL99/0078 Bokt 14b, gedeeltelijk slopen van een varkensstal 04.10.1999 SL99/0079 Willem Klooslaan/Busken Huetstraat, gedeeltelijk slopen van containerruimten 06.10.1999

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage, van 9.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is bekendgemaakt of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Rectificatie

Beslissing op bezwaar
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing

727/99 Gelaarsde Kat 4, plaatsen van een tuinhuisje, alsnog toestemming melding 30.09.1999

De beslissing ligt gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage, van 9.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissing is betrokken, kan

op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager of zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van klager kan worden verwacht, hiertegen schriftelijk beroep instellen bij de
Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Tevens kan schriftelijk om een voorlopige voorziening worden gevraagd

bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch. Indien u beroep

instelt, dient u Fl. 225,- griffierecht te betalen. Vraagt u tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening, dan dient u nog eens Fl. 225,- griffierecht te

betalen. Indien anders dan door een natuurlijk persoon beroep wordt ingesteld, dient Fl. 450,- griffierecht te worden betaald. Wordt anders dan door een natuurlijk persoon tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening gevraagd, dan dient eveneens Fl. 450,- griffierecht te worden betaald.


Vangnetregeling Huursubsidie

Wanneer u ten opzichte van 1998 een inkomensdaling heeft ervaren door verandering van inkomen of doordat uw gezinssamenstelling door vertrek of overlijden van een medebewoner is gewijzigd, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een bijdrage krachtens de Vangnetregeling Huursubsidie.
Voor de 'gewone' huursubsidie is alleen uw belastbaar inkomen van 1998 van belang. Uw actuele inkomen speelt hierbij geen rol. Wanneer u echter een inkomensdaling heeft ervaren, kan het zijn dat u vanwege het hogere inkomen in 1998 geen (of een minder) recht heeft op huursubsidie.
Voor deze groep is de Vangnetregeling Huursubsidie in het leven geroepen.
De Vangnetregeling Huursubsidie kent twee soorten inkomensdalingen:
1. op de eerste plaats zijn dit de inkomensdalingen die worden veroorzaakt doordat er iets verandert in uw persoonlijke financiele situatie. Voorbeelden hiervan zijn werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ziekte of pensionering;

2. daarnaast kan een inkomensterugval worden veroorzaakt door een verandering in de samenstelling van uw huishouden. Voorbeelden hiervan zijn het vertrek van een inwonend kind, het overlijden van een partner of echtscheiding.
Om voor de Vangnetregeling Huursubsidie in aanmerking te komen, dient uw inkomstendaling minimaal 20% te zijn. Verder gelden grotendeels dezelfde regels als bij 'normale' huursubsidie. Hoe doet u een beroep op deze Vangnetregeling Huursubsidie?
- U kunt de aanvraag indienen bij de Help-desk Wonen van de gemeente Eindhoven. De gemeente is de instantie die beslist over uw aanvraag;
- om vanaf de maand volgend op de inkomstenterugval voor de bijdrage in aanmerking te komen, is het van belang dat u binnen drie maanden na de inkomstendaling de aanvraag heeft ingediend;
- de bijdrage wordt voor een periode van maximaal drie maanden toegekend. U krijgt op het einde van de periode automatisch een vervolg- aanvraag thuisgestuurd. Deze moet worden teruggestuurd om recht te blijven houden op de bijdrage.
Denkt u een beroep te kunnen doen op de Vangnetregeling Huursubsidie of heeft u vragen, dan kunt u de Helpdesk Wonen telefonisch bereiken op de nummers 238 25 32 en 238 25 35.
Natuurlijk bent u ook welkom op de Helpdesk-Wonen in het Stadskantoor. Deze is geopend op elke maandag van 9.00 uur tot 19.00 uur en elke andere werkdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.


Commissievergaderingen

De commissie voor maatschappelijke ontwikkeling vergadert op dinsdag 19 oktober a.s. om 20.00 uur (vervolg-vergadering op dinsdag 26 oktober a.s. om 19.30 uur) in het Stadhuis.
De agenda vermeldt onder meer:

- voorstel tot tijdelijke uitbreiding van de personele capaciteit met 0,5 formatieplaats bij de dienst Bouw-toezicht, Beheer en Vergunningen voor het ontwikkelen, beschrijven en uitvoeren van het gemeentelijk monumentenbeleid;

- voorstel tot het aanpassen van de Monumentenverordening;
- voorstel tot het verstrekken van een aanvullend krediet in verband met de financiële afwikkeling van het project De Witte Dame;
- voorstel over de voorbereiding (ver)nieuwbouw Cultureel Centrum De Effenaar;

- voorstel tot heroriëntatie van de door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst gesubsidieerde instellingen voor vrouwenhulpverlening en seksespecifieke zorg;

- voorstel (slotdossier) voor de prioriteitsstelling van de financiële gevolgen van de programma's van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst in het kader van de uitwerking en herijking van de taakstelling voor de GGD (onder voorbehoud).
Secretaris: de heer B. Calon,
tel. 2382155.

De commissie voor stadsontwikkeling en beheer vergadert op woensdag 20 oktober a.s. om 14.00 uur in het Stadhuis.
De agenda vermeldt onder meer:

- voorstel tot asbezorging op de gemeentelijke begraafplaatsen en het vaststellen van de Verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen en de Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen;

- besluit tot het te koop aanbieden van de woning Scheldestraat 6 aan de huurster en/of haar kind(eren);

- vaststellen van de randvoorwaarden en kaders bij verkoop van de woning Waalstraat 44;

- toepassen van geluidreducerend asfalt.
Secretaris: de heer A. de Clerck,
tel. 2382154.

De commissie voor sociale en economische zaken vergadert op woensdag 20 oktober a.s. om 20.00 uur in het Stadhuis.
De agenda vermeldt onder meer:

- voorstel tot tijdelijke uitbreiding van middelen voor de integrale schuldhulpverlening in Eindhoven;

- voorstel tot invoering van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor uitkeringsgerechtigden en overige minima;
- voorstel tot het herplaatsen van medewerkers van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

- voorstel tot verkoop, ten bate van de Ergonbedrijven, aan de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, het terrein met opstallen aan de Avignonlaan 2 en overdracht van het pand Rooijakkersstraat 3 naar de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen begrotingswijziging, (onder voorbehoud);

- voorstel tot het uitbreiden van de aanwendingsmogelijkheden Reserve economische ontwikkeling (onder voorbehoud);

- verzelfstandiging Stichting Projektburo;

- medezeggenschap ambtenaren Stichting Projektburo en WIW-ers;
- rapportage Reserve economische ontwikkeling. Secretaris: de heer B. Calon,
tel. 2382155.

De commissie voor grote stedenbeleid, volkshuisvesting en verkeer vergadert op donderdag 21 oktober a.s. om 20.00 uur in het Stadhuis. De agenda vermeldt onder meer:

- het Stedelijk Ontwikkelingsprogramma 2003;
- Europese Unie/Structuurfondsen 2000-2006 doelstelling 2 - stedelijk verval/enig programmeringsdocument;

- voorstel tot het vaststellen van het voorlopige wegcategoriseringsplan in het kader van Duurzaam Veilig Verkeer (onder voorbehoud);

- voorstel over de projectovereenkomst Hoogwaardig Openbaar Vervoer SRE, Eindhoven en Veldhoven (onder voorbehoud);
- voorstel om af te zien van het initiëren van een piekbusactie binnen

Eindhoven;


- Buurtcirculatieplan Vaartbroek-Heesterakker-Bokt (onder voor- behoud).
Secretaris: de heer A. de Clerck,
tel. 2382154.

De commissie voor middelen, milieu en sport vergadert op maandag 25 oktober a.s. om 14.00 uur in het Stadhuis.
De agenda vermeldt onder meer:

- wijzigen van de begroting voor de aanloopkosten van de stadsdeelkantoren;

- voorstel betreffende leningsovereenkomsten afkoop concessierechten N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven en N.V. Gasbedrijf Regio Eindhoven (N.V.NRE/N.V.GRE);

- voorstel tot voortzetting van de gemeenschappelijke regeling Financieringsschap Strategische Projecten Stadsregio Eindhoven en omstreken tot en met 2000;

- voorstel tot het beschikbaar stellen van een budget voor de Implementatie van de Debiteurenstatistiek Algemene Bijstandswet;
- voorstel tot het vaststellen van het werkprogramma Duurzaam Bouwen 1999 en de stand van zaken per 1998;

- voorstel tot het continueren van het programma Eindhoven in Beweging in de periode 2000 tot en met 2003;

- voorstel tot het semi overkappen van de 400-meter buitenbaan van de Kunstijsbaan en het aangaan van een sponsorovereenkomst, inclusief naamswijziging;

- voorstel tot energiebesparende maatregelen in het Ir Ottenbad;
- wijzigen van de begroting in verband met afsluitsystemen van het voetgangersgebied (onder voorbehoud);

- voorstel tot verkoop, ten bate van de Ergonbedrijven, aan de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, het terrein met opstallen aan de Avignonlaan 2 en overdracht van het pand Rooijakkersstraat 3 naar de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen begrotingswijziging, (onder voorbehoud).
Secretaris: de heer B. Calon,
tel. 2382155.

De commissie voor maatschappelijke ontwikkeling vergadert op dinsdag 26 oktober a.s. om 19.30 uur in het Stadhuis.
De agenda vermeldt onder meer:

- Reorganisatie Welzijnsveld, van fase 2 naar fase 3. Secretaris: de heer B. Calon,
tel. 2382155.

Welkom
Bent u geïnteresseerd in de behandeling van een agendapunt bij een openbare commissievergadering in het Stadhuis, dan bent u van harte welkom.
Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht, meldt dan uw aanvraag twee dagen vóór het begin van de vergadering bij de secretaris van de commissie.
De commissie-agenda's en nota's liggen tijdens kantooruren, maandag van 09.00 - 19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 09.00 - 16 uur, ter inzage in het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10.


Wet milieubeheer

Verleende vergunningen
De volgende vergunningen zijn verleend:

- een de gehele inrichting omvattende revisievergunning voor een manege met paarden en pony's, Genneperweg 144a, Eerste Eindhovense Ponymanege;

- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een winkel voor de verkoop van partijgoederen en opslag, ompakken en verkoop van vuurwerk, Schootsestraat 26c, A. Bool;
- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een winkel voor verkoop van sportartikelen en de opslag, ompakken en verkoop van vuurwerk, Strijpsestraat 90-92, Rono Sport B.V.;
- een de gehele inrichting omvattende revisievergunning voor een inrichting voor verkoop, opslag en ompakken van vuurwerk, Wolvendijk 23a, J. Feenstra.
De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij
de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, van 14 oktober 1999 tot 25 november 1999 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (2594603). Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.
Tot 25 november 1999 staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor eenieder die tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen heeft ingebracht, de adviseurs die advies hebben uitgebracht, eenieder die bedenkingen heeft tegen de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-beschikking en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht.
Een beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.
Een beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van die afdeling.
Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Meldingen
Ter informatie delen wij mede dat de volgende bedrijven zich hebben gemeld omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:

- Ergonbedrijven afdeling CBT, Avignonlaan 67, opslag goederen;
- Djilali, Hoogstraat 371, detailhandel en ambachtsbedrijven;
- Total Support B.V., Furkapas/Marathonloop, kantoorgebouw;
- Soestdijk II, Marconilaan 72, horecabedrijf;
- Christiaan Huygens College, Broodberglaan 3, schoolgebouw;
- Natural Meat and Fish Service, Johan v.d. Waalsweg 3, horeca- bedrijf;

- Halfords Nederland B.V., Heuvel Galerie 241a, opslag vuurwerk;
- Onderwijsbureau Eindhoven, Odysseuslaan 2, kantoorgebouw;
- Thermen Prinsejagt B.V., Fakkellaan 6, horeca-, sport- en recreatieinrichting;

- Vacansoleil, Marinus van Meelweg ongenummerd, woon- en verblijfsgebouwen;

- Die Tambourijnen van de Stadt Eyndhoven, Kardinaal de Jongh-weg 75, horeca-, sport- en recreatieinrichting;

- Blankers Turbo 2000 B.V., Alblasstraat 12, opslag vuurwerk;
- A.M.J.M. Bekkers, Esp 4, vernieuwen van een opslagruimte met paardenstalling.
Informatie over de meldingen kunt u elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur krijgen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven.

 


Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven.
De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek).
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.

De dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u tijdens werkdagen van
9.00-12.30 uur welkom; 's middags op afspraak. De dienst Stadsontwikkeling is gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De kassier van de Technische Diensten is voor publiek bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur.

De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning vermelde termijn, ter inzage in het Wijkkantoor Tongelre. Het Wijkkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en 5642.

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Wijkkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 13 oktober 1999. 

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...