Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage Swildens-Rozendaal (PvdA) debat begroting LNV 2000

Datum nieuwsfeit: 13-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 12 oktober 1999

BIJDRAGE VAN WILLIE SWILDENS-ROZENDAAL (PVDA) AAN HET PLENAIRE DEBAT OVER DE BEGROTING LNV 2000 (ONDERDEEL NATUUR)

Mijn inbreng zal zich richten op het onderdeel natuur. Met vreugde constateren wij dat de waarde van natuur, de noodzaak deze te beschermen, versterken, herstellen en ontwikkelen, breed wordt erkend. Niet alleen in de samenleving (gezien al de enorme groei van het aantal leden van natuurbeschermingsorganisaties én het toenemend aantal vrijwilligers t.b.v. natuurbeheer) maar ook door deze bewindslieden en - verheugender nog - ook binnen de boezem van het Kabinet. Wat het motief daarbij ook zij: het respecteren van de eigen waarde van de natuur of het belang van natuur voor de mens (als belevingswaarde, als signaleringsfunctie voor milieuaantasting, levende genenbank) of een combinatie daarvan, één ding is duidelijk: het weerspiegelt de notie dat natuur van wezenlijk belang is voor de mensen.

Natuur is weer een sportje hoger op de politieke agenda komen te staan. Het accent wordt daarbij vandaag de dag wat meer gelegd bij natuurbeleving en de economische waarde die natuur heeft, voor het vestigingsklimaat, voor de gezondheid en het welzijn van mensen (AEX, Boomhut). Daar is niets mis mee. Breed ook is het besef dat in ons kleine land de druk op de ruimte groot is, dat het veiligstellen van natuur niet vanzelf gaat, maar de nodige inspanning vergt van overheid en burgers. Het realiseren van de EHS is van eminent belang, maar ook daarbuiten is het veilig stellen van (potentiële) natuurwaarden en de landschappelijke waarden een must. Het beleid dient daarop dan ook gericht te zijn; het Kabinet wil zich daarop ook richten. Het heeft bij het RA dan ook extra middelen beschikbaar gesteld. En
- wederom met vreugde - stel ik vast dat eigenlijk voor het eerst bij de APB door de Kamer is gevraagd daaraan extra middelen toe te voegen. Een goede aanzet, maar het zal nog een hele klus worden, ook financieel, om de EHS binnen de afgesproken termijn (2018) te realiseren. Soortenverscheidenheid (biodiversiteit) is het uitgangspunt van het natuurbeleid. Daartoe heeft Nederland zich ook internationaal verplicht.

Soortenverscheidenheid impliceert dat ook díe zeer kwetsbare soorten en moeilijk te realiseren en te beheren natuur volop een kans dienen te krijgen. Grote, aaneengesloten gebieden met een, kort gezegd, natuurlijk beheer zijn voor het voortbestaan van juist die soorten noodzakelijk, zijn voorwaarde. De Natuurbalans 1999 - evenals die van 1998 - laat zien dat het met het realiseren daarvan nog droevig gesteld is. De noodzakelijke aankoop van gronden stagneert; andere functies en natuur strijden om de schaarse grond met alle gevolgen voor de grondprijsontwikkeling van dien (Melkert heeft voor het thema grondpolitiek bij de APB reeds aandacht gevraagd). Zo'n 30% van de reeds aangebrachte grond ligt op de verkeerde plaats en zal via landinrichting moeten worden geruild. Dat kost tijd (zelfs of misschien wel juist als via operatie Drieslag efficiënter met de middelen moet worden omgegaan. Ik ga ervan uit dat de middelen voor aankoop EHS ook via de reguliere LI kunnen worden aangewend. Maar bij een verbrede LI (groen om de stad) zou er een frictie kunnen ontstaan (100 miljoen voor GIOS - 50 miljoen VROM/50 miljoen agrarisch natuurbeheer) maar in de begroting is sprake van 200 miljoen. Wordt die tweede 100 miljoen uit het LI-budget gelicht? Het principe: meer natuur in en om de stad, het dichter naar de mensen toe brengen daarvan, kan mijn fractie van harte onderschrijven. Ook het accent op recreatief medegebruik van natuur (ook in het agrarisch gebied) spreekt ons aan. Het is dan ook toe te juichen dat, m.n. ook buiten de EHS, zoveel aandacht wordt gemobiliseerd voor agrarisch natuurbeheer. Intensivering en verbreding is dus het motto van deze bewindslieden.

Ik heb nu slechts luttele minuten. Lijkt mij goed zeer binnenkort debat (met meer tijd) te voeren over Natuurbalans, rapport VROM-Raad, evaluatie NBP, rapporten van de Raad voor het landelijk gebied en de CBS-cijfers over grondprijsstijging. Wil niet nalaten reeds een aantal punten die mijn fractie ernstig bezighouden, neer te leggen.


* Aankoop t.b.v. natuurgebieden en natuurontwikkelingsgebieden is een probleem i.v.m. grondprijzen. De vraag is of naast financiële middelen het instrumentarium niet moet worden verruimd: bijvoorbeeld uitbreiden voorkeursrecht, optieregelingen, aanpassen schadevergoedingsregelingen, uitbreiding baatbelasting (rood voor groen) en - in uiterste nood - onteigening.


* Het is een gemiste kans om niet snel aan en uit te kopen om echte knelpunten weg te nemen, daar langer wachten de grond alleen maar duurder maakt. Denk aan Peelvenen (waar nú draagvlak bestaat) vooruitlopend op de Reconstructiewet. Kapitaalvernietiging waar rond een enclave al is aangekocht; inrichting en één beheer is niet mogelijk.


* Is het mogelijk criteria te ontwikkelen voor het oplossen van dergelijke knelpunten? Staatssecretaris bereid daarover serieus te denken.


* Omgekeerd, d.w.z. waar een Reconstructiewet expireert (Midden- Delfland), is de vraag hoe voorkomen kan worden dat het gebied door ongewenste ontwikkelingen wordt getroffen (kapitaalvernietiging) Hoe denkt staatssecretaris dat te voorkomen?


* Het op de goede plaats krijgen van reeds aangekochte ruilgronden. Nader uiteenzetten hoe dit zo snel mogelijk kan worden gerealiseerd, in relatie tot de bezuinigingen op het LI-budget, de sanering verplichtingenstand (daarbij rekening houdend met ambitie GIOS).


* Biodiversiteit uitgangspunt, ook bij realiseren EHS: vanmorgen ontvingen we brief (3 stuks) over voorgang begrenzing (nog 20%) en kwantitatieve én kwalitatieve invulling door provincies. Nog niet is duidelijk wanneer landsdekkende kaart komt én - nog belangrijker - hoe eventuele onvolkomenheden worden opgeheven (niet sluitende EHS). Die kaart is essentieel voor afspraken met IPO over planning en uitvoering. Hoe te garanderen dat voldoende kwalitatief hoogwaardige natuur in voldoende mate kan worden gerealiseerd, bezien vanuit duurzaam water- en natuurbeheer (in relatie tot behoeften aan grote, aaneengesloten gebieden. Welke rol (regiefunctie) voor Rijk? De extra middelen uit dit APB koppelen aan de tussendoelen: nu eerst de moeilijke gebieden aankopen; plannen op grond van gewenste natuurkwaliteit.


* Ook een brief ontvangen over ICES Natte natuur. Daarin wel programmering; niet duidelijk daarin welke prioriteiten en tijdspad. Mijn fractie heeft moeite met het afschaffen van de GeBeVe-regeling.


* Het inzetten van hét natuurbeschermingsinstrument, de NB-wet is op een laag pitje gezet en wordt als we de staatssecretaris goed verstaan niet onmiddellijk actief opgepakt. Verwijs naar argumenten voormalige Natuurbeschermingsraad om van dit instrument juist krachtig gebruik te maken.


* Benadrukken dat in ROP's ook relevante natuur tot zijn recht komt.


* Ook het wettelijk verankeren van het compensatiebeginsel (zou al direct na het NBP weer vooruitgeschoven worden. Waarom?

1

4

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...