Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

LNV: Voortgangsrapportage CITES

Datum nieuwsfeit: 13-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
AID. 99340
datum
13-10-1999

onderwerp
Voortgangsrapportage CITES
(TRC 1999/4230) doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Naar aanleiding van een toezegging van 29 augustus 1995 aan de Tweede Kamer, ontvangt u, mede namens de Minister van Justitie, periodiek een voortgangsrapportage in verband met de handhaving van de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten (Wet budep). De laatste rapportage dateert van 15 juli 1998. Deze rapportage bevat een samenvatting van de activiteiten van de douane, politie en AID bij de handhaving van de Wet budep.

up

datum
13-10-1999

kenmerk
AID. 99340

bijlage

Een belangrijk deel van deze rapportage wordt gevuld met de resultaten van het project CITES; een samenwerkingsverband op basis van een in 1994 gesloten intentieverklaring tussen het Openbaar Ministerie, politie, CRI en AID. Ook de douane sluit met haar primaire taak aan de buitengrens nauw aan bij deze samenwerking.

In formele zin is de looptijd van de intentieverklaring per 1 januari 1999 afgesloten. Dat neemt niet weg dat de fungerende stuurgroep CITES het tot haar taak rekent om de initiatieven en resultaten vanuit dit project in te bedden binnen de reguliere structuren van de hierbij betrokken organisaties. Een belangrijke hobbel is in september 1999 genomen middels een besluit van de Raad van Hoofdcommissarissen tot het instellen van een Landelijke Milieugroep (LMG) binnen het Korps Landelijke Politiediensten. De LMG heeft tot taak het voorbereiden van multidisciplinaire opsporingsonderzoeken ook op het terrein van CITES. De AID zal mensinzet leveren ter voorbereiding van deze onderzoeken.

Ter afronding van haar taak werkt de stuurgroep thans aan een afsluitende rapportage met de resultaten van dit project gedurende de afgelopen vier jaar. Deze rapportage is medio november 1999 beschikbaar en vormt een belangrijke bouwsteen voor de voort-gangsrapportage aan de Tweede Kamer over de handhaving van de Wet budep.
Een en ander betekent dat u de periodieke voortgangsrapportage, in samenhang met de afsluitende rapportage van de stuurgroep CITES, eind november 1999 tegemoet kunt zien.

Aan de hand hiervan kunnen wij, in overleg met de Minister van Justitie, van gedachten wisselen over het te voeren beleid ten aanzien van de handhaving van de Wet budep.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie