Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CAO-lonen in 1999 gemiddeld 2,8 procent omhoog

Datum nieuwsfeit: 14-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

MIN SZW: CAO-lonen in 1999

Nr. 99/175
14 oktober 1999

CAO-lonen in 1999 met gemiddeld 2,8 procent omhoog

De voor 1999 afgesloten CAO.s vertonen een gemiddelde loonstijging van 2,8 procent op jaarbasis. Ten opzichte van vorig jaar is sprake van een stabilisering van de loonstijging. Dit blijkt uit de Najaarsrapportage CAO-afspraken 1999 die minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De rapportage van de Arbeidsinspectie is gebaseerd op gegevens uit 105 CAO.s. Deze akkoorden hebben betrekking op ruim 4,1 miljoen werknemers (85 procent van de werknemers). De loonsverhoging loopt per sector uiteen van gemiddeld 2,3 procent in de landbouw tot 3,1 in de bouw en de overige dienstverlening.

Behalve naar loonstijging is in de CAO.s ook gekeken naar afspraken over dispensatiebepalingen, employability (bredere inzetbaarheid) van werknemers en werkgelegenheid. Dispensatiebepalingen bieden de werkgever de mogelijkheid
om bij een commissie die door CAO-partijen is ingesteld, een verzoek in te dienen voor ontheffing van de toepassing van bepaalde CAO-artikelen. In 68 van de 94 onderzochte bedrijfstak-CAO.s zijn dergelijke bepalingen opgenomen. In 26 bedrijfstak-CAO.s ontbreekt een dispensatiemogelijkheid. In de helft daarvan ligt het niveau van de laagste loonschaal rond het niveau van het wettelijk minimumloon (tot maximaal 105 procent van het minimumloon).

Wat betreft employability is gekeken naar CAO-afspraken over scholing, scholingsverlof, persoonlijk opleidingsplan, bedrijfsopleidingsplan, beloningsbeleid en beoordelings- en functioneringsgesprekken. In 115 van de 132 onderzochte CAO.s is sprake van drie of meer van dergelijke afspraken. Het meest komen afspraken over scholing voor. In 129 CAO.s zijn dergelijke scholingsafspraken gemaakt. 113 hebben afspraken over scholingsverlof. Deze afspraken variëren van betaald verlof (84 CAO.s), onbetaald verlof (7) tot de mogelijkheid om verlof voor scholingsdoeleinden op te sparen (23). In eveneens 113 CAO.s komen afspraken voor over motiverend beloningsbeleid. Afspraken over opleidingsplannen (persoons- of bedrijfsgericht) en functionerings- en beoordelingsgesprekken komen in CAO.s minder vaak voor (respectievelijk in 38 en 48 CAO.s).

Afspraken over werkgelegenheid (werkervaringsplaatsen en werkgelegenheidsplannen) komen in 96 van de 132 onderzochte CAO.s voor. In een derde van deze 96 CAO.s wordt een concreet aantal plaatsen genoemd, in totaal ruim 5800 extra plaatsen, waarvan de meeste zijn bestemd voor allochtonen en langdurig werklozen. In 12 CAO.s zijn afspraken over detacheringsconstructies en arbeidspools opgenomen. Deze zijn er op gericht om de gevolgen van inkrimping van werkzaamheden of collectief ontslag te verminderen.

14 okt 99 13:52

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie