Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beroepen afgraven slaperdijken Groningen ongegrond

Datum nieuwsfeit: 14-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 14 oktober 1999 Persbericht nr. 205

Beroepen tegen weigeringen voor afgraven slaperdijken door Raad van State ongegrond verklaard

Op 30 september 1999 zijn door de Raad van State 3 uitspraken gedaan over de afgraving van voormalige slaperdijken in NW Groningen. Twee uitspraken hebben betrekking op 10 weigeringen van ontgrondingsvergunningen; een uitspraak heeft betrekking op een bevel tot herstel van een inmiddels afgegraven dijk.

De beroepen tegen de weigeringen zijn alle ongegrond verklaard. De Raad van State heeft vastgesteld dat de nota "Oude Groninger Dijken" onverkort geldt. In deze nota worden landschappelijke en cultuurhistorische waarden geinventariseerd. Deze waarden hebben in beginsel voorrang boven de andere betrokken belangen, waaronder die van de landbouw.

Overigens worden de nadelen voor de landbouw zoveel mogelijk ondervangen door het zgn. flankerend beleid, namelijk het "witte-gebieden-beleid". Dit houdt in dat betrokken landbouwers een zgn. beheersvergoeding ontvangen voor het gebruik van dijken als groenland.

Het beroep tegen het bevel tot herstel is gegrond verklaard, Bevolen werd om een opdijk tussen de Hornhuisterpolder en de Zevenboerenpolder in zijn geheel in de oorspronkelijke situatie terug te brengen. De Raad van State heeft vastgesteld dat ten onrechte in het bevel geen rekening is gehouden met twee dijkdoorgangen die eerder met vergunning van het toenmalige waterschap Ommelanderzeedijk in de dijk waren aangebracht.

Gevolg van deze vernietiging is dat Gedeputeeerde Staten met inachtneming van deze uitspraak opnieuw moeten beslissen. Deze beslissing zal daarom inhouden dat opnieuw een bevel zal worden afgegeven, ditmaal voor een dijk met twee dijkdoorgangen.

Momenteel zijn er nog drie illegale afgravingen aan oude Groninger dijken aan de orde, waarvan er nog twee ter behandeling bij de Raad van State lopen.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie