Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Etten-Leur

Datum nieuwsfeit: 14-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunningen verleend c.q. meldingen akkoord verklaard voor:

* de bouw van een twee-onder-een-kap woning met garage/berging aan Bisschopsmolenstraat 146. Tevens is er toestemming verleend voor het in

* en uitwegen op de Bisschopsmolenstraat (besluit 01-10-1999);
* een uitbreiding aan de achtergevel van de woning en een aanpassing van de bestaande garage/berging aan Lange Brugstraat 66 (besluit 01-10-1999);

* het plaatsen van een serre aan de woning Klaroenring 95 (besluit 05-10-1999);

* het plaatsen van een tuinhuis bij de woning aan Achtersteven 14 (besluit 05-10-1999);

* de bouw van een erker aan de voorzijde van de woning aan Peppelgaarde 74 (besluit 05-10-1999);

* een uitbreiding aan de zijgevel van de woning t.b.v. een hal, kantoorruimte en berging aan Hordenloop 5 (besluit 05-10-1999);
* een uitbreiding van een garage/berging aan Brabantlaan 49 (besluit 05-10-1999);

* een uitbreiding van de woning en de bouw van een garage aan Bollendonkseweg 17 (besluit 05-10-1999);

* een uitbreiding aan de zijgevel van de woning aan Beiaard 355 (besluit 05-10-1999).

Diegene die bezwaar heeft tegen een verleende bouwvergunning of een akkoord verklaarde melding kan volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) binnen 6 weken na het verzenden van deze besluiten aan aanvragers, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.
Tegelijk met het bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan, kan bij de president van de arrondissementsrechtbank een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Het adres van de arrondissementsrechtbank is Postbus 90.110, 4800 RA Breda.

Burgemeester en wethouders hebben vrijstelling verleend voor de vestiging van een keukenspeciaalzaak behorende tot de winkelformule KeukenMaxx aan de Lokkerdreef. De maximale verkoopoppervlakte bedraagt ten hoogste 3000 m² (in twee bouwlagen) en de verkoop is beperkt tot keukeninrichtingen en inbouwapparatuur.

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend aan PNEM Etten-Leur voor het in- en uitwegen op de Brabantlaan en aan de eigenaar van het pand aan Lichttorenhoofd 2 voor het in- en uitwegen op het Lichttorenhoofd.

Burgemeester en wethouders hebben aan de Nederlandse Brandwonden Stichting toestemming gegeven om in de week van 10 tot en met 16 oktober aanstaande in deze gemeente huis-aan-huis te collecteren.

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer verleend aan Aldipro Systems BV voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het fabriceren en monteren van displaymaterialen, bestaande uit hout, aluminium en/of ijzer aan de Ecustraat.

Aanpassing diverse belastingtarieven 2000

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad in de openbare vergadering van 8 november aanstaande voor om in te stemmen met een nota inzake de aanpassingen van de diverse belastingen voor het volgende jaar.
Op basis van de vastgestelde uitgangspunten voor de begroting 2000 en van eerder genomen raadsbesluiten wordt er voor meer heffingen gestreefd naar een kostendekkend tarief.

Het college stelt de gemeenteraad voor om de volgende tarieven te verhogen:

* Onroerende -zaakbelasting met 3,1%;

* Rioolafvoerrecht met 8%;

* Lijkbezorgingsrechten met 4%;

* Precariorechten met 3%;

* Secretarieleges met 3%;

* Staangeld woonwagencentrum met 2%;

* Marktgelden met 10%;

* Reinigingsheffingen met 10%;

* Parkeerbelasting met Hfl 0,25 per uur.

Het tarief van de hondenbelasting blijft ongewijzigd.

De commissie Financiën brengt in de openbare vergadering van 1 november aanstaande advies uit over de voorstellen.

Verlenging subsidieregeling voor kamerverhuurders

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de huidige gemeentelijke subsidieregeling voor plaatselijke kamerverhuurders die het KOMO certificaat voor het verhuren van onzelfstandige woonruimte hebben aangevraagd en verkregen, met een jaar te verlengen tot en met 31 december 2000 en hiervoor een budget van 15.000 gulden beschikbaar te stellen. Op basis van deze regeling kunnen plaatselijke kamerverhuurders in aanmerking komen voor een subsidie van 1000 gulden inclusief BTW per pand.
De gemeenteraad had deze subsidieregeling op 25 januari 1999 in leven geroepen voor een periode van een jaar.

Subsidie restauratie pastorie Lange Brugstraat 32

Burgemeester en wethouders hebben voor de restauratie van het dak van de pastorie Lange Brugstraat 32 een subsidie van 23.153 gulden toegekend. De subsidie is gebaseerd op de "Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumenten Etten-Leur".

Representatie

Wethouder H. van der Heijden is op 10 november 1999 aanwezig bij de officiële handeling rondom de realisatie van het bouwplan Brandsehof. Wethouder J. van Harssel brengt op 12 november aanstaande een bezoek aan het nieuwe bedrijfspand van Service Pack aan Lokkerdreef 20. Op 10 december aanstaande verricht wethouder Van Harssel de officiële opening van de nieuwbouw van aannemingsbedrijf Pellis aan de Voorsteven 5.

Deelname Bedrijvenkontaktdagen Roosendaal

Het bureau Economische Zaken van de gemeente Etten-Leur presenteert in een gezamenlijke stand met REWIN en de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom de bedrijfshuisvestings- mogelijkheden op de Bedrijvenkontaktdagen, die op 2, 3 en 4 november 1999 plaatshebben in Roosendaal. De kosten van deelname van de gemeente Etten-Leur worden geraamd op 5.500 gulden exclusief BTW.

Adverteren in gids van Stichting Camplus Parken

Burgemeester en wethouders adverteren, evenals dit jaar, met de slogan " Ontspannend Etten-Leur" in de uitgave Wegwijzer West-Brabant van de Stichting Camplus Parken. De gids verschijnt in een oplage van 50.000 exemplaren en is verkrijgbaar bij VVV-kantoren, horecagelegenheden en gemeentehuizen.

Start archeologische onderzoeken centrumgebied

Burgemeester en wethouders hebben er kennis van genomen dat het Archeologisch Diensten Centrum te Bunschoten aan het eind van dit jaar begint met archeologische onderzoeken op de locatie " Roosendaalseweg". Het onderzoek richt zich eerst op de hallenkerk die daar vroeger stond. Begin januari van het jaar 2000 start het onderzoek naar het voormalige kasteelterrein .

Rapportage Centraal Meldpunt Beheer en Onderhoud

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van een evaluatie over de werking van het Centraal Meldpunt Beheer en Onderhoud in het eerste half jaar van 1999. Uit deze evaluatie blijkt dat gedurende deze periode in totaal 4.465 meldingen bij dit Centraal Meldpunt zijn binnengekomen en geregistreerd. Naast deze geregistreerde meldingen zijn er in het betreffende half jaar ongeveer 3.500 telefoontjes van inwoners binnengekomen, die direct konden worden beantwoord. Het gaat daarbij om vragen m.b.t. openingstijden milieustraat, grof huisvuil e.d. Bij het Centraal Meldpunt Beheer en Onderhoud kunnen inwoners meldingen, verzoeken en klachten indienen over de openbare ruimten zoals openbaar groen, reiniging en wegenonderhoud.

Commissievergadering

Op dinsdag 19 oktober aanstaande vanaf 19.00 uur vindt er een gecombineerde vergadering van de commissies Algemene Zaken en Financiën plaats.
In deze vergadering wordt er gesproken over de aspecten van verplaatsing van de gemeentewerf naar de Hermelijnweg en handhaving van de brandweerkazerne aan de Wipakker.
De gemeenteraad behandelt de notitie in de openbare vergadering van 15 november aanstaande. In deze gecombineerde commissievergadering vragen burgemeester en wethouders de commissie ook een advies uit te brengen over oprichting van een Besloten Vennootshap (BV) voor het eigendom, het beheer en exploitatie van de te realiseren parkeergarage, die deel uitmaakt van het centrumplan. De oprichting van de BV is nodig voor het geval dat deze geplande parkeergarage na aanbesteding in eigendom van de gemeente komt. De definitieve besluitvorming over eigendom, beheer en exploitatie van de parkeergarage zal onderdeel uitmaken van de gunning aan de marktpartij van het centrumplan.

Aansluitend aan de gecombineerde vergadering van de commissies Algemene Zaken en Financiën vindt de openbare vergadering van de commissie Algemene- en Bestuurlijke Zaken plaats. Tijdens deze vergadering komt aan de orde een voorstel tot het aanwijzen van het Trouwkerkje en de gemeentelijke raadzaal als trouwlocaties en een voorstel voor de 3de wijziging Algemene Plaatselijke Verordening.

Doordecentralisatie KSE en Munnikenheidecollege

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad in de openbare vergadering van 20 december aanstaande voor om akkoord te gaan met de doordecentralisatie huisvesting KSE en Munnikenheidecollege per 1 januari 2000. De commissie Onderwijs, Welzijn en Sociale Zaken brengt in de openbare vergadering van 7 december aanstaande een advies uit over de doorcentralisatie.

Krediet voor beschoeiing Leurse Haven en de aanleg van jachthaven

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad in de openbare vergadering van 15 november aanstaande voor om een krediet van vier miljoen gulden beschikbaar te stellen voor Het aanbrengen van beschoeiing langs de Leurse Haven en voor de aanleg van de jachthaven.
De commissie Financiën brengt over het kredietvoorstel een advies uit in de openbare vergadering van 1 november aanstaande.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...