Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over commerciële werving Landmacht

Datum nieuwsfeit: 14-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Defensie

Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Kamervragen en Antwoorden

Aan: De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Ons nummer D99003264

Datum 14 oktober 1999

Onderwerp Vragen van de Tweede-Kamerleden Van Bommel en De Wit (beiden SP) over de commerciële werving door de Landmacht

Onder verwijzing naar de bovengenoemde brief bied ik u hierbij aan, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de antwoorden op de schriftelijke vragen van de Tweede-Kamerleden Van Bommel en De Wit (beiden SP).

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,
H.A.L. van Hoof

Bijlage behorende bij de brief van de Staatssecretaris van Defensie d.d. 14 oktober 1999 nr. D99003264

1. Herinnert u zich de vragen over de commerciële werving door de Landmacht van het lid Marijnissen en uw antwoorden daarop?

Antwoord
Ja.

2. Erkent u, gezien het antwoord op de vragen 6 en 8, dat jongeren in de WIW gedwongen kunnen worden, op straffe van gedeeltelijke of gehele weigering van de uitkering, te solliciteren op een bekende vacature bij de Koninklijke Landmacht?
3. Waarom moet, indien Defensie stelt geen ongemotiveerd personeel te kunnen gebruiken een door Start Uitzendbureau uitgeselecteerde baanloze aannemelijk maken dat hij of zij zwaarwegende bezwaren koestert tegen het verrichten van Defensie-werkzaamheden? 4. Meent u dat laag opgeleide werkloze jongeren te allen tijde in staat moeten worden geacht zwaarwegende bezwaren tegen een defensiebaan te verwoorden?

Antwoord op vragen 2, 3 en 4.
Met betrekking tot jongeren in de WIW kunnen zich twee situaties voordoen. Jongeren kunnen deelnemen aan een traject, waarbij in hun inkomen wordt voorzien door middel van een uitkering, of jongeren kunnen zijn geplaatst in een WIW-dienstbetrekking, waarbij in hun inkomen wordt voorzien door een loonbetaling. In het geval jongeren voor hun inkomen afhankelijk zijn van een uitkering, zijn de gewone uitkeringsvoorwaarden van toepassing. Dat wil dus onder andere zeggen dat deze jongeren passende arbeid moeten aanvaarden. Het oordeel of een aangeboden baan passend is, is voorbehouden aan de uitkeringsinstantie. Bestaat hierover onenigheid dan zijn de normale bezwaar- en beroepsprocedures van toepassing. In de WIW is ten aanzien van de WIW-dienstbetrekking bepaald dat naast de gewone ontslaggronden op grond van het Burgerlijk Wetboek ook ontslag kan plaatsvinden als een WIW-werknemer een aanbod voor aanvaarding van passende arbeid weigert. Een eventueel ontslag kan worden aangevochten bij de rechter.

Zoals in de beantwoording van de eerdergenoemde vragen reeds is opgemerkt wordt de passendheid van aangeboden arbeid altijd individueel beoordeeld. Dit is dus ook van toepassing op arbeid die wordt aangeboden door de Koninklijke Landmacht. Dat Defensie stelt geen ongemotiveerde werknemers te willen aannemen is op zich niet uniek. Ook andere werkgevers gaan in het algemeen niet in zee met ongemotiveerde kandidaten. Ook in dit geval is het de uitkeringsinstantie die beoordeelt of het niet verkrijgen van de baan door een ongemotiveerde houding als verwijtbaar kan worden aangemerkt. Indien een jongere, ongeacht het opleidingsniveau, niet in staat zou zijn om kenbaar te maken waarom een baan bij de Koninklijke Landmacht voor hem of haar niet als passend kan worden aangemerkt, kan deze jongere zich altijd laten bijstaan, bijvoorbeeld door vertegenwoordiger van de vakbond, een rechtswinkel of een advocaat.

5. Kunt u verduidelijken wat de criteria zijn voor dergelijke bezwaren? Wie toetst of de bezwaren die betrokkene heeft zwaarwegend genoeg zijn? Moeten bezwaren tegen een baan bij Defensie meer of minder zwaarwegend zijn dan bij een reguliere werkgever?

Antwoord
Zoals in het antwoord op de eerdere Kamervraag (vraag 8; Aanhangsel van de Handelingen 1973, vergaderjaar 1998/99) is gesteld, kan een baanaanbod worden geweigerd indien dit om redenen van geestelijke, sociale of religieuze aard niet kan worden gevergd van de persoon in kwestie. De beoordeling van de gronden vindt plaats door de uitkerende instantie. Tegen een beslissing is bezwaar mogelijk bij de uitkerende instantie; vervolgens staat beroep open bij de rechter. De bezwaren tegen een baan bij Defensie hoeven niet meer of minder zwaarwegend te zijn dan bij een andere baan, maar gelet op de aard van de arbeid ligt het voor de hand dat gewetensbezwaren vaker aan de orde kunnen zijn.

6. Kunt u garanderen dat potentiële kandidaten voldoende objectieve informatie over de defensievacature ontvangen, op basis waarvan een gemotiveerd positief of negatief besluit genomen kan worden? Worden potentiële kandidaten ook op de hoogte gebracht van de zeer hoge kans uitgezonden te worden naar conflictgebieden? Kunt u het wervingsmateriaal dat de potentiële kandidaat ontvangt aan de Kamer overleggen?

Antwoord
Bij het eerste contact tussen Start en mogelijke kandidaten, een contact dat via het callcenter van Start plaatsvindt, wordt op voorhand verteld dat een uitzending naar een crisisgebied zeer waarschijnlijk is. Hem/haar wordt verzocht dit thuis te overleggen. Indien er interesse is voor een functie bij de Koninklijke Landmacht, wordt een afspraak gemaakt door het callcenter met één van de vestigingen van Start. Start maakt gebruik van het wervingsmateriaal van Defensie. In dit materiaal wordt de grote kans op uitzending meerdere malen onder de aandacht gebracht (zie bijlage 1). Na het gesprek bij een Start-vestiging wordt de potentiële kandidaat naar één van de banenwinkels van de landmacht doorgestuurd. Hier krijgt hij/zij het oriënterend gesprek waarin alle voor- en nadelen van het werken als militair worden besproken. Eerst daarna vindt een eventuele sollicitatie plaats. Er is derhalve voldoende gelegenheid om op basis van de ontvangen informatie een gemotiveerd positief of negatief besluit te nemen.

7. Welke zijn genoemde afspraken tussen Defensie en Start over informatie uitwisseling? Worden gegevens van Start-cliënten aan Defensie doorgegeven? En zo ja, worden deze cliënten daarvan op de hoogte gebracht?

Antwoord
De informatie-uitwisseling tussen Start en Defensie betreft het ingevulde CV (zie bijlage 2). Geïnteresseerden ondertekenen bij de Start-vestiging hun curriculum vitae ten behoeve van de Koninklijke Landmacht. Met behulp van dit CV wordt de potentiële kandidaat aangeboden bij de banenwinkel. Door deze procedure is de kandidaat er dus van op de hoogte dat de gegevens als vermeld in het CV worden doorgestuurd naar de Koninklijke Landmacht. De Koninklijke Landmacht maakt het resultaat van de bemiddeling bekend aan Start. Deze informatie betreft uitsluitend het resultaat van de sollicitatie, te weten: aangesteld of niet aangesteld.

8. Zijn er afspraken over informatie-uitwisseling tussen Start-Uitzendbureau en de Gemeentelijke Sociale Dienst/UVI? Is het aan Start Uitzendbureau bijvoorbeeld toegestaan namen van door hen geselecteerde cliënten voor defensievacatures door te geven aan de gemeente/UVI? Antwoord Er bestaan geen afspraken tussen Start-Uitzendbureau en de GSD-en/Uvi's over informatie- uitwisseling. Overigens zij opgemerkt dat de kaders voor dergelijke afspraken zijn vastgelegd in de Wet persoonsregistraties (WPR) en de materiële wetgeving (de Abw en OSV 1997). Hieruit volgt dat in casu gegevens alleen mogen worden uitgewisseld tussen uitzendbureaus, GSD-en en Uvi's met toestemming van de uitkeringsgerechtigde. 9. Is een cliënt verplicht bij een UVI of Gemeentelijke Sociale Dienst te melden dat hij/zij een brief van Start heeft ontvangen omtrent deze defensievacature?

Antwoord
De uitkeringsgerechtigde is verplicht informatie te geven over alle feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het recht, de hoogte en de duur van de uitkering. Daartoe kan ook de informatie worden gerekend die samenhangt met verkrijgen of behouden van arbeid in dienstbetrekking. Hij verstrekt die informatie op verzoek of onverwijld uit eigen beweging. Het moet wel aan de klant bekend zijn gemaakt wat daaronder wordt begrepen. Met andere woorden het moet redelijkerwijs bij de klant bekend zijn dat vacatureaanbiedingen van Start worden beschouwd als een feit of omstandigheid die van invloed kan zijn op de uitkeringsverstrekking.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...