Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Collegevoorstel grondprijzen 2000 Tilburg

Datum nieuwsfeit: 14-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg

14-10-99

Collegevoorstel voor grondprijzen 2000 bekend

Jaarlijks worden door de gemeente Tilburg de grondprijzen aangepast aan de landelijke prijsontwikkelingen. Dit gebeurt op basis van gegevens uit de Macro Economische Verkenningen van het Centraal Planbureau.
Het college van b&w stelt de gemeenteraad voor om in 2000 de grondprijzen voor goedkope koopwoningen, die vallen onder de premieregeling en middeldure en dure woningen te verhogen met 12.5%. Dit is de belangrijkste conclusie van het besluit over de aanpassing grondprijzen 2000.
Naast de huidige trendmatige verhoging van 2,5% betekent dit een additionele verhoging van 10%. Deze prijsverhoging is mogelijk vanwege de prijsontwikkeling van woningen. Door de prijsverhoging van 10% ontstaat onder meer de mogelijkheid om de kwaliteit van de inrichting van toekomstige woongebieden te verhogen. De grondprijzen voor goedkope woningen in de huursector worden met 2.5% verhoogd. De grondprijzen voor bedrijventerreinen worden nu trendmatig verhoogd met 1.2%, nadat deze grondprijzen per 1 juli 1999 extra zijn verhoogd. Voor de grondprijzen voor kantoren aan uitvalswegen en de ringbanen wordt een prijsverhoging voorgesteld van fl 50,- per m². Voor commerciële voorzieningen, vrije beroepen en perifere detailhandel wordt de grondprijs gelijkgesteld aan de kantorenprijs.

Woningen
De verkoopprijs van nieuwe woningen wordt sterk beïnvloed door de situatie op de markt voor bestaande woningen. Het ruimtelijke ordeningsbeleid en de grote vraag naar koopwoningen hebben in de jaren negentig geleid tot een aanzienlijke stijging van de woningprijzen. Hoge woningprijzen leiden tot hoge prijzen van de grond voor woningbouw, omdat de grondprijs afhangt van de bestemming van de grond. Gelet op deze voortgezette stijging van de verkoopprijzen is de verhoging van de grondprijzen per 1 januari 2000 met 12.5% voor grondgebonden woningen en appartementen mogelijk. Voor de goedkope koopwoningen gaat de grondprijsstijging gepaard met een verhoogde premierestitutie na 5 jaar, mits de woning niet binnen 5 jaar wordt doorverkocht. Voor de goedkope huursector blijft de stijging beperkt tot 2.5% om op die manier de huurprijzen laag te kunnen houden.

Bedrijventerreinen
Per 1 juli 1999 is de grondprijssystematiek voor bedrijventerreinen gewijzigd. Gelijktijdig zijn de grondprijzen voor bedrijventerreinen aangepast aan de markt. Afhankelijk van de nieuwe inschaling liep de grondprijsverhoging uiteen van 3% naar 30% voor incidentele gevallen. De grondprijzen van de bedrijventerreinen lopen door deze laatste prijsaanpassing synchroon met de marktontwikkeling. Daarom worden de grondprijzen per 1 januari 2000 conjunctureel verhoogd met 1.2%.

Overige bestemmingen
De grondprijzen voor de overige bestemmingen worden overeenkomstig de gebruikelijke systematiek verhoogd met 1,2%. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Voorzover het geen Stationszone betreft wordt de grondprijs voor kantoren met fl 50,- per m² verhoogd. De prijs komt daarmee op fl 400,- per m². Als er sprake is van gebouwde parkeervoorzieningen blijft de verhoging van fl 50,- achterwege, omdat er sprake is van intensief ruimtegebruik. Voor gronden met de bestemming 'bijzondere doeleinden' wordt de grondprijs in zijn algemeenheid met 1,2% verhoogd, zij het dat voor de huisvesting van vrije beroepen, medische voorzieningen (praktijkruimten huis- en tandartsen, etc.), commerciële sport- en vrije tijdsvoorzieningen en opleidingsinstituten dezelfde prijzen en voorwaarden worden gehanteerd als voor kantoren. Ook de grondprijs voor perifere detailhandel wordt gelijkgesteld aan die van kantoren.

Op 1 november 1999 wordt het voorstel tot verhoging van de grondprijzen, geïntegreerd in het tarievenvoorstel voor het jaar 2000, voorgelegd aan de raad.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie