Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

BOVAG: investeringsbudget handhaven op huidig niveau

Datum nieuwsfeit: 14-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
BOVAG persbericht

Bron: Persberichten
Datum: 14-10-1999Ook in de jaren na 2000 moet het investeringsbudget op tenminste het huidige niveau -- 2000: 11,2 miljard -- worden gehandhaafd.

Volgens de begroting van het Infrastructuurfonds is het kabinet van plan volgend jaar 11,2 miljard gulden te investeren in wegen, spoorlijnen, waterkeren, havens en in de zogenaamde megaprojecten. Dat is een fors bedrag en aanzienlijk meer dan in het midden van de jaren negentig jaarlijks aan infrastructuur werd besteed. Mogen we de minister geloven, dan zal er bovendien ook volgend jaar geen sprake zijn van onderuitputting.

Kritische kanttekeningen
Toch zijn enkele kritische kanttekeningen op z'n plaats. Ten eerste: het investeringsbudget zal in de jaren na 2000 teruglopen tot 9,8 miljard in 2004. Dat budget zal in de periode 2005-2010 nog lager zijn. Minister Netelenbos heeft immers voor de periode tot 2010 in totaal slechts 71 miljard beschikbaar.
Ten tweede: het beslag dat megaprojecten als de Betuwelijn en de Hogesnelheidslijn de komende jaren leggen op de middelen uit het Infrafonds, is substantieel. In 2000 bedraagt dat beslag 16 procent. In 2003 is dat zelfs 23 procent. De bijdrage die met name de Betuwelijn moet leveren aan het terugdringen van de files, zal marginaal zijn. Dezelfde hoeveelheid goederen kan bovendien voor een fractie van de aanlegkosten van de Betuwelijn met grote binnenvaartschepen worden vervoerd. De vele miljarden, die aldus worden bespaard, kunnen worden gebruikt voor het oplossen van knelpunten in het wegennet en voor investeringen in nieuwe electriciteits- en veiligheidssystemen voor het gehele Nederlandse spoornet, waardoor het huidige net veel beter kan worden benut.

Meer BPM en motorrijtuigenbelasting dan begroot Ten derde: op korte termijn is extra geld beschikbaar. De opbrengst uit de Belasting Personenauto's en Motorrijwielen (BPM) en uit de motorrijtuigenbelasting bedraagt in 1999 zeer waarschijnlijk 1,3 miljard meer dan was begroot. Het is alleszins redelijk dat deze extra opbrengst weer in het verkeers- en vervoerssysteem wordt geïnvesteerd.

Ten vierde: om er voor te zorgen dat ook na 2000 het investeringsbudget op peil blijft, zal een aanzienlijk deel van het in de volgende eeuw te verwachten begrotingsoverschot aan de fysieke infrastructuur moeten worden besteed.

BOVAG en RAI roepen de Tweede Kamer op om reeds nu met de minister na te gaan hoe het investeringsbudget in de periode 2000-2010 op tenminste het huidige niveau kan worden gehandhaafd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie