Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gehandicaptenraad: opname van handicap in artikel 1 Grondwet

Datum nieuwsfeit: 14-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Persbericht 14 oktober 1999

Gehandicaptenraad eist opname van 'handicap' in artikel één Grondwet

Kabinetsstandpunt abortus en euthanasie levensbedreigend

Opname van de grond handicap in artikel één van onze Grondwet, het artikel met de anti-discriminatie bepaling, is noodzakelijk om betere rechtsbescherming en gelijke maatschappelijke mogelijkheden te garanderen voor kinderen met een functiebeperking en hun ouders. Tegen de achtergrond van het kabinetsvoornemen om de regelingen van abortus en euthanasie binnenkort te verruimen, is die rechtsbescherming letterlijk van levensbelang geworden.

Het kabinet veronderstelt ten onrechte dat er een directe relatie bestaat tussen een functiebeperking en een "uitzichtloze situatie". Daarom heeft het kabinet vooral compassie voor de "nijpende omstandigheden" van de vrouw die in verwachting is van een gehandicapt kind. Zij moet, volgens het kabinet, uit haar psychisch lijden verlost kunnen worden door het kind te aborteren, ook na zes maanden nog. De Gehandicaptenraad vindt dat mensen die een kind met een functiebeperking verwachten, beter begeleid moeten worden alvorens tot een weloverwogen keuze te komen. Ook hebben zij recht op een eerlijke, zorgvuldige en volledige voorlichting. De gelijkstelling van een handicap enerzijds en groot lijden en uitzichtloze situaties anderzijds dient genuanceerd te worden. De intolerantie ten aanzien van het leven met een handicap wordt door de voorstellen van het kabinet vergroot. De Gehandicaptenraad wijst er bovendien op dat het hanteren van 'categorieën' van mensen zoals het kabinet doet - overigens zonder ze werkelijk te benoemen - maar weinig zegt over de individuele mogelijkheden van een persoon met een bepaalde functiebeperking.

Beeldvorming en emancipatie De verruiming van de mogelijkheden om het leven van een gehandicapt kind te voorkomen of af te breken, wordt door velen opgevat als een uitspraak over de waarde van het leven van mensen met een functiebeperking. De beeldvorming van de huidige groep gehandicapten in onze samenleving wordt sterk negatief beïnvloed. In plaats van voortschrijdende emancipatie worden we nu teruggeworpen in een situatie van verdediging van het eigen bestaan. Bescherming via de Grondwet voorkomt discriminatie en biedt bescherming.

Acceptatie van het bestaan van mensen met een handicap Zonder beschermende wetgeving komt de keuzevrijheid om een gehandicapt kind geboren te laten worden, verder onder druk te staan. Hetzelfde geldt voor de keuze om geen prenataal onderzoek te laten verrichten. Immers, de medische technologie rukt op en minister Borst en het kabinet blijken bereid om de regelgeving aan de stand van de wetenschap aan te passen. Voor de maatschappelijke acceptatie van mensen met een functiebeperking en de bereidheid om de samenleving toegankelijk te maken voor iedereen, zal het kabinetsstandpunt desastreuze gevolgen kunnen hebben.

Recht op een reële keuze Mensen die hun gehandicapte kind geboren willen laten worden, moeten een reële keuze kunnen maken. Hun kind dient dus een gelijke rechtsbescherming te genieten als iedere andere burger. Zonder de erkenning van de Grondwet bestaat er in feite geen gelijkheid en hebben mensen die een gehandicapt kind verwachten geen gelijkwaardige keuze. Opname van de grond 'handicap' in artikel één van onze Grondwet is het begin van gelijke kansen en rechten op onder andere scholing, arbeid en zelfontplooiing. Aanpassing van de Grondwet op dit punt is dus een belangrijke stap op weg naar een volwaardig burgerschap voor mensen met een functiebeperking.

Pagina gemaakt op 15 oktober 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie