Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

WODC/CBS publicatie: Criminaliteit en rechtshandhaving 1999

Datum nieuwsfeit: 15-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CBS Persbericht

Datum: 15-10-99

Dit is een gezamenlijke mededeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Ministerie van Justitie over het uitbrengen van een publicatie over criminaliteit en rechtshandhaving. Gezien het brede karakter van het rapport is het mogelijk dat over sommige onderwerpen reeds eerder is gepubliceerd danwel gegevens naar buiten zijn gebracht.

Samenwerking WODC en CBS in publicatie `Criminaliteit en rechtshandhaving 1999'

Het is relatief een kleine groep van jongeren en volwassenen die door de jaren heen een groot aantal geweldsdelicten pleegt. Vooral het aantal minderjarigen dat verdacht wordt van een geweldsdelict neemt toe. Jeugdige verdachten zijn vaak betrokken bij openbare geweldpleging tegen personen. Jongeren zijn ook vaker slachtoffer van geweldsmisdrijven. Jeugdige daders worden eerder maar ook strenger gestraft. De rechter legt daarbij meer taakstraffen op. Criminaliteit kost de samenleving 20 miljard gulden, iets meer dan 1 300 gulden per hoofd van de Nederlandse bevolking in 1998. Internationaal gezien vertoont de criminaliteit in Nederland dezelfde ontwikkeling als in andere landen. Dit zijn enkele bevindingen uit het vandaag verschenen rapport `Criminaliteit en rechtshandhaving 1999'. Deze publicatie is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het rapport worden de diverse statistieken over de strafrechtspleging bij elkaar gebracht. Het bevat een beschrijving van trends en ontwikkelingen op het terrein van de criminaliteit en de reactie van de samenleving daarop.

Vooral geregistreerde jeugdcriminaliteit neemt toe

Uit de CBS-gegevens over de geregistreerde jeugdcriminaliteit blijkt dat het aantal minderjarige verdachten de laatste jaren flink is toegenomen, met name bij geweldsmisdrijven. Tussen 1994 en 1998 is het aantal jongens dat geweld heeft gepleegd met circa 50% toegenomen. Dit is voor een deel toe te schrijven aan de extra aandacht van politie en justitie. Het aantal meerderjarigen verdacht van een geweldsdelict is in de jaren negentig eveneens gestegen, in 1996 ten opzichte van 1990 met rond de 20%.

Verder blijkt uit WODC-onderzoek gebaseerd op het herkenningsdienst-systeem (HKS) van de politie dat een kleine kern gewelddaders (16%) door de jaren heen meer dan de helft van alle geregistreerde delicten gepleegd heeft. Ook blijkt dat jeugdigen vaker betrokken zijn bij openbare geweldpleging tegen personen.

Jongeren en inwoners van grotere steden vaker slachtoffer van veel voorkomende criminaliteit

Er zijn duidelijke verschillen in slachtofferschap tussen bevolkingsgroepen. Leeftijd speelt een belangrijke rol: veel meer jongeren dan ouderen worden slachtoffer van veel voorkomende criminaliteit. Volgens de CBS-enquêtes is het percentage slachtoffers van geweldsdelicten onder 15-24 jarigen tien maal zo hoog als onder 65-plussers. Veel voorkomende criminaliteit is voorts meer een stedelijk dan een plattelandsprobleem. In zeer verstedelijkte gemeenten wordt meer dan een op de drie inwoners slachtoffer. In weinig of niet verstedelijkte gemeenten is dit een op de vijf inwoners.

Jeugdigen eerder en strenger gestraft door de rechter

Uit de ontwikkeling van het aantal door de rechter afgedane strafzaken van minderjarigen over de periode 1994 -1997 blijkt dat jeugdigen eerder maar ook strenger worden gestraft. Er is sprake van een toename in het aantal opgelegde korte vrijheidsstraffen van 1 maand en het aantal opgelegde vrijheidstraffen met een duur van 6 maanden en langer. Het aantal bij het Openbaar Ministerie ingeschreven rechtbankstrafzaken met minderjarige verdachten is van 1994 -1997 met 13% toegenomen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een toename van geweldsmisdrijven, vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde. Het aantal ten uitvoer gelegde taakstraffen is bij minderjarigen met 146% gestegen en bij meerderjarigen met 33%. Het aantal Halt-verwijzingen is gegroeid met 51%.

Kosten criminaliteit: ruim 20 miljard gulden

De kosten van het strafrechtelijke apparaat zijn de laatste jaren fors gestegen: volgens berekeningen van het WODC is dit van bijna 7,5 miljard gulden in 1994 opgelopen tot ruim 9,5 miljard gulden in 1998. Het gaat dan om het brede terrein van preventie, opsporing, vervolging en berechting tot en met de tenuitvoerlegging van straffen zoals in de gevangenis en fase van de nazorg (o.a. reclassering). De overige maatschappelijke kosten hebben onder meer betrekking op preventie door het bedrijfsleven, kosten van criminaliteit voor gezinshuishoudingen en fraude. Deze raming van het WODC komt uit op zo'n 11 miljard gulden. De totale financiële last voor de samenleving komt daarmee op ruim 20 miljard gulden, iets meer dan 1 300 gulden per hoofd van de Nederlandse bevolking in 1998.

Ontwikkeling criminaliteit Nederland in internationaal perspectief

Op het niveau van de geregistreerde criminaliteit neemt Nederland de laatste jaren geen uitzonderingspositie (meer) in. Een actuele trend zoals de geleidelijke toename van de geweldscriminaliteit, is dan ook een fenomeen van algemenere - West-Europese - orde. Wel komen er voor Nederland hoge cijfers uit de internationale slachtofferenquêtes. Bij nadere beschouwing blijkt dit hoofdzakelijk te gaan om het relatief vaak voorkomen van fietsendiefstal en vandalisme aan auto's. Ook het strafklimaat is niet meer zo mild als voorheen. In tegenstelling tot de meeste andere Europese landen stijgen het aantal en de lengte van vrijheidsstraffen in Nederland.

Technische toelichting

De publicatie is de eerste in een jaarlijkse reeks, en kan als opvolger worden gezien van eerdere justitiepublicaties zoals `Criminaliteitsbeeld van Nederland' en `Criminaliteit en Handhaving'. Voorts zal het rapport ten dele de CBS-publicaties `Veelvoorkomende criminaliteit', `Criminaliteit en Strafrechtspleging' en het `Kwartaalbericht Rechtsbescherming en veiligheid' vervangen. De ontwikkeling van de criminaliteit en de rechtshandhaving wordt in beginsel voor een lange (1960-1998) en een korte recente periode (1994-1998) beschreven. De lange termijn beschrijving plaatst de ontwikkeling van de criminaliteit in historisch perspectief. In de beschrijving van de korte periode wordt dieper ingegaan op de verschillende misdrijfcategorieën en de uiteenlopende vormen van strafrechtelijke afdoening. Naast het terugkerende thema jeugd, worden voor de periode 1994-1998 twee bijzondere thema's belicht: geweld en de grote-stedenproblematiek.

Gedetailleerd cijfermateriaal is opgenomen in een aparte tabellenbijlage. Tevens wordt in een bijlage afzonderlijk aandacht besteed aan alle in de publicatie gebruikte bronnen. Hiermede fungeert het rapport als naslagwerk, een vademecum voor eenieder die geïnteresseerd is in en op de hoogte wil blijven van de laatste stand van zaken binnen de strafrechtspleging.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: het CBS, drs. F.W.M. Huls tel. (070) 337 56 67 of met het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie, drs. M.M. Schreuders tel. (070) 370 68 36. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16 of bij de afdeling Voorlichting van het ministerie van Justitie, tel. (070) 370 73 45.

De publicatie kunt u schriftelijk bestellen bij Infodesk WODC, Kamer H 1418
Postbus 20301, 2500 EH Den Haag
Fax: 070-3707948
E-mail: (infodesk@wodc.minjust.nl)
Prijs: f 40,- incl. verzendkosten

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 15 oktober 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...