Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stimuleringsregeling diversificatie vissershavens

Datum nieuwsfeit: 15-10-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Mededeling voor de vakpers van het ministerie van LNV, 15 oktober 1999

Mededeling voor de vakpers
Openstelling tijdelijke stimuleringsregeling diversificatie vissershavens

15 oktober 1999 -

De nieuwe subsidieregeling 'Tijdelijke
stimuleringsregeling diversificatie vissershavens' wordt van 18 oktober tot en met 29 oktober 1999 eenmalig opengesteld. Door middel van deze regeling wordt aan exploitanten van en bedrijven in vissershavens (met uitzondering van de haven van Urk) de mogelijkheid geboden een bijdrage te leveren aan de diversificatie van de haven. Ingevolge het communautair initiatief PESCA is voor de stimulering van deze projecten een bedrag van fl. 8,5 miljoen beschikbaar uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Het project moet passen in een van de volgende categorieen:


1. de aanleg of verbetering van infrastructuur of civiel- of milieutechnische werken;

2. de inrichting of herinrichting van gebouwen voor culturele doeleinden;

3. het treffen of verbeteren van toeristische of recreatieve voorzieningen;

4. de aanleg of verbetering van kades of andere voorzieningen voor vaartuigen, niet zijnde vissersvaartuigen. Via deze regeling kan door een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een samenwerkingsverband van dergelijke personen (bijv. B.V., maatschap of stichting) 30% subsidie worden verkregen voor kosten van materialen, installaties of voorzieningen, sloop, nieuwbouw of verbouw van gebouwen, loonkosten en kosten voor eigen arbeid, architecten, ingenieurs en adviseurs. Hierbij geldt dat de private financiering ten minste 50% van de totale kosten van het project bedraagt en dat daarnaast ten minste 5% van de totale projectkosten gefinancierd wordt door een ander bestuursorgaan dan het ministerie van LNV (bijv. provincies, gemeenten of productschappen). Projecten die geheel worden gefinancierd door publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen in aanmerking komen voor 50% subsidie over genoemde kosten.

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend bij LASER Zuidwest. Projecten moeten uiterlijk op 30 april 2001 zijn voltooid. LASER beoordeelt de ingediende projecten in een volgtijdelijke procedure. Dit houdt in dat de beoordeling plaats vindt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Als het beschikbare budget wordt overschreden, sluit de regeling eerder. De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij geeft hiervan kennis in de Staatscourant. Als door toewijzing van op dezelfde dag ontvangen aanvragen het budget zou worden overschreden, wordt door loting bepaald welke aanvraag het eerste wordt beoordeeld en dus het eerste voor subsidie in aanmerking komt.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de klantenservices van LASER.
Telefoonnummers van de klantenservice van LASER:
Zuidwest (078) 639 52 00
Noord (050) 599 23 80
Oost (0570) 66 77 77
Noordwest (020) 495 36 66
Zuidoost (0475) 35 55 55

Informatie over de regeling kunt u ook terugvinden op Internet via http:/www.minlnv.nl/regelingen.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten :
www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie