Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meer concurrentie op benzinemarkt

Datum nieuwsfeit: 15-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: OPERATIE MDW MEER CONCURRENTIE OP BENZINEMARKT..

Ministerie van Economische Zaken
Persbericht Ministerraad
15 oktober 1999

OPERATIE MARKTWERKING, DEREGULERING EN WETGEVINGSKWALITEIT

MEER CONCURRENTIE OP BENZINEMARKT

Op voorstel van minister Jorritsma van Economische Zaken, minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat en minister Zalm van Financiën heeft de ministerraad ingestemd met aanbieding aan de Tweede Kamer van een brief over de voortgang van het project ter versterking van de concurrentie op de benzinemarkt, dat wordt uitgevoerd in het kader van de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW). Het kabinet baseert de brief op de eindrapportage van de MDW-werkgroep Benzinemarkt. De eindrapportage gaat in op zowel het al langer lopende project over de benzineverkoop langs het hoofdwegennet als op de benzineverkoop buiten de snelweg.

Hoofdwegennet
Over de uitgewerkte implementatievoorstellen over de herordening van de benzinemarkt langs het hoofdwegennet zijn in overleg met de Tweede Kamer, marktpartijen, potentiële toetreders tot de markt en diverse maatschappelijke organisaties geconsulteerd. Tijdens de consultatieronde hebben zittende marktpartijen aangegeven over een alternatieve route voor de MDW-aanpak te willen praten. Overeenstemming met zittende partijen over een andere aanpak, waarbij nog steeds de toetredingsmogelijkheden van nieuwe partijen en het stimuleren van prijsconcurrentie centraal staan, zou het proces van herordening van de benzinemarkt langs het hoofdwegennet sterk kunnen versnellen. Het kabinet heeft besloten op dit verzoek om nader overleg in te gaan. Naar verwachting zal het kabinet medio december kunnen berichten over de uitkomsten van deze gesprekken. Een en ander laat onverlet dat een deel van de MDW-maatregelen onverminderd zal worden uitgevoerd. Het gaat dan om het opheffen van het reclameverbod, het verbod op onbemande benzinestations en de assortimentsvoorschriften. Naar verwachting kunnen deze maatregelen per 1 januari 2000 worden ingevoerd.
Omdat een positieve afronding van de gesprekken met de branche niet op voorhand vaststaat, zullen ook de voorbereidingen voor het treffen van de overige maatregelen worden voortgezet. Dit betreft de vormgeving van asymmetrische veiling, beëindiging van bestaande rechtsrelaties, invoering van een marktconforme vergoedingensystematiek, opheffing van functiescheiding en inventarisatie van nieuwe locaties voor benzineverkoop.

Onderliggend wegennet
Het kabinet onderschrijft de analyse en de aanbevelingen van de MDW-werkgroep
ten aanzien van het onderliggend wegennet, zoals die zijn neergelegd in het rapport .Een concurrerende benzinemarkt dicht bij huis.. Anders dan langs het hoofwegennet, waar één overheid het beleid ten aanzien van marktordening in de benzineverkoop formuleert, kent de benzinemarkt langs het onderliggend wegennet een groot aantal beleidsbepalers. De herordening van de benzineverkoop langs het onderliggend wegennet biedt voordelen aan de gemeente, de consument en de lokale economie, en daarom vindt het kabinet het aanbevelenswaardig dat decentrale overheden hun beleid ten aanzien van de benzinemarkt aanpassen. De MDW-werkgroep doet daarover de volgende aanbevelingen aan gemeenten en provincies:

- benut beter de bestaande mogelijkheden voor de verkoop van motorbrandstoffen door branchevreemde bedrijven, zoals supermarkten en bouwmarkten;

- bied meer ruimte voor potentiële toetreders;
- bied meer ruimte voor alternatieve bedrijfsvormen, zoals onbemande stations of stations met een beperkt assortiment;
- vermijd een te grote spreiding van stations. Een grotere concentratie van stations is bevorderlijk voor de prijsconcurrentie;
- vermijd zoveel mogelijk de automatische toewijzing van nieuwe locaties aan zittende partijen in het kader van verplaatsingsregelingen;

- geef locaties maar voor een beperkte termijn uit;
- betrek in de beslissing over uitgifte van nieuwe locaties de locale marktsituatie.

-

Het kabinet wil deze beleidswijziging bij decentrale overheden stimuleren door hierover in het bestuurlijk overleg met gemeenten en provincies te proberen concrete afspraken te maken, waarbij gezamenlijke doelen voor de herordening van de benzinemarkt worden afgesproken. Bovendien wil het kabinet in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg een zogenoemde toolbox ontwikkelen voor provincies en gemeenten die tot herordening van hun benzinemarkt willen overgaan.

RVD, 15.10.1999

15 okt 99 16:30

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie