Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag SER-raadsvergadering 15 oktober 1999

Datum nieuwsfeit: 15-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
SER

15 oktober 1999

Verslag raadsvergadering 15 oktober 1999

In de vergadering van vrijdag 15 oktober heeft de raad twee adviezen vastgesteld: Investeren in Verkeersveiligheid en het advies op hoofdlijnen inzake Uitvoeringsnota Klimaatbeleid, deel 1: Binnenlandse maatregelen. Daaraan voorafgaand stemde de raad in met een aantal bestuurlijke verordeningen en de begroting voor het jaar 2000. Tevens nam de raad afscheid van VNO-NCW-voorzitter drs. J.C. (Hans) Blankert.

Actualiteiten

In zijn laatste raadsvergadering maakte VNO-NCW-voorzitter Blankert, zoals zo vaak de afgelopen zeven jaar, gebruik van de mogelijkheid in te gaan op actuele sociaal-economische ontwikkelingen. Blankert liet zijn ergernis blijken over een recent persbericht van het CNV. Daarin werd gereageerd op eerdere uitlatingen van de VNO-NCW-voorzitter over het strenger toepassen van de regels voor gesubsidieerde arbeid voor langdurig werklozen. In het CNV-persbericht werd gesuggereerd dat Blankert Melkertbanen zou willen opheffen. Blankert had daar "ernstige bezwaren tegen" en vond het "beneden peil" dat hem denigrerend gedrag verweten werd ten op zichte van mensen met een Melkertbaan. CNV-voorzitter Terpstra liet daarop weten dat hij geen aanleiding zag tijdens de raadsvergadering op de opmerkingen van Blankert in te gaan.

Investeren in verkeersveiligheid

Als enige spreker over dit onderwerp meldde zich de heer J. Ruiter, tweede voorzitter van de Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf, die sprak namens de ondernemersorganisaties in de SER. In de woorden van Ruiter ging het bij dit advies om een "weerbarstige" materie, die niet eenvoudigweg vanuit een economische invalshoek benaderd kan worden. Een verkeersdeelnemer gedraagt zich namelijk niet helemaal als een echte homo economicus. "Niet alleen laat de individuele verkeersdeelnemer zich meer leiden door zijn inschatting van het risico zelf gewond te raken bij een ongeval dan door het risico zijn portemonnee te moeten trekken, tegen dat laatste risico kan hij zich bovendien verzekeren. Internalisering van de maatschappelijke kosten, dat wil zeggen: doorberekenen van kosten van verkeersonveiligheid aan weggebruikers, veroorzakers en baathebbers, leidt daarom niet tot een toename van de verkeersveiligheid en daarmee ook niet tot een afname van de hieraan verbonden kosten."
Ruiter onderschrijft dan ook de conclusies in het advies dat "door het doorberekenen van kosten aan de veroorzaker, zo dit al mogelijk is, de verkeersveiligheid niet wordt vergroot. Dit betekent niet, dat op dit gebied niets mogelijk is, maar wel dat hierbij de nodige terughoudendheid betracht moet worden." Voor het vergroten van de verkeersveiligheid verwacht Ruiter weinig van de "preventieve werking van de verzekeringpolis". Veel meer effect verwacht hij van de "gezamenlijke activiteiten van verzekeraars en beheerders van grote wagenparken, gericht op voorlichting en educatie van het personeel. Deze preventieprogrammas hebben geleid tot een afname van de schadegevallen bij de particulieren ondernemingen met wel dertig procent", aldus Ruiter.
De raad ging vervolgens unaniem akkoord met het advies Investeren in verkeersveiligheid.

Uitvoeringsnota klimaatbeleid

Namens de drie vakcentrales liet FNV-voorzitter De Waal weten dat de voorbereidingstijd voor het advies inzake de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid veel te kort was. Desondanks onderschrijven de vakcentrales het advies en met name de notie dat er gezocht moet worden naar maatregelen die een blijvend, structureel effect hebben. "Met het vooruitzicht dat op den duur véél verdergaande maatregelen nodig zijn om het broeikasprobleem terug te dringen, ligt het voor de hand dat je nu al zo scherp mogelijk inzet op maatregelen die structureel tot energiebesparing leiden. En op maatregelen die leiden tot een doorbraak van alternatieve, koolstofarme energiebronnen." De Waal onderschreef dan ook van harte het pleidooi in het advies voor een "Deltaplan voor duurzame energie".
De Waal maakte verder duidelijk dat de bijzondere positie van de energie-intensieve bedrijven, die een benchmark-convenant met de overheid hebben afgesloten over het zo efficiënt mogelijk omgaan met energie, er niet toe moet leiden dat deze bedrijven buiten schot blijven als het gaat om extra maatregelen tegen uitstoot van broeikasgassen. "Het is wel erg gemakkelijk om de industrie al op voorhand volledig buiten haken te plaatsen: het zou kunnen betekenen dat je, ter compensatie, onevenredig zware lasten moet opleggen aan anderen, bijvoorbeeld het midden- en kleinbedrijf of de consument."

LTO-voorzitter Doornbos
onderschreef namens de drie ondernemersorganisaties in de raad ook het advies. Het bedrijfsleven ondersteunt daarbij het streven naar een koolstofarme energiehuishouding. Omdat er volgens Doornbos wetenschappelijk nogal wat onzekerheden zijn in welke mate broeikasgassen problemen voor het klimaat veroorzaken, drong hij erop aan dat de overheid deze onzekerheden onderkent. Dat is "belangrijk voor maatschappelijke organisaties in verband met openheid van discussies en draagvlak voor maatregelen".
Doornbos wees onder andere op de spanning tussen enerzijds de wens van de overheid tot liberalisatie van de electriciteits- en gasmarkten en aan de andere kant het stimuleren van duurzame energie. Onder andere in de glastuinbouw zijn meerjarenafspraken gemaakt om efficiënter met energie om te gaan. "Door het afschaffen van het warmte/krachttarief, dalende electriciteitsprijzen en hoge vastrechttarieven, zal bijvoorbeeld de glastuinbouw niet aan haar doelstellingen kunnen voldoen. Dit wordt een groot probleem voor allerlei sectoren die afspraken met de overheid hebben gemaakt. De overheid zal een oplossing voor deze impasse moeten zoeken", aldus Doornbos. Met het afsluiten van het benchmark-convenant met de overheid over energie-efficiency stellen de energie-intensieve bedrijven zich volgens Doornbos kwetsbaar op. Maar de discussie over het klimaatbeleid moet zich niet eenzijdig richten op die bedrijven. Doornbos pleitte ervoor alle sectoren in de samenleving bij die discussie te betrekkken.
Net als De Waal onderschreef ook Doornbos het pleidooi in het advies voor een deltaplan voor duurzame energie.

In haar maiden speech in de raad, diende kroonlid mevrouw Cramer een amendement in ter aanvulling van het ontwerpadvies. Het door de raad overgenomen amendement pleitte voor een verbreding van de meerjarenafspraken met de energie-intensieve industrie door zo mogelijk in te zetten op nieuwe themas als energiezuinig productontwerp, duurzame bedrijventerreinen, duurzame energie en externe logistiek.

Ook met dit advies stemde de raad unaniem in.

Afscheid Blankert

Omdat Blankert begin november aftreedt als voorzitter van VNO-NCW, was deze vergadering de laatste waaraan hij deelnam als raadslid. SER-voorzitter Wijffels roemde de wijze waarop Blankert de afgelopen zeven jaar een hoofdrol speelde in de Nederlandse overlegeconomie. Blankert paste steeds de "politiek van de uitgstoken hand toe", maar hij voelde niets voor "rituele dansen". Met zijn pragmatische instelling koerste hij zo veel mogelijk af op afspraken die ook betekenis hebben in de praktijk. In dat sociaal-economische debat was Blankert "helder en vasthoudend". Hij vervulde volgens Wijffels een brugfunctie, vooral ook omdat hij van tijd tot tijd zijn ironische humor in de strijd wierp. Daarbij was voor hem de kernvraag: "kan ik deze afspraak voor mn rekening nemen en doet de wederpartij dat ook?" Vertrouwen en moed waren voor Blankert de sleutelwoorden. Wijffels wenste Blankert tot slot veel succes bij zijn nieuwe werk als voorzitter van NOC*NSF, dat voor een "regelneef" als Blankert een "lustoord"moet zijn. Als dank voor zijn raadswerk kreeg Blankert de traditionele glazen bol uitgereikt.

FNV-voorzitter De Waal
maakte duidelijkheid dat de vakbeweging veel te stellen had gehad met Blankert, zeker gezien de eigenaardige verhouding die de vakbeweging in Nederland volgens De Waal heeft met de werkgevers. Vooral de bereidheid om mee te gaan in een deal, prees De Waal bij de werkgevers. En dat is niet in de laatste plaats te danken aan de invloed van Blankert. Hij was "de perfecte voorman van VNO-NCW, een goede lobbyist, een sympathieke persoon, met zijn sweeping statements en oneliners". Ter afsluiting overhandigde De Waal Blankert een speelgoedslang als blijk van bereidheid bij de FNV om het "beest van de jaloezie te temmen" en als aanmoediging aan Blankert overeind te blijven in de slangenkuil van het NOC*NSF.

VNO-NCW-voorzitter Blankert
maakte in zijn dankwoord nog eens melding van zijn ambivalente houding tegenover de SER. Aan de ene kant de ambtelijke uitstraling, maar aan de andere kant veel deskundigheid en - tegenwoordig - snelle adviezen. Blankert gaf uiting aan zijn waardering voor de toename van de slagvaardigheid van de SER. In dat kader zag hij ook zijn eigen voorstel enige jaren geleden om het punt Actualiteiten aan de agenda toe te voegen. Desondanks vindt hij het nog steeds jammer dat te veel raadsleden hun discussiebijdrage in de vergadering van papier voorlezen. Hij beveelde de raad dan ook aan veel meer "spontaan"hun standpunt te geven.
Blankert vergat ook in zijn laatste SER-vergadering de ironie niet. Hij kondigde aan namens de zes miljoen actieve sporters in Nederland een zetel in de SER te gaan claimen.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...