Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Start aanleg parkeerplaats Beekhuizen in Rheden

Datum nieuwsfeit: 18-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rheden

koprhdnr.gif (27008 bytes)

START AANLEG PARKEERPLAATS BEEKHUIZEN

Op maandag 18 oktober is begonnen met de aanleg van de parkeerplaats Beekhuizen aan de Velpse kant van de Beekhuizenseweg langs de rand van Nationaal Park Veluwezoom. De parkeerplaats past in het kader van een serie verbeteringsmaatregelen voor de ontvangst van bezoekers op de wegen in het Nationaal Park. Natuurmonumenten, ANWB en gemeente Rheden werken hier gezamenlijk aan. De aannemer zal twee maanden met het werk bezig zijn. Het verkeer zal mogelijk alleen hinder ondervinden van de werkzaamheden, wanneer de fietspaden plaatselijk geasfalteerd worden en het oude weggedeelte op het nieuwe wordt aangesloten. Met de komst van deze nieuwe, ruime parkeerplaats worden gemotoriseerde recreanten gestimuleerd om hun auto's aan de rand van het natuurgebied te parkeren.

Veel bomen gespaard
De aannemer begint met opruimwerk en met het verplaatsen van grond voor de aanleg van het nieuwe weggedeelte. De parkeerplaatsen is zo ontworpen dat zoveel mogelijk bomen gespaard kunnen blijven. Slechts een klein aantal zal gekapten oeten worden. De beeldbepalende beuken en eiken blijven gespaard, omdat de auto's tussen de bomen geparkeerd zullen worden.

Inrichting
De rijstroken tussen de parkeervakken worden met grasstenen bestraat. De parkeervakken zelf worden niet verhard. De voetpaden en de drempels worden met klinkers bestraat. Het bestaande fietspad en de nieuwe rijbaan worden geasfalteerd. Bij de entree komt een poortelement om de bezoekers te laten dat ze een bijzonder gebied binnengaan. De parkeerplaats zal ruimte bieden aan ± 100 auto's.

De tekeningen van de parkeerplaats Beekhuizen liggen ter inzage in het bezoekerscentrum Veluwezoom aan de Heuvenseweg in Rheden. Aanzienlijke financiële meevaller voor gemeente Rheden

De gemeente Rheden krijgt vanaf volgend jaar jaarlijks f. 1.057.000,- extra uitgekeerd. Vanaf 2001 wordt bovendien de uitkering uit het gemeentefonds structureel verhoogd met een bedrag van f. 530.000,-. Het college komt nu met voorstellen om de onroerende-zaakbelasting (ozb) voor 2000 en 2001 minder te verhogen. Bovendien is de kans nu toegenomen dat de Zalmsnip in 2003 toch volledig kan worden uitgekeerd.

Voor het jaar 2000 komt het college met het voorstel de onroerende-zaakbelasting (ozb) niet met 11,5 procent maar met 8,5 procent te verhogen. Men reserveert in 2000 bovendien een extra bedrag van f 500.000,- om tegenvallers ontstaan door de herijking op te vangen. Ook voor 2001 zal de verhoging van de ozb 8,5 procent in plaats van 11,5 procent bedragen. Voor de jaren daarna heeft het college nog geen beslissing genomen, aangezien er ook een tegenvaller in de uitgaven voor het onderhoud van gebouwen te verwachten valt. Wel wil het college de Zalmsnip in 2003 blijven uitkeren; in de meerjarenbegroting was deze al gereserveerd om een tekort van f 952.000,- te dekken, als daar geen andere dekking voor zou kunnen worden gevonden. In de begrotingsraad van 26 oktober zal over de voorstellen worden besloten.

Het bedrag van f 1.057.000,- ontstaat doordat het bedrag waarmee de uitkering uit het Gemeentefonds jaarlijks wordt opgehoogd om bijv. loon- en prijsstijgingen te compenseren hoger uitvalt. Dit komt door de landelijke daling van het aantal bijstandsuitkeringen. Daarnaast ontvangt Rheden vanaf 2001 sowieso een hogere bijdrage uit het Gemeentefonds omdat het verdeelstelsel is aangepast. Er wordt meer rekening gehouden met de structuur van de gemeente. Voor Rheden betekent dit een verhoging van de uitkering van f 12,- per inwoner, wat in totaal f 530.000,- structureel oplevert. horizontale lijn
Overgangsregeling naamskeuze.

Door nieuwe wetgeving is het sinds 1 januari 1998 mogelijk om bij de geboorte van een kind te kiezen voor de achternaam van de vader of die van de moeder. Hierbij wordt een akte van naamskeuze met de ouders opgemaakt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze akte moet uiterlijk tijdens de geboorteaangifte zijn gemaakt. U kunt deze akte natuurlijk al eerder laten opmaken.
Binnen deze wetgeving is een tijdelijke overgangsbepaling gemaakt waarin kinderen geboren voor 1 januari 1998 in bepaalde gevallen ook in aanmerking kunnen komen hun naam te wijzigen door een akte van Naamskeuze op te maken met de ouders. Deze tweejarige overgangsbepaling eindigt op 31 december 1999.
Wilt u meer weten, bel dan met afdeling Bevolking op het gemeentehuis: 026-49 76 276 of 026-49 76 279.
horizontale lijn
Hoorzitting en Kamerbehandeling Noordtak

De Noordtakgemeenten zijn door de Tweede Kamer uitgenodigd te spreken tijdens de hoorzitting over de Noordoostelijke Verbinding Betuweroute. Deze hoorzitting vindt plaats op maandag 25 oktober aanstaande, van 10.00 tot 17.00 uur. Namens een aantal gemeenten langs het spoor zal onder meer wethouder Alberse van Rheden het ingenomen standpunt verwoorden en vragen beantwoorden. Op donderdag 28 oktober behandelt de Tweede Kamer in haar vergadering, van 14.00 tot 17.00 uur de Noordtakplannen van het Kabinet. Definitieve besluitvorming vindt later plaats.

Vanaf het gemeentehuis, Hoofdstraat 3 in De Steeg vertrekken donderdag 28 oktober één of meerdere bussen naar Den Haag. Iedereen die dat wil, kan gratis meerijden. De bus(sen) vertrekken om 11.30 uur ´s morgens, om ongeveer 19.00 uur arriveren zij weer in De Steeg. De bussen rijden in één keer door naar Den Haag; er wordt onderweg niet gestopt om bijvoorbeeld te lunchen. Wilt u mee? Dan kunt u zich aanmelden via het publieksbureau van de gemeente Rheden, telefoonnummer (026) 49 76 353. horizontale lijn
Wijziging regeling Pas-65.

De regels voor de afgifte van een pas-65 zijn gewijzigd. Het gemeentebestuur volgt hierbij de aanbevelingen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Ministerie heeft zich laten adviseren door de voorzitters van landelijke ouderenorganisaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Daarnaast is er een uitspraak geweest door de president van de Arrondissementsrechtbank Utrecht die gevolgen heeft gehad voor de pas-65.

De wijzigingen in het kort.

- Om in aanmerking te kunnen komen voor een Pas-65 dient men ingezetene te zijn van
Nederland (d.w.z. ingeschreven staan in een Nederlands bevolkingsregister) en tenminste
de leeftijd 65 jaar bereikt te hebben.

- De zogenaamde partnerregeling is met ingang van 1 september 1999 ingetrokken. Dit houdt
in dat de Pas-65 niet meer wordt verstrekt aan personen in de leeftijdsgroep van 60 -
65 jaar, ook niet wanneer hun partner 65 jaar of ouder is.
- Partners en anderen in de leeftijdsgroep van 60 - 65 jaar die reeds beschikken over een
Pas-65 mogen deze behouden en kunnen op vertoon daarvan korting verkrijgen.

- De regeling waarbij een 65-jarige (vroegere) Nederlander, die in het buitenland woont en
tijdelijk in Nederland op bezoek is, een Pas-65 kan verkrijgen is ook ingetrokken met
ingang van 1 september 1999. Deze regeling komt niet overeen met de wet- en regelgeving
van de Europese Gemeenschap.

Voor aan leeftijd gebonden kortingen, d.w.z. voor personen van 65 jaar en ouder, kunnen inwoners vanandere lidstaten van de Europese Unie in aanmerking komen die deze leeftijd kunnen aantonen op vertoonvan een geldig paspoort of een Europese identiteitskaart. In het stads- en streekvervoer is dit reeds met ingang van 1 januari 1998 mogelijk gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bevolking in De Steeg of de gemeentelijke servicecentra in Velp en Dieren.

Een pas 65 haalt u in het gemeentehuis of bij de Service Centra.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie