Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Geregistreerde werkloosheid gedaald

Datum nieuwsfeit: 19-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


CBS


CBS:Geregistreerde werkloosheid gedaald

De geregistreerde werkloosheid is in het derde kwartaal verder gedaald. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. In juli-september waren er 212 duizend mensen werkloos. De werkloosheid daalt met gemiddeld vijfduizend per maand. De werkloosheid onder mannen is nog altijd lager dan die onder vrouwen.

Daling geregistreerde werkloosheid
In het derde kwartaal kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op 212 duizend. Dat is maar vierduizend lager dan in het tweede kwartaal. Tussen deze kwartalen is echter een stijging van de werkloosheid door seizoeninvloeden gebruikelijk. Na verwijdering van de seizoeneffecten blijkt de geregistreerde werkloosheid dan ook met 24 duizend te zijn gedaald.
Omdat de cijfers gebaseerd zijn op een steekproefonderzoek hebben ze een onnauwkeurigheidsmarge. De tendens van de werkloosheid kan daarom het beste over een wat langere periode worden vastgesteld. Het aantal geregistreerde werklozen lag in het derde kwartaal 59 duizend lager dan in het derde kwartaal van 1998. Dit komt overeen met een daling van vijfduizend per maand.

Werkloosheid onder mannen lager dan onder vrouwen De werkloosheid onder mannen is al jarenlang lager dan die onder vrouwen. Van de mannen is 2,5% van de beroepsbevolking werkloos, voor vrouwen ligt het werkloosheidspercentage anderhalf maal zo hoog. Veel vrouwen die werk zoeken op de arbeidsmarkt, schrijven zich niet in bij een arbeidsbureau. De verschillen in werkloosheid tussen mannen en vrouwen zijn dan ook groter wanneer we uitgaan van alle werkzoekenden op de arbeids-markt. Dan blijkt de werkloosheid onder vrouwen tweemaal hoger te zijn dan onder mannen.

Technische toelichting
Geregistreerde werklozen zijn mensen zonder werk of met werk van minder dan twaalf uur per week die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven en direct beschikbaar zijn voor een baan van minstens twaalf uur per week. De cijfers zijn gebaseerd op de registratie van de arbeidsbureaus en de Enquête beroepsbevolking van het CBS, een steekproef-onderzoek dat maandelijks onder ruim tienduizend mensen in Nederland wordt gehouden.
Omdat de geregistreerde werkloosheidscijfers zijn gebaseerd op een steekproefonderzoek, hebben ze een onnauwkeurigheidsmarge. Alleen uit grote veranderingen en uit veranderingen die zich gedurende een langere periode voortdurend aftekenen mogen conclusies worden getrokken over de tendens van de werkloosheid. Naast de maandelijkse cijfers van de geregistreerde werkloosheid, publiceert het CBS jaarlijks een breder scala van indicatoren van het onbenut arbeids-aanbod. Eén daarvan is de werkloze beroepsbevolking: mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en actief zoeken naar werk voor twaalf uur of meer. Het Centraal Planbureau gebruikt dit cijfer voor economische analyses.
Een nog bredere afbakening van het onbenut arbeidsaanbod is: alle mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en betaald werk voor twaalf uur of meer zouden willen hebben (ongeacht of men direct in staat is om te werken, op zoek is naar werk, enzovoorts). Een andere indicatie van het arbeidspotentieel is het aantal mensen met een bijstands- of WW-uitkering.

Noot voor de
redactie
Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen, mevr. I. Sinkeldam, tel. (045) 570 72 31. Overige informatie, tabellen en grafiek kunt u verkrijgen bij de persdienst in Voorburg, tel. (070) 337 58 16.

19 okt 99 09:31

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie