Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Voorschoten

Datum nieuwsfeit: 19-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Voorschoten

Sponsors zorgen voor fleurig aanzien

Op diverse plaatsen binnen Voorschoten is dit jaar het straatbeeld wederom opgesierd door fleurige bloembakken. Bij binnenkomst van de gemeente passeert u een kleurrijk bloemenmozaïek. Deze fleurige decoraties in ons dorp zijn mede mogelijk gemaakt door bijdragen van voornamelijk plaatselijke bedrijven. Dit jaar hebben onder meer de volgende bedrijven hiervoor gezorgd:

* A.H. Vrij Groenvoorziening

* Barmentloo Bloemen en Gros

* Bouwbedrijf Niersman BV

* Hoogvliet BV

* Hydrocenter Holland

* Firma C.J. van Rooyen

* Firma J.J. Zoutendijk

* Kwekerij Nieuw Boschgeest

Het gemeentebestuur is hen hiervoor erkentelijk.


Verplanten boom Gevers Deynootschool

In het kader van de revitalisering van de Schoolstraat wordt één van de kastanjebomen van het plein van de Gevers Deynootschool verplaatst naar het plein voor de Gereformeerde kerk. Hierdoor wordt een gedeelte van de Koningin Julianalaan tussen de Wijngaardenlaan en de Raadhuislaan richting Leiden worden afgesloten. Dit gebeurt op woensdag 20 oktober aanstaande tussen 09.00 en 13.00 uur. Ook de bushalte Centrum komt in verband hiermee tijdelijk te vervallen. De bus heeft tijdens deze werkzaamheden een routeomlegging via de Koninklijke Marinelaan en de Oranjeboomstraat. De haltes die wel te gebruiken zijn, zijn de haltes bij Huize Bijdorp en de Apotheek aan de Leidseweg.


Mededeling van verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten hebben, gelet op artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, het volgende verkeersbesluit genomen:

Week 42:

Aanwijzing van een invalidenparkeerplaats op naam in de heer F. hoogstraten, Bram Limburgstraat, ter hoogte van huisnummer 22, alhier.

Dit verkeersbesluit is aangekondigd op het publicatiebord aan het gemeentehuis te Voorschoten. Iedere belanghebbende kan tot en met 26 november een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij:

het college van burgemeester en wethouders

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten

Tegelijkertijd kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij:

de Arrondissementsrechtbank Den Haag

Postbus 20302

2500 EH 's Gravenhage

Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
* mw W. Hasenoot, telefoon 071 - 5601 812
* de heer R. Bijl, telefoon 071 - 5600 626


Voorbereidingsbesluiten

In zijn vergadering van 30 september 1999 heeft de gemeenteraad besloten dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor:
* de Schoolstraat 218

* de Van Beethovenlaan 10

* Sportpark Adegeest

* het terrein aan de Witte de Withlaan, ten zuidwesten van de kruising met de Jan Evertsenlaan, tekening (nr. 5")
* het terrein aan het J.F. Kennedyplantsoen, bij de brug waar nu containers staan, tekening (nr. 50)

* het terrein aan het Merelhof 1-117, bestaande uit een gedeelte van de groenstrook tekening (nr. 69")

* het terrein aan het Merelhof 2-42, bestaande uit een gedeelte van het groeneilandje, tegenover nrs.8-10, tekening (nr. 70)
* het terrein aan het Merelhof 119-179, nabij nr. 119, tekening (nr. 73a)

* het terrein aan het Merelhof 119-179, schuin tegenover de bestaande GFT container, tekening (nr. 73b)
* het terrein aan het Kramsvogelerf 20-24, ter plaatse van de parkeerplaatsen aan de zijkant van de bovenwoningen bij de inrit Vlietlanden, tekening (nr. 77)

* het terrein aan het Koperwieklaan 24-32, bestaande uit een parkeervak en openbaar groen naast nr. 22, tekening (nr. 80)
* het terrein aan het Koperwieklaan 42-64, op de hoek van de Koolmeeslaan aan de zijde van de oneven nummers, tekening (nr. 81)
* het terrein aan het Koperwieklaan 79-89 en 74-84, ter plaatse van het parkeervak tegenover nr. 75, tekening (nr. 82a)
* het terrein aan het Koperwieklaan 79-89 en 74-84, ter plaatse van het groenvak tegenover nr. 90, tekening (nr. 82b)
* het terrein aan het Koperwieklaan 1-11, ter plaatse van het trottoir van de Zwaluwweg rechts van de inrit Koperwieklaan tegen parkeervak, tekening (nr. 83)

* het terrein aan de Badhuisstraat 1-47, links van de inrit van het parkeerterrein van het appartementencomplex, tekening (nr. 124)
* het terrein aan de Leidseweg noord bij de woonwagenlocatie, rechts van de inrit zoveel mogelijk naar het zuiden, tekening (nr. 133)

een en ander zoals aangegeven op de bij het besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen.

Het raadsbesluit en de daarbij behorende tekening ligt voor een ieder ter inzage bij de afdeling ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, kamer 42 van het gemeentehuis.

op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur

op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.


Openingstijden expositie plannen Burg. Van der Hoevenpark

Er is veel belangstelling voor de expositie van de plannen voor het Burgemeester van der Hoevenpark. Er komen echter veel mensen buiten de openingstijden naar het Cultureel Centrum. Voor de andere activiteiten die in het gebouw plaatsvinden is dat storend. Wij vragen u dus op de onderstaande dagen en tijden te komen. Alleen dan is ook het stemformulier te krijgen!

dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur

dinsdag-, woensdag- en donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur

De expositie is gesloten op 20 en 21 oktober alsmede op 2 november aanstaande.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie