Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Groningen

Datum nieuwsfeit: 19-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Besluitenlijst GS van 19 oktober 1999

nr.33/1999

1. In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor in te stemmen met het verlenen van een budgetsubsidie van ƒ
481.100,- per jaar aan de Milieufederatie Groningen, voor de periode 2000 t/m 2003. De Mileufederatie wil de komende vier jaren met name op een pro-actieve manier werken aan de verbetering van de ruimtelijke en milieukwaliteit en aan beïnvloeding van consumptie- en mobiliteitsgedrag.

2. GS hebben het uitvoeringsprogramma Duurzaam Stedelijk Waterbeheer (DUSTWA) 2000 vastgesteld. Voor meer informatie, zie persbericht nr. 213, d.d. 19-10-99.

3. In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor projecten op het gebied van verkeer en vervoer te subsidiëren op grond van de prioriteitenlijst Gebundelde Doel Uitkering (GDU) 2000. Voor meer informatie, zie persbericht nr.214, d.d. 19-10-99.
4. In een brief aan de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer informeren GS hen over de uitvoering van INBINN (Intensivering Binnenvaart in Noord-Nederland). In het kader van modal shift in het goederenvervoer (vervoer van goederen over water i.p.v. de weg) is onderzoek verricht naar de potenties van modal shift in Noord-Nederland. Als vervolg op dit onderzoek wordt een logistiek consulent ingezet die de onderzochte bedrijven gaat bezoeken om indien mogelijk daadwerkelijk een shift tot stand te brengen.
5. In een brief aan de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer brengen GS hen op de hoogte van de resultaten van de evaluatie van de sneldienst Marne Expres. Voor meer informatie, zie persbericht nr.215, d.d. 19-10-1999.

6. GS hebben de bijgestelde concept-uitgangspuntennotitie provinciale regiovisie ouderenbeleid 2001-2005 en de reactienota vastgesteld. De nota's worden voorgelegd aan de statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur.

7. In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor tezamen met de gemeenten Slochteren en Hoogezand-Sappemeer en Rijkswaterstaat maatregelen te treffen voor de verkeersproblematiek op de A7-N387. Voor meer informatie, zie persbericht nr.216, d.d. 19-10-99.

8. In een voordracht aan Provinciale Staten informeren GS hen over de Integrale Bijstelling van de provinciale beleidsbegroting 1999.
9. GS hebben besloten de gereserveerde gelden voor Buitendijks facilitair bedrijf (B.F.B.) en de Oostlob Eemshaven vooralsnog beschikbaar te houden.

10. GS stellen ƒ 33.840,- beschikbaar voor de voorbereiding van het opzetten van 2 SNN-clusterprojecten in de verfindustrie en in de kunststoffenindustrie. Voor meer informatie, zie SNN persbericht , d.d. 19-9-1999.

11. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 7.500,- beschikbaar te stellen aan Dorp en Bedrijf Friesland (DBF) voor het maken van een marktontwikkelingsplan voor Tocht om de Noord. Onder dit thema worden losse, culturele, sportieve, natuurlijke en recreatieve elementen verwerkt tot een samenhangend toeristisch concept. Toeristen kunnen in een cafetaria-model diverse arrangementen kiezen. De Tocht om de Noord loopt tussen Workum en Groningen. De subsidie wordt toegekend onder voorwaarde van substantiële Groningse inbreng.

12. GS hebben besloten de benoeming van mevrouw A.Hilderink in de Provinciale Adviesraad Beeldende Kunst (PABK) met een jaar te verlengen, i.v.m. het grote aantal mutaties in de PABK.
13. GS gaan accoord met het verlengen van de huidige overeenkomst met de Rijksuniversiteit Groningen inzake het Bureau Groninger Taal en Cultuur. De overeenkomst wordt voor de periode van een jaar verlengd onder dezelfde voorwaarden. De benodigde subsidie hiervoor bedraagt ƒ 220.000,-.

14. In een voordracht aan Provinciale Staten leggen GS het Reglement Regiofonds Groningen-Assen 2030 ter voor. Dit reglement bevat de juridische aspecten van het regiofonds, dat door de Regiovisie Groningen-Assen 2030 in het leven is geroepen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie