Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarverslag 1998 De Zonnebloem

Datum nieuwsfeit: 20-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nationale Vereniging de Zonnebloem

Jaarverslag 1998

Activiteiten Zonnebloem voorzien in sterk groeiende behoefte

De activiteiten van de Zonnebloem en met name de persoonlijke aandacht en begeleiding voorzien in een sterk groeiende behoefte in de samenleving.
Door onder andere de vergrijzing en het afbrokkelen van de sociale structuren dreigen steeds meer mensen, met name in de grote steden, in een sociaal isolement te raken.´ Dat constateert het onlangs verschenen jaarverslag 1998 van de Nationale Vereniging de Zonnebloem. In het jaarverslag onderschrijft de Zonnebloem het belang van het goed anticiperen op deze maatschappelijke ontwikkelingen. ´Om ook in de toekomst de maatschappij aan te blijven spreken is het noodzakelijk naast de huidige, succesvolle formules nieuwe ´producten´ te blijven ontwikkelen en de uitstraling van de organisatie te actualiseren´. Het 50-jarig jubileum in 1999 is daarvoor het moment bij uitstek. Daarom wierp het Zonnebloemjubileum zijn schaduw in 1998 al ver vooruit en werd met man en macht gewerkt aan de voorbereidingen voor dit zo belangrijke Zonnebloemjaar.

In financieel opzicht ging het in 1998 goed met de Zonnebloem. Zo nam het aantal ondersteunende leden met 14.042 toe tot 554.838. De lotenverkoop in het kader van de Nationale Zonnebloemloterij steeg in 1998 opnieuw explosief. De teller bleef uiteindelijk bij 1.418.000 verkochte loten à f 2,50 steken, ruim 100.000 meer dan in 1997. Ook wat de ´Actie Zonnebloemvakanties´ betreft was 1998 een topjaar. De vakantie-actie leverde met een totaalopbrengst van bijna 3,3 miljoen gulden ruim twee ton meer op dan het jaar ervoor. Ook werden in 1998 weer meer kerst- en nieuwjaarskaarten verkocht, waardoor de netto-opbrengst van deze actie naar bijna 1,3 miljoen gulden steeg. Tot slot kwam er vorig jaar via legaten en erfstellingen f 852.000,- bij de Zonnebloem binnen, bijna 100.000 gulden meer dan in 1997.

Te besteden
Uit fondsenwervende activiteiten had de Zonnebloem in 1998 bijna 21 miljoen gulden te besteden. De kosten die zijn gemaakt om de fondsen te werven bedroegen slechts 14% van de baten uit eigen fondsenwerving. De norm die het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) hiervoor hanteert bedraagt 25%. De Zonnebloem voldoet hier dus in ruime mate aan. Ruim 16 miljoen gulden werd in 1998 besteed aan hulpverlening: het bezoeken van zieken en gehandicapten, het organiseren van plaatselijke en regionale activiteiten, het organiseren van aangepaste vakanties, het uitgeven van een blad voor zieken en gehandicapten en het ondersteunen van vrijwilligers en afdelingen. Een bedrag van ruim 2 miljoen gulden werd besteed aan activiteiten met betrekking tot voorlichting en bewustmaking, waaronder Nationale Ziekendag. Het restant wordt besteed aan nieuwe en uitbreiding van de bestaande activiteiten op nationaal en afdelingsniveau.

Hart van de Zonnebloem
Het regelmatig bezoeken van langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen vormde in 1998 onveranderd het hart van de Zonnebloem. In totaal legden de 34.500 Zonnebloemvrijwilligers vorig jaar meer dan 1 miljoen bezoeken af. Met name dus aan mensen die door ziekte of handicap in een sociaal isolement dreigen te raken. Ook stonden in 1998 tal van activiteiten, dagtochten en aangepaste vakanties op het programma.

Het jaarverslag en de jaarrekening 1998 zijn opgesteld conform de richtlijnen die het Centraal Bureau Fondsenwerving heeft vastgesteld in verband met het CBF-keurmerk. De Zonnebloem is sinds 12 december 1996 in het bezit van dit ´keurmerk voor verantwoorde fondsenwerving en -besteding.

U kunt een exemplaar van het Jaarverslag en jaarrekening 1998 opvragen bij het Nationaal Bureau in Breda.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie