Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Actieprogramma duurzaam waterbeheer Groningen

Datum nieuwsfeit: 20-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 20 oktober 1999 Persbericht nr. 213

GS stellen actieprogramma voor duurzaam waterbeheer vast

Het college heeft het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Stedelijk Waterbeheer 2000 vastgesteld. Het doel van stedelijk waterbeheer is het stimuleren van gemeenten en waterschappen tot het voeren van duurzaam waterbeheer in bebouwde gebieden. Duurzaam waterbeheer is een manier van omgaan met water zodat de kwaliteit goed blijft en er voldoende water voor handen is, zowel in de waterlopen als in de bodem. Zo kan bijvoorbeeld het regenwater nuttig gebruikt worden, in plaats van het snel af te voeren naar de rioolwaterzuivering. Duurzaam (stedelijk) waterbeheer is goed voor het milieu, komt de woonkwaliteit ten goede en zal op termijn ook goedkoper zijn dan traditioneel waterbeheer.
In de begroting van 2000 is een bedrag van f 50.000,-- opgenomen voor Duurzaam Stedelijk Waterbeheer. Dit bedrag zal besteed worden aan het opstellen van lokale waterplannen en stimuleren van uitvoeringsprojecten. In de integrale bijstelling van de begroting van 1999 komt f 100.000,-- beschikbaar voor uitvoeringsprojecten. Hiervan zullen lokale waterplannen, een leidraad voor de waterparagraaf in bestemmingsplannen, uitvoerings- en voorlichtingsprojecten gestimuleerd worden.

Mede onder invloed van de wateroverlast eind vorig jaar staat het waterbeleid de laatste tijd sterk in de belangstelling. Bij de planning en inrichting van nieuwe woongebieden wordt al bewuster met water omgegaan, maar ook in bestaande woonwijken zijn er mogelijkheden om anders met water om te gaan.
Overigens wordt bij duurzaam stedelijk waterbeheer al snel aan de steden gedacht, niet zo snel aan dorpen. Toch gaat het ook over kleine woonkernen. Daarom is duurzaam stedelijk waterbeheer in de bebouwde omgeving een betere benaming.

Sinds de start van het project Duurzaam Stedelijk Waterbeheer (DUSTWA)
- voorjaar 1997 - zijn elf proefprojecten gestart. Bij een aantal projecten gaat het daarbij om drinkwaterbesparende maatregelen en het toepassen van regenwater voor laagwaardige doeleinden, zoals tuinsproeien, toiletdoorspoelen en om toevoer van water naar natuurgebieden.

Proefprojecten

De proefprojecten zijn te verdelen onder de volgende thema's: a. duurzame inrichting en beheer van water in nieuwe woonwijken (incl. drinkwaterbesparende maatregelen)
Een voorbeeld hiervan in de gemeente Eemsmond: regenwater wordt in de provincie Groningen momenteel nog nergens gebruikt bij huishoudens. Er leven hierover verschillende vragen bij het waterleidingbedrijf. Om ervaring op te doen met het gebruik van regenwater wil de gemeente in de nieuwe bouwlocatie Dingewold II huishoudwater introduceren ten behoeve van het spoelen van wc's en voor wasmachines.
b. overgaan naar duurzaam waterbeheeer in bestaande wijken door het meeliften met andere werkzaamheden (onderhoud riolering, aanleg kabels), uit te voeren in een woonwijk met nadrukkelijke communicatie met de bewoners
Een voorbeeld hiervan in de gemeente Hoogezand-Sappemeer: een plan om het regenwater dat op wegen en daken valt van het riool af te koppelen en gedeeltelijk op oppervlaktewater te lozen en in de bodem te laten infiltreren, Door het infiltreren van regenwater in de grond wordt de grondwatervoorraad aangevuld en wordt verdroging voorkomen.
c. gemeentelijk waterplan waarin op integrale manier alle belangen afgewogen worden
De gemeente Veendam heeft in 1998 de lokale waternotitie opgesteld. Deze notitie is uitgangspunt voor het gemeentelijk waterplan dat momenteel wordt opgesteld. In maart 2000 zal het project afgerond worden. De gemeente Stadskanaal is bezig met een lokaal waterplan.

In 2000 zullen de meeste gestarte en nog lopende proefprojecten afgerond worden.

Afkoppelen van verhard oppervlak

Wanneer regenwater en huishoudelijk afvalwater door dezelfde rioolbuis afgevoerd worden kan tijdens hevige regenbuien de rioolbuis te klein zijn voor de hoeveelheid af te voeren water. Het water wordt dan via een noodklep ongezuiverd op een vijver gestort. Daardoor raakt het oppervlaktewater en de waterbodem verontreinigd met als gevolg dat het ecosysteem ontregeld raakt en de gezondheid van vee in gevaar komt. Wanneer alleen huishoudelijk afvalwater aangevoerd wordt, is sprake van een constante stroom met een constante verontreinigingsgraad waardoor de zuiveringsinstallatie gelijkmatiger kan werken en het zuiveringsrendement toeneemt. Afkoppelen van verhard oppervlak van het vuilwaterriool zorgt er dus voor dat er minder overstortingen plaatsvinden en dat het zuiveringsrendement op de zuiveringsinstallaties toeneemt.

Naast de invloed van afkoppelen van verharde oppervlakken op de kwaliteit van het oppervlaktewater, kan het afgekoppelde water zorgen voor grondwateraanvulling op plaatsen waar dat gewenst is, of kan het ten goede komen aan kwalitatief verdroogde gebieden in de omgeving.

Lokaal waterplan

Voor het jaar 2000 zal het accent verder komen te liggen op het stimuleren van strategische projecten bij gemeenten, zoals lokale waterplannen en de waterparagraaf in het bestemmingsplan. Een lokaal waterplan beschrijft de waterhuishouding in de gemeente, geeft onder meer aan waar knelpunten in het watersysteem zitten en waar kansen liggen, er kunnen projecten in benoemd worden en ook het gemeentelijk rioleringsplan kan onderdeel zijn van het waterplan. Het waterplan vormt de basis voor het waterbeheer in de gemeente.

Vanuit het waterplan kunnen, op samenhangende wijze, projecten gestart worden en invulling worden gegeven aan de waterparagraaf in bestemmingsplannen. De gemeenten Veendam en Stadskanaal zijn al bezig met het opstellen van een lokaal waterplan. Vijf gemeenten zijn gestart met het opstellen van een gemeentelijk waterplan.

Opnemen van duurzaam stedelijk waterbeheer in de planvorming

Door de waterschappen en provincie zal onderzocht worden hoe een waterparagraaf ingericht moet worden. Dit zal resulteren in een leidraad voor de waterparagraaf in bestemmingsplannen. Daarnaast zal aandacht blijven voor het opnemen van duurzaam stedelijk waterbeheer in de beheersplannen van de waterschappen en in het Provinciaal OmgevingsPlan (POP).

Het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Stedelijk Waterbeheer 2000 zal ter advisering worden voorgelegd aan de statencommissie Ruimte, Water en Groen.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten, tel. 050 3164129.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...