Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitwerking grote projecten VVP Amersfoort snel van start

Datum nieuwsfeit: 20-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amersfoort

oktober 1999

Uitwerking grote projecten VVP snel van start

Toen de gemeenteraad eind augustus instemde met de evaluatie van het Verkeers- en Vervoerplan (VVP) koos zij voor een aantal ambitieuze maatregelen op verkeersgebied. Met name een aantal grotere projecten kunnen, naast een bijdrage uit eigen middelen, alleen gefinancierd worden met rijkssubsidies. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om op korte termijn een projectmanager aan te stellen die tot taak krijgt zo snel mogelijk de belangrijkste plannen uit te werken en een lobby richting Den Haag te voeren om de benodigde Rijkssubsidies binnen te krijgen.

Het gaat daarbij om de voorstellen voor:

een Randstadspoor,

de Hoogwaardig Openbaarvervoers Verbindingen (HOV verbindingen) met Vathorst en Leusden,

de Transferia bij de A1 en de A28,

de reconstructie van de A28-aansluiting van de Hogeweg/Outputweg,

het doortrekken van de Kersenbaan (Leusderweg-Smaragdweg).

Toekenning van Rijkssubsidie gaat in verschillende stappen. Bij iedere stap moet het plan verder zijn uitgewerkt om een kans te maken om in aanmerking te komen voor subsidie. Er is sprake van een verkenningenfase, een planstudiefase en een realisatiefase. Een positief advies over een eerdere fase is geen garantie voor het accorderen van de volgende fase en het uiteindelijk toekennen van de subsidie. Vaak moet worden 'geconcurreerd' met plannen elders in het land.

Het is de bedoeling dat de nieuw aan te trekken projectmanager voortvarend aan de slag gaat met de planuitwerking en daarvoor contacten onderhoudt met andere overheden en met maatschappelijke organisaties uit Amersfoort. Maatschappelijke organisaties blijven nauw betrokken bij de verdere planuitwerking.

Voor de Hoogwaardig Openbaar Vervoers Verbinding (HOV) Vathorst betekent dit dat er voor december volgend jaar een uitgewerkt voorstel bij het Rijk ligt. Als de subsidie uiteindelijk toegekend wordt, kan in 2007 de HOV klaar zijn. Voor de projecten A28-aansluiting Hogeweg en doortrekken van de Kersenbaan geldt dat het Rijk een uitgewerkt voorstel moet hebben voor april volgend jaar. In 2004 zou de volledige Kersenbaan er moeten liggen. Ook voor de transferia moeten op korte termijn nadere studies worden verricht om nog in aanmerking te komen voor subsidies. De kans op honorering van de subisidieaanvraag voor de HOV Leusden voor de periode tot 2010 is klein. Hier gaat de gemeente, samen met Leusden op zoek naar andere financieringsmogelijkheden. Daarnaast moet Amersfoort de komende tijd een inhoudelijke bijdrage leveren aan de projecten Randstadspoor en verbreding van de A1 en A28.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie