Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rede: De verbeelding van het kinderlijke

Datum nieuwsfeit: 20-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vrije Universiteit Amsterdam

(veb@dienst.nl)

Ontwikkelingspsycholoog Koops spreekt bij 119e dies natalis VU: De verbeelding van het kinderlijke

Jonge kinderen hebben heel wat meer menselijkheid met de westerse volwassene gemeen dan de afgelopen tweehonderd jaar is verondersteld. Er is inmiddels een verbijsterende reeks van cognitieve, sociale en emotionele mogelijkheden bij dikwijls zeer jonge kinderen vastgesteld en de mogelijkheden om de ontwikkeling vroegtijdig te beïnvloeden zijn veelvoudig toegenomen. De klassieke aanname dat jonge kinderen in psychologisch opzicht fundamenteel verschillen van volwassenen en dat er een natuurlijk ontwikkelingsverloop van een jaar of twaalf nodig is om ze tot die volwassenheid te brengen, staat meer dan ooit op losse schroeven.

Dit stelt de ontwikkelingspsycholoog prof.dr. Wim Koops in zijn rede ter gelegenheid van de 119e dies natalis van de Vrije Universiteit, op woensdag 20 oktober te Amsterdam.

Vanaf de 17e eeuw werd het kind gezien als een zich nog te ontwikkelen wezen (een onbeschreven blad) dat in menig opzicht anders in elkaar steekt dan de volwassene en dat derhalve een ontwikkelingsproces heeft te ondergaan alvorens het aan de volwassene gelijk kan worden. Sinds die tijd werden kinderen dan ook steeds verder apart gezet van volwassenen. Via vormgeving van opvoeding en onderwijs werden ze op steeds grotere schaal in een kinderwereld ondergebracht, een Kindergarten, waarin hun spontane ontwikkeling optimale kansen kon krijgen. Zo werd de school vanaf de introductie van de boekdrukkunst een institutie die er voor moest zorgen dat kinderen veranderden in geletterde volwassenen. Met de uitvinding van moderne communicatiemiddelen (van telegrafie, via televisie naar het Internet) lijkt gaandeweg de 20e eeuw die scheidslijn tussen kinderen en volwassenen te zijn vervaagd. Immers, zo stelt Koops: Met de brede toegankelijkheid van de m!assamedia kent de wereld geen geheimen meer en zonder geheimen kan het kind niet bestaan. De traditionele volwassenheid is dan ook aan het verdwijnen. Kinderen worden volwassenen en volwassenen worden kinderen. De Kindergarten, een æonbesmetteÆ en in moreel opzicht veilige omgeving voor de ontwikkeling van het kind, heeft afgedaan en daarmee de controle van volwassenen over de opvoeding. Er is volgens Koops vandaag de dag dan ook sprake van een enorme opvoedingsnood.

Hoe kan de ontwikkelingspsychologie het moderne kind begeleiden op weg naar volwassenheid? Volgens Koops biedt zijn vak wat dat betreft maar beperkt houvast. Het empirisch-analytische karakter van de ontwikkelingspsychologie maakt dat zij vooral beschrijft of analyseert en niet zozeer vóórschrijft. Het vak geeft - op zijn best - aan wat mogelijk is, niet wat wenselijk is. Wat we willen dat onze kinderen worden is een ethische en normatieve zaak waar de ontwikkelingspsychologie niet het laatste woord in heeft. Het vak kan echter wel aangeven langs welke wegen we vooraf gestelde doelen kunnen bereiken.

Koops breekt ook een lans voor het multidisciplinaire onderzoek naar opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Koops: Er wordt reeds gewerkt aan een researchprogramma binnen de VU, waar ontwikkelingspsychologen, neuropsychologen, pedagogen, juristen, criminologen en kinderpsychiaters kunnen samenwerken. De aandacht richt zich daarbij met name op probleemkinderen en probleemgezinnen. Deze Universiteit, die vanwege haar bijzondere karakter simplistisch positivisme afwijst en normatieve bezinning hoogacht en - binnen de grenzen van wat wetenschappelijk verantwoord is - wil bijdragen aan de vormgeving van de toekomst van onze samenleving, kan ook niet anders dan het multidisciplinaire onderzoek van kinderen de hoogste prioriteit geven.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie