Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief LNV inzake biologische melkveehouderij

Datum nieuwsfeit: 20-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Actueel

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk

datum
20-10-1999

onderwerp
Afschrift brief aan de heer Th. de Groot
(TRC 1999/4109) doorkiesnummer

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u een afschrift van mijn antwoord op de brief van de heer Th. de Groot uit Grou toekomen betreffende de situatie in de biologische melkveehouderij.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

up

De werkgroep Rechtvaardige Landbouw 2000
T.a.v. de heer Th. de Groot
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
8-9-1999
datum
20-10-1999

onderwerp
Situatie biologische melkveehouders
(TRC 1999/3074) doorkiesnummer

bijlagen

Geachte heer De Groot,

Namens de werkgroep Rechtvaardige Landbouw 2000 doet u in uw bovengenoemde brief een dringend beroep op mij om de biologische melkveehouders te ondersteunen. U vraagt aandacht voor de sterk gedaalde prijs van biologische melk, waardoor de biologische melkveehouderij niet langer rendabel is.

up

datum
20-10-1999

kenmerk

bijlage

De situatie in de biologische landbouw gaat mij zeer ter harte. De prijs van de gangbare melk is onder andere onder invloed van ontwikkelingen op de exportmarkten dit jaar aanzienlijk lager dan vorig jaar. Over de prijsvorming van de biologische melk zijn, heb ik begrepen, afspraken gemaakt tussen de producenten en de verwerkers van biologische zuivel. De prijs van biologische melk is gekoppeld aan die van gangbare melk. Er is een prijsverschil van ongeveer 10 cent per liter melk.
Door de koppeling met de prijs voor gangbare melk heeft de prijsverlaging voor zowel de biologische als de gangbare melkveehouders grote gevolgen voor het inkomen.

Voor de overheid is zeker een taak weggelegd bij de ontwikkeling van een gezonde biologische melkveehouderij. De overheid ondersteunt de biologische landbouw op verschillende manieren. Dit betreft onder andere:

* stimuleren van de vraag naar biologische producten;
* onderzoek en voorlichting;

* het subsidiëren van de omschakeling naar biologische landbouw;
* het bieden van fiscale faciliteiten. Biologische bedrijven komen bijvoorbeeld in aanmerking voor groenfinanciering, waarbij de rentetarieven lager zijn. Daarnaast is het voornemen om met ingang van 2000 biologische bedrijven in aanmerking te laten komen voor een extra fiscale aftrek, de duurzame ondernemersaftrek (motie De Graaf c.s. TK99/00 26800 nr. 22).

Met deze maatregelen beoogt de overheid om de ontwikkeling van de biologische melkveehouderij te stimuleren.
Ik zie de biologische melkveehouderij als een marktgerichte sector, die wil opereren in het topsegment van de markt. Ik ben van mening dat de prijsvorming van biologische melk niet tot de verantwoordelijkheid van de overheid behoort.
Dit is een zaak van de marktpartijen (producenten, verwerkers en retailers). De nationale overheid heeft daar ook geen instrumenten voor.
Indien u van mening bent dat de afspraken over de prijsvorming herzien moeten worden, ligt het voor de hand dat uw producentenorganisatie hiertoe het initiatief neemt.

Een afschrift van deze brief is verzonden naar de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van de Tweede Kamer.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie