Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoek: Verzekeraars op de socialezekerheidsmarkt

Datum nieuwsfeit: 21-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

MIN SZW: Onderzoek verzekeraars

Nr. 99/183
21 oktober 1999

Onderzoek verzekeraars en pensioenfondsen op de socialezekerheidsmarkt

Werkgevers zijn steeds beter in staat om - al dan niet ondersteund door hun brancheorganisaties - als deskundige inkoper op te treden van verzekeringen die worden aangeboden in aanvulling op wettelijke regelingen bij onder meer ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Dit schrijft staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer bij een rapport over nieuwe producten van verzekeraars en pensioenfondsen die inspelen op de veranderde socialezekerheidswetgeving. Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek van PricewaterhouseCoopers. Dit onderzoek is aan de Tweede Kamer toegezegd tijdens de behandeling van de Wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte.

De afgelopen jaren hebben verzekeraars en pensioenfondsen nieuwe verzekeringen op de markt gebracht waarmee werknemers zich kunnen verzekeren tegen een mogelijk lagere WAO- en Anw-uitkering dan waarop zij in het verleden recht zouden hebben gehad. Werkgevers kunnen onder meer het risico verzekeren van de loondoorbetaling van tenminste 70 procent als een werknemer ziek wordt.
Bij het tot stand komen van deze nieuwe verzekeringen is sprake van een sterke wisselwerking tussen vraag en aanbod. Het is niet zo dat werkgevers en werknemers zijn aangewezen op producten en diensten van verzekeraars tegen de voorwaarden die door de verzekeraars worden gesteld.

Nadat in 1993 de WAO-uitkeringen werden verlaagd, hebben de sociale partners op grote schaal verzekeringen afgesloten om dit zogeheten WAO-gat te dichten. Tweederde van deze voorzieningen is bij de pensioenfondsen ondergebracht.
Bij de verzekering van het WAO-gat worden reeds arbeidsongeschikte werknemers uitgesloten, totdat ze enige weken zijn hersteld. Alle verzekeraars vragen meer (bij individuele verzekeringen) of minder (bij collectieve verzekeringen) uitgebreide gegevens en gezondheidsverklaringen om het arbeidsongeschiktheidsrisico en de premie vast te stellen. Enkele verzekeraars laten werknemers eerst medisch keuren.

Bij de invoering van de Algemene nabestaandenwet (Anw) in 1996 heeft een aantal werkgevers hun werknemers de mogelijkheid geboden een verzekering af te sluiten die het verschil overbrugt met de in sommige opzichten uitgebreidere dekking van de vroegere Algemene Weduwen- en Wezenwet. Werknemers maken echter weinig gebruik van deze mogelijkheid.
Voorzover aanvullende Anw-verzekeringen worden afgesloten, vragen verzekeraars gezondheidsverklaringen. Bij een verplichte collectieve verzekering wordt hier in sommige gevallen van afgezien. Als de gezondheidsverklaring daartoe aanleiding geeft wordt, voor zover de Wet medische keuringen dat toelaat, soms een medische keuring uitgevoerd. De premie is veelal leeftijdsafhankelijk. In enkele gevallen gaat de verzekering pas in na een wachttijd van een jaar.

Werkgevers zijn sinds 1996 verplicht het loon van een zieke werknemer voor tenminste 70 procent door te betalen. Veel verzekeraars zijn ingesprongen op deze nieuwe markt. De onderzoekers schrijven dat de haast om hier een marktaandeel te verwerven heeft geleid tot standaardverzekeringen en een nogal .haastige. premiestelling. De aangeboden ziekengeldverzekeringen vertonen veel overeenkomsten met het publieke systeem, maar ze bevatten een grotere variëteit aan eigen-risicoperiodes. Verzekeraars richtten zich ten tijde van het onderzoek nog nauwelijks op het beperken van het ziekteverzuim. Uitgesloten van ziekengeldverzekeringen zijn alleen die werknemers die reeds ziek zijn, die minder dan vier weken voordat een contract met een verzekeraar wordt afgesloten hersteld zijn en diegenen voor wie de werkgever geen verplichting heeft om het loon door te betalen.

Vanaf 1 januari 1998 is een deel van de WAO-premie die werkgevers betalen afhankelijk van het aantal werknemers in hun bedrijf dat arbeidsongeschikt wordt. De verzekeraars zijn tot op heden zeer terughoudend geweest met het aanbieden van verzekeringen tegen schommelingen in deze zogeheten gedifferentieerde premie. Grote verzekeraars doen dit wel, maar naar eigen zeggen meer met het oog op een compleet assortiment aan producten dan vanwege grote afzetmogelijkheden. De vraag naar deze .schommelverzekeringen. werd bij voorbaat al als vrijwel nihil ingeschat. Deze vraag kan volgens de verzekeraars wel gaan ontstaan als de gedifferentieerde premie in de toekomst een groter aandeel van de totale WAO-premie gaat uitmaken.
----------------------------------------------------------------------


---------------------------------

Het rapport .Na privatisering bepalen aanbod én vraag de markt. is verkrijgbaar via de boekhandel of bij Elsevier Bedrijfsinformatie, Postbus 16400, 2500 BK Den Haag, telefoon 070-4415555. Het rapport kost f 41,- en het ISBN is 90 5749 291 1.

21 okt 99 17:02

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie