Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kanttekeningen KNMG bij wetsvoorstel euthansie

Datum nieuwsfeit: 21-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Kanttekeningen KNMG bij wetsvoorstel euthansie

KNMG-bericht van 21 oktober 1999

De KNMG kan zich in grote lijnen vinden in het wetsvoorstel Toetsing Levensbeëindiging op Verzoek en Hulp bij Zelfdoding. Dat heeft de artsenfederatie deze week laten weten aan de Vaste Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer. De KNMG plaatst echter kanttekeningen bij onder meer de voorgestelde regeling voor minderjarigen en voor wilsonbekwamen.

De KNMG staat positief tegenover het voorstel om de strafbaarheid van euthanasie en hulp bij zelfdoding onder voorwaarden op te heffen. Door de jaren heen heeft de KNMG geijverd voor een wettelijke regeling buiten de strafrechtelijke sfeer, zodat artsen die zorgvuldig handelen niet met het strafrecht in aanraking komen en zekerheid hebben over hun rechtspositie. Het wetsvoorstel maakt een einde aan de huidige paradoxale juridische situatie op dit terrein en vormt het sluitstuk van het beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd.

Minderjarigen
De KNMG acht het juist dat minderjarigen van 16 jaar en ouder zelf mogen beslissen over euthanasie en hulp bij zelfdoding nadat hun ouders bij de besluitvorming zijn betrokken.Ten aanzien van 12 tot 16-jarigen vindt de artsenfederatie het gerechtvaardigd dat levensbeëindigend handelen wordt toegestaan wanneer de minderjarige dit verzoekt en de ouders hiermee instemmen. Mede namens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) stelt de KNMG echter voor de bepaling te schrappen over de situatie waarin (een van) de ouders zich niet met zo'n verzoek kunnen verenigen (artikel 2 lid 4). Volgens de NVK komt het hoegenaamd niet voor dat een minderjarige euthanasie of hulp bij zelfdoding wenst zonder dat ouders hiermee kunnen instemmen. Omdat zulke conflictsituaties in de praktijk uiterst zeldzaam zijn vindt de KNMG het op dit moment niet nodig dit punt in de wet te regelen.

Wilsonbekwamen
Omdat op dit moment al veel euthanasieverklaringen voorhanden zijn en er op dit gebied meer duidelijkheid moet komen, vindt de KNMG dat een wettelijke verankering van de schriftelijke wilsverklaring op zijn plaats is. Dit geeft zowel de arts als de patiënt meer rechtszekerheid. Mede namens de Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen (NVVA) pleit de KNMG echter voor wijziging van de formulering van de betreffende bepaling (artikel 2 lid 2). Vanzelfsprekend kan een arts aan een schriftelijke wilsverklaring van de patiënt gevolg geven. Een dergelijke verklaring is immers te beschouwen als de wil van de patiënt. Maar de zinsnede dat hij dit kan doen, tenzij hij gegronde redenen heeft het verzoek niet in te willigen, heeft volgens de KNMG en de NVVA een te dwingend karakter. Om discussies rond het sterfbed over de interpretatie van de bepaling te voorkomen, pleit de KNMG er voor de betreffende zinsnede te laten vervallen.

Voorts bepleit de KNMG verheldering op het punt van levensbeëindigend handelen bij patiënten van wie het vermogen tot het uiten van een weloverwogen verzoek gestoord kan zijn geweest. Bij iedere patiënt kan zoiets aan de hand zijn.

Melding volgens de procedure zonder uitdrukkelijk verzoek - zoals de Memorie van Toelichting nu aangeeft - zou volgens de KNMG pas voor de hand liggen wanneer een terzake deskundige consulent heeft vastgesteld dat een depressie of dementie de oordeelsvorming van de patiënt kan beïnvloeden. Tenslotte komen in de reactie van de artsenfederatie de consultatie vooraf en de samenstelling en het functioneren van de regionale toetsingscommissies aan de orde.

© copyright KNMG 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie