Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaams Bouwoverlegcomité: opbouwende sfeer

Datum nieuwsfeit: 21-10-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER PATRICK DEWAEL

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

21 okt 1999

Vlaams Bouwoverlegcomité: opbouwende sfeer.

Het Vlaams Bouwoverlegcomité (VBOC) vergaderde vandaag op het kabinet van minister-president Patrick Dewael. In dit comité overleggen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers uit de bouwsector met afgevaardigden van de Vlaamse regering en de Vlaamse administratie. De Vlaamse regering wordt vertegenwoordigd door minister-president Patrick Dewael en de ministers Steve Stevaert, Bert Anciaux, Renaat Landuyt, Vera Dua en Dirk Vanmechelen.

Het Vlaams gewest is de belangrijkste
overheidsopdrachtgever voor bouwwerken. Het bouwoverlegcomité overlegt met de Vlaamse overheid over thema's die eigen zijn aan haar rol als bouwheer en over de algemene problematiek in de bouwsector.

"Het overleg gebeurde in een opbouwende sfeer. Over de investeringsprogramma's van de Vlaamse overheid werd afgesproken dat ze beter moeten gespreid worden doorheen het jaar en dat ze volledig uitgevoerd moeten worden." zei minister-president Dewael achteraf.

Op de agenda stonden verder actuele aandachtspunten in de bouwsector. Zo werd er gesproken over de crisis in de woningbouwsector en over de sterk gestegen prijzen voor bouwgronden vooral in de Vlaamse ruit. De Vlaamse regering deelt deze bekommernis volgens Dewael. Rekening houdend met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zullen de woonbehoeftestudies realistischer benaderd worden. Een maatregel ter promotie van de woningbouw, die lijkt aan te slaan, is de gratis verzekering tegen inkomensverlies (bij een hypotheeklening). Er zijn 13 700 aanvragen; 5 000 zijn er al toegekend. De kredieten in de begroting 2000 voor sociale woningbouw worden met 1 miljard opgetrokken.

"Verder benadrukten de Vlaamse Regering en de sociale partners het belang van alternatieve financiering (bv publiek-private samenwerking) voor zowel nieuwe infrastructuur en overheidsgebouwen als voor de woningbouw." vervolgt de minister-president.

Het belang van kwaliteitszorg bij restauratiewerken aan monumenten werd door de Vlaamse regering als een belangrijk instrument voor de instandhouding van het patrimonium erkend.

Op het overleg kwam men overeen om de omzendbrief i.v.m. de milieunormen voor grondverzet te laten goedkeuren door de Vlaamse regering. Wat de veiligheid op mobiele bouwplaatsen (KB 3 mei 1999) en de problematiek van de bouwcoördinatoren betreft zal minister-president Dewael als bemiddelaar optreden naar de federale overheid toe. De omzendbrief hieromtrent, die mede door het VBCO werd voorbereid, zal aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring voorgelegd worden.

Tot slot werd er meer aandacht gevraagd voor het tekort aan geschoold personeel in de bouwsector. Een intensievere sectorale arbeidsbemiddeling werd als maatregel naar voor geschoven.

info : Herman Knapen, woordvoerder van
de minister-president - tel. (02) 553 29 11 e-mail: (persdienst.dewael@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie