Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Baarn

Datum nieuwsfeit: 21-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Baarn

GEMEENTENIEUWS

Het gemeentenieuws van woensdag 20 en donderdag 21 oktober 1999

Rijden op rotondes

Rijden op rotondes met meer rijstroken is soms lastig. In Baarn geldt dat voor de rotonde op de Amsterdamsestraatweg bij de Drakenburgerweg. Ook op minirotondes doen zich soms onverwachte situaties voor, zeker als er fietsers op de rotonde rijden. Hoe kun je het beste een rotonde rijden? Veilig Verkeer Nederland afdeling Baarn heeft dat hieronder op een rij gezet.

Rotondes met meer rijstroken (b.v. de "Escherrotonde' op de Amsterdamsestraatweg)
Verkeersregels

1. Rijrichting: op een rotonde geldt éénrichtingsverkeer.
2. Inhalen: een afwijkende verkeersregel: automobilisten en motorrijders mogen rechts en links rijden en rechts inhalen. Deze regel geldt op de rotonde en vlak daarvoor.

3. Voorrang: die kan op dit moment van rotonde tot rotonde verschillen, dus let op bij het oprijden welke voorrangsregel geldt. In de toekomst wordt de
regel: verkeer op de rotonde heeft voorrang. Op de "Escherronde" is dat al het geval.

4.Richting aangeven: altijd bij het veranderen van rijstrook en het verlaten van de rotonde.

Naderen van een rotonde

- bedenk vooraf welke richting u de rotonde wilt verlaten ( ¼, ½ of ¾ rond)

- let op verkeerstekens voor de rotonde, speciaal de voorsorteeraanduiding en de voorrangsregel.
Op de rotonde

- zie voor plaats op de weg en moment van richting aangeven de onderstaande tekeningen. Denk er aan dat bij elke rijstrookwisseling u eerst kijkt of de rijstrook vrij is. Gebruik u spiegels en kijk kort over uw schouder.

· = moment van richting aangeven

¼ rond

1. rechts voorsorteren en rechts richting aangeven
2. blijf in buitenste baan

3. geef rechts richting aan en verlaat rotonde

½ rond

1. Rechts voorsorteren

2. Blijf in buitenste baan

3. Geef direct na eerste afslag rechts richting aan
4. Verlaat rotonde

¾ rond

1. Links voorsorteren en links richting aangeven
2. Kies eerst binnenste rijbaan

3. geef direct na tweede afslag rechts richting aan
4. kijk of er ruimte is om van rijstrook te wisselen
5. wissel van rijstrook

6. blijf (rechts) richting aangeven

7. verlaat rotonde

Overigens is het toegestaan altijd rechts te blijven rijden, ook als men ¾ of geheel rond gaat. Dan wordt de rotonde niet zo doelmatig gebruikt, maar het is geen overtreding.

Rotondes met één rijstrook, zg. 'minirotondes' (b.v. de rotonde op de Eemnesserweg bij het politiebureau en de rotonde op de De Geerenweg-Eemweg)

Verkeersregels
Deze zijn gelijk aan een meerstrooks rotonde. Omdat er bij een minirotonde maar één rijstrook is, kan echter niet rechts worden ingehaald. Geef richting aan bij het aanrijden en het verlaten van de rotonde.

Let speciaal op (brom) fietsers op de minirotonde bij het politiebureau. Als die op de rotonde rijden, hebben zij voorrang op snelverkeer dat de rotonde oprijdt en verlaat! Het is voor automobilisten van groot belang dat zij voor het afslaan goed in de spiegel(s) en over de rechterschouder kijken. Alleen dan kunt u zien of er verkeer naast u zit. Als u (brom)fietsers op de rotonde afsnijdt, bent u als automobilist fout. Dit geldt in Baarn op dit moment alleen op de rotonde bij het politiebureau.

Rijvaardigheidstoets
Bent u 50+, maak dan gebruik van de mogelijkheid een rijvaardigheidstest te doen (Broem-test). U loopt geen enkel risico uw rijbewijs kwijt te raken! Twee keer per jaar organiseert VVN-Baarn een dergelijke test. Voor meer informatie over de Broem-test, maar ook andere vragen over verkeersveiligheid, kunt u zich richten tot VVN-Baarn, tel. 5426781. Ook kunt u voor vragen over verkeer contact opnemen met de gemeente, tel. 54 81 792.

BURGERLIJKE STAND

GEBOORTEN

Floris Evert-Jan zv EJ Wijers en CHH Hoppenbrouwerg Sterre Madelief, dv JN van Opijnen en SE Schuil'enburg Noah, zv I Monnereau
Devany Gerda, dv J Zeijderveld en N Beets
Wilco, zv LC Stalenhoef en G Westland
Sofie Roelije, dv JH Oldenboom en EG de Graaf
Amaia Mertxe, dv C Ramos en IBHM van de Meulenhof Comelis Lubbertus, zv CA Verburg en JH Willigenburg Mike Jesse, zv D ten Hoedt en EE Steenhagen

AANGIFTE PARTNERSCHAPSREGISTRATIE


-

AANGIFTE HUWELIJK

WC van Santen en MA van den Berg
Said Abdirahman Ahmed en Ibado Houssein Mohamed

HUWELIJK

WH van Heeringen en NEG Ovemiars
R van Reenen en JM Dekker

Openingstijden gemeentehuis
Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur. Om een ambtenaar 's middags te bezoeken moet vooraf een afspraak worden gemaakt met de betreffende ambtenaar. Telefonisch is het gemeentehuis te bereiken van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur. De balie van Sociale Zaken is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur. Hier kunt u afspraken maken met de maatschappelijke dienst en de administratie. De medewerkers van Sociale Zaken hebben dagelijks een telefonisch spreekuur van 09.00 tot 10.00 uur.
Het CWI-loket is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag 08.00 tot 16.00 uur. Het Zorgloket is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot
12.30 uur, tel. 54 267 57. Het faxnummer is 54 267 50.

Woensdag 3 november is de afdeling Burgerzaken geopend van 18.00 tot


19.30 uur. U kunt terecht voor het afhalen van paspoorten, rijbewijzen, ID-kaarten en uittreksels uit het Basisregister.

Huisvuil
Deze lopende week worden in de oneven genummerde wijken de groene containers geleegd en in de even genummerde wijken de grijze containers. In de week van 26 tot en met 30 juli worden in de oneven genummerde wijken de grijze containers geleegd en in de even genummerde wijken de groene containers.

Scheidingsstation
Het scheidingsstation aan de Drakenburgerweg is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 08.15 tot 11.45 uur en van 13.00 tot 16.45 uur. Op zaterdag is het station geopend van 08.30 tot 13.30 uur. Dus op maandag gesloten!

Muizen en ratten
Als u overlast heeft van muizen of ratten kunt u bellen met de gemeente, tel. 54 81 655 (tussen 08.00 en 09.00 en tussen 13.00 en
14.00 uur)

Sociale Verzekeringsbank
Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur houdt de Sociale Verzekeringsbank spreekuur in het gemeentehuis. U kunt informatie krijgen over de AOW, kinderbijslag en de Nabestaandenwet.

Servicelijn 54 81 888
De servicelijn van de gemeente is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. U kunt over álle gemeentelijk zaken vragen stellen of meldingen inspreken. Er is speciale informatie verkrijgbaar over burgerzaken, vuilafvoer, belastingen en volkshuisvesting.

WEGWERKZAAMHEDEN

Wijkamplaan/Bremstraat

In de Wijkamplaan en Bremstraat worden enkele aansluitingen met de zijwegen aangepast.
Op vier plaatsen zullen de inritconstructies worden verwijderd en

vervangen worden door trottoirbanden.

Weteringstraat
Maandag 11 oktober jl. is begonnen met het herstraten van de

Weteringstraat. Voor de aanleg van de 30 km gebieden worden er op de kruisingen maatregelen getroffen. De kruising
Weteringstraat/Israëlsstraat/V.d. Helstlaan wordt voorzien van een plateau. Deze werkzaamheden zullen nog ± 5 weken gaan duren.

Oosterstraat

In de Oosterstraat wordt momenteel de kruising met de Sparrenlaan

gereconstrueerd.

Regenboog
Van 18 t/m 22 oktober krijgt de Regenboog een laag asfalt. Gedurende deze werkzaamheden wordt de Regenboog voor het gemotoriseerd bestemmingsverkeer afgesloten. Eemdal VI is dan bereikbaar via de Einder.


30 km-maatregelen Noordrand en Centrum
Op verschillende plaatsen in het gebied tussen de Drakenburgerweg, Eemnesserweg, Leestraat een Eemweg worden kleine aanpassingen aan het straatwerk verricht om de invoering van een maximumsnelheid van 30 km/h mogelijk te maken.

Op verschillende plaatsen kunnen, kortdurend, door de Nutsbedrijven werkzaamheden worden uitgevoerd.

Openbare straatverlichting
Wanneer u als inwoner merkt dat een bepaalde lichtmast niet brandt, of een gehele straat donker blijft, dan kunt u deze storing onder vermelding van het nummer dat op de lichtmast staat zelf melden aan de REMU. Het algemene storingsnummer tijdens kantooruren is: 035-6094496. Het storingsnummer 035-6025065 is 24 uur per dag te bereiken. Tijdens kantooruren mag de melding ook via het gemeentehuis worden gedaan.

COLLECTEN

In de weken van 17 tot en met 23 oktober en van 24 tot en met 30 oktober zijn er geen collecten waarvoor het college van burgemeester en wethouders vergunning hebben verleend.

BOUWEN AAN BAARN

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat:

Rectificatie
In het gemeentenieuws van woensdag 13 en donderdag 14 oktober is in de rubriek Bouwen aan Baarn een fout geslopen. Bij de bekendmaking Wet Milieubeheer voor Shell Nederland Verkoopmaatschappij staat in de vierde alinea dat de besluiten, uitgezonderd de oprichtingsvergunning van de gemeente Baarn voor het Hertenkamp, niet gewijzigd zijn t.o.v. het ontwerpbesluit. Dit moet echter zijn: het besluit voor Shell Nederland Verkoopmaatschappij is niet gewijzigd t.o.v. het ontwerpbesluit.

Besluit standplaatsen Baarn 1999
dat zij hebben besloten ingevolge artikel 5.2.3 van de Algemene plaatselijke verordening Baarn 1998 het "Besluit standplaatsen Baarn
1999" vast te stellen. Dit besluit stelt ten aanzien van commerciële standplaatsen een maximum:
a. in het centrum van Baarn (maximaal drie standplaatsen); b. in het gebied rond de winkels aan de Prof. Krabbelaan (maximaal één standplaats); en
c. in het gebied rond de winkels aan de Reigerstraat (maximaal één standplaats).
Voorts bepaalt dit besluit dat deze standplaatsen alleen mogen worden ingenomen op de vrijdagen en de zaterdagen.
Ook ten aanzien van ideële standplaatsen is een maximum vastgesteld: d. in de Laanstraat voor het hek van de tuin van het gemeentehuis (maximaal twee standplaatsen);
e. op de Brink aan de zijde van de Laanstraat tussen de muziektent en de verbinding tussen de Laanstraat en de voetgangersoversteekplaats (zebra), welke verbinding door middel van een afwijkende vorm van bestrating in het plaveisel van de Brink is aangegeven (maximaal één standplaats);
f. in de Laanstraat voor het gebouw dat in gebruik is bij de ABN-AMRObank (maximaal één standplaats).
Het besluit bepaalt dat deze standplaatsen v.w.b. de locatie onder f alleen mogen worden ingenomen op de vrijdagavonden en de zaterdagen. Het besluit ligt heden ter inzage in het gemeentehuis. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop het is bekend gemaakt, derhalve met ingang van 14 oktober 1999.

VERGADERINGEN GEMEENTE BAARN

Commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1, te Baam.
Raadsvergaderingen beginnen om 20.00 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1.

Oktober 1999

28. Gemeenteraadsvergadering behandeling begroting voor 2000

November 1999

9. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
10. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën
11. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
15. Commissie ABZ

24. Gemeenteraadsvergadering

December 1999

7. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
8. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën
9. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
13. Commissie ABZ

22. Gemeenteraadsvergadering

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie