Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Baarn

Datum nieuwsfeit: 21-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Baarn

GEMEENTENIEUWS

Het gemeentenieuws van woensdag 20 en donderdag 21 oktober 1999

Rijden op rotondes

Rijden op rotondes met meer rijstroken is soms lastig. In Baarn geldt dat voor de rotonde op de Amsterdamsestraatweg bij de Drakenburgerweg. Ook op minirotondes doen zich soms onverwachte situaties voor, zeker als er fietsers op de rotonde rijden. Hoe kun je het beste een rotonde rijden? Veilig Verkeer Nederland afdeling Baarn heeft dat hieronder op een rij gezet.

Rotondes met meer rijstroken (b.v. de "Escherrotonde' op de Amsterdamsestraatweg)
Verkeersregels

1. Rijrichting: op een rotonde geldt éénrichtingsverkeer.
2. Inhalen: een afwijkende verkeersregel: automobilisten en motorrijders mogen rechts en links rijden en rechts inhalen. Deze regel geldt op de rotonde en vlak daarvoor.

3. Voorrang: die kan op dit moment van rotonde tot rotonde verschillen, dus let op bij het oprijden welke voorrangsregel geldt. In de toekomst wordt de
regel: verkeer op de rotonde heeft voorrang. Op de "Escherronde" is dat al het geval.

4.Richting aangeven: altijd bij het veranderen van rijstrook en het verlaten van de rotonde.

Naderen van een rotonde

- bedenk vooraf welke richting u de rotonde wilt verlaten ( ¼, ½ of ¾ rond)

- let op verkeerstekens voor de rotonde, speciaal de voorsorteeraanduiding en de voorrangsregel.
Op de rotonde

- zie voor plaats op de weg en moment van richting aangeven de onderstaande tekeningen. Denk er aan dat bij elke rijstrookwisseling u eerst kijkt of de rijstrook vrij is. Gebruik u spiegels en kijk kort over uw schouder.

· = moment van richting aangeven

¼ rond

1. rechts voorsorteren en rechts richting aangeven
2. blijf in buitenste baan

3. geef rechts richting aan en verlaat rotonde

½ rond

1. Rechts voorsorteren

2. Blijf in buitenste baan

3. Geef direct na eerste afslag rechts richting aan
4. Verlaat rotonde

¾ rond

1. Links voorsorteren en links richting aangeven
2. Kies eerst binnenste rijbaan

3. geef direct na tweede afslag rechts richting aan
4. kijk of er ruimte is om van rijstrook te wisselen
5. wissel van rijstrook

6. blijf (rechts) richting aangeven

7. verlaat rotonde

Overigens is het toegestaan altijd rechts te blijven rijden, ook als men ¾ of geheel rond gaat. Dan wordt de rotonde niet zo doelmatig gebruikt, maar het is geen overtreding.

Rotondes met één rijstrook, zg. 'minirotondes' (b.v. de rotonde op de Eemnesserweg bij het politiebureau en de rotonde op de De Geerenweg-Eemweg)

Verkeersregels
Deze zijn gelijk aan een meerstrooks rotonde. Omdat er bij een minirotonde maar één rijstrook is, kan echter niet rechts worden ingehaald. Geef richting aan bij het aanrijden en het verlaten van de rotonde.

Let speciaal op (brom) fietsers op de minirotonde bij het politiebureau. Als die op de rotonde rijden, hebben zij voorrang op snelverkeer dat de rotonde oprijdt en verlaat! Het is voor automobilisten van groot belang dat zij voor het afslaan goed in de spiegel(s) en over de rechterschouder kijken. Alleen dan kunt u zien of er verkeer naast u zit. Als u (brom)fietsers op de rotonde afsnijdt, bent u als automobilist fout. Dit geldt in Baarn op dit moment alleen op de rotonde bij het politiebureau.

Rijvaardigheidstoets
Bent u 50+, maak dan gebruik van de mogelijkheid een rijvaardigheidstest te doen (Broem-test). U loopt geen enkel risico uw rijbewijs kwijt te raken! Twee keer per jaar organiseert VVN-Baarn een dergelijke test. Voor meer informatie over de Broem-test, maar ook andere vragen over verkeersveiligheid, kunt u zich richten tot VVN-Baarn, tel. 5426781. Ook kunt u voor vragen over verkeer contact opnemen met de gemeente, tel. 54 81 792.

BURGERLIJKE STAND

GEBOORTEN

Floris Evert-Jan zv EJ Wijers en CHH Hoppenbrouwerg Sterre Madelief, dv JN van Opijnen en SE Schuil'enburg Noah, zv I Monnereau
Devany Gerda, dv J Zeijderveld en N Beets
Wilco, zv LC Stalenhoef en G Westland
Sofie Roelije, dv JH Oldenboom en EG de Graaf
Amaia Mertxe, dv C Ramos en IBHM van de Meulenhof Comelis Lubbertus, zv CA Verburg en JH Willigenburg Mike Jesse, zv D ten Hoedt en EE Steenhagen

AANGIFTE PARTNERSCHAPSREGISTRATIE


-

AANGIFTE HUWELIJK

WC van Santen en MA van den Berg
Said Abdirahman Ahmed en Ibado Houssein Mohamed

HUWELIJK

WH van Heeringen en NEG Ovemiars
R van Reenen en JM Dekker

Openingstijden gemeentehuis
Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur. Om een ambtenaar 's middags te bezoeken moet vooraf een afspraak worden gemaakt met de betreffende ambtenaar. Telefonisch is het gemeentehuis te bereiken van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur. De balie van Sociale Zaken is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur. Hier kunt u afspraken maken met de maatschappelijke dienst en de administratie. De medewerkers van Sociale Zaken hebben dagelijks een telefonisch spreekuur van 09.00 tot 10.00 uur.
Het CWI-loket is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag 08.00 tot 16.00 uur. Het Zorgloket is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot
12.30 uur, tel. 54 267 57. Het faxnummer is 54 267 50.

Woensdag 3 november is de afdeling Burgerzaken geopend van 18.00 tot


19.30 uur. U kunt terecht voor het afhalen van paspoorten, rijbewijzen, ID-kaarten en uittreksels uit het Basisregister.

Huisvuil
Deze lopende week worden in de oneven genummerde wijken de groene containers geleegd en in de even genummerde wijken de grijze containers. In de week van 26 tot en met 30 juli worden in de oneven genummerde wijken de grijze containers geleegd en in de even genummerde wijken de groene containers.

Scheidingsstation
Het scheidingsstation aan de Drakenburgerweg is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 08.15 tot 11.45 uur en van 13.00 tot 16.45 uur. Op zaterdag is het station geopend van 08.30 tot 13.30 uur. Dus op maandag gesloten!

Muizen en ratten
Als u overlast heeft van muizen of ratten kunt u bellen met de gemeente, tel. 54 81 655 (tussen 08.00 en 09.00 en tussen 13.00 en
14.00 uur)

Sociale Verzekeringsbank
Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur houdt de Sociale Verzekeringsbank spreekuur in het gemeentehuis. U kunt informatie krijgen over de AOW, kinderbijslag en de Nabestaandenwet.

Servicelijn 54 81 888
De servicelijn van de gemeente is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. U kunt over álle gemeentelijk zaken vragen stellen of meldingen inspreken. Er is speciale informatie verkrijgbaar over burgerzaken, vuilafvoer, belastingen en volkshuisvesting.

WEGWERKZAAMHEDEN

Wijkamplaan/Bremstraat

In de Wijkamplaan en Bremstraat worden enkele aansluitingen met de zijwegen aangepast.
Op vier plaatsen zullen de inritconstructies worden verwijderd en

vervangen worden door trottoirbanden.

Weteringstraat
Maandag 11 oktober jl. is begonnen met het herstraten van de

Weteringstraat. Voor de aanleg van de 30 km gebieden worden er op de kruisingen maatregelen getroffen. De kruising
Weteringstraat/Israëlsstraat/V.d. Helstlaan wordt voorzien van een plateau. Deze werkzaamheden zullen nog ± 5 weken gaan duren.

Oosterstraat

In de Oosterstraat wordt momenteel de kruising met de Sparrenlaan

gereconstrueerd.

Regenboog
Van 18 t/m 22 oktober krijgt de Regenboog een laag asfalt. Gedurende deze werkzaamheden wordt de Regenboog voor het gemotoriseerd bestemmingsverkeer afgesloten. Eemdal VI is dan bereikbaar via de Einder.


30 km-maatregelen Noordrand en Centrum
Op verschillende plaatsen in het gebied tussen de Drakenburgerweg, Eemnesserweg, Leestraat een Eemweg worden kleine aanpassingen aan het straatwerk verricht om de invoering van een maximumsnelheid van 30 km/h mogelijk te maken.

Op verschillende plaatsen kunnen, kortdurend, door de Nutsbedrijven werkzaamheden worden uitgevoerd.

Openbare straatverlichting
Wanneer u als inwoner merkt dat een bepaalde lichtmast niet brandt, of een gehele straat donker blijft, dan kunt u deze storing onder vermelding van het nummer dat op de lichtmast staat zelf melden aan de REMU. Het algemene storingsnummer tijdens kantooruren is: 035-6094496. Het storingsnummer 035-6025065 is 24 uur per dag te bereiken. Tijdens kantooruren mag de melding ook via het gemeentehuis worden gedaan.

COLLECTEN

In de weken van 17 tot en met 23 oktober en van 24 tot en met 30 oktober zijn er geen collecten waarvoor het college van burgemeester en wethouders vergunning hebben verleend.

BOUWEN AAN BAARN

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat:

Rectificatie
In het gemeentenieuws van woensdag 13 en donderdag 14 oktober is in de rubriek Bouwen aan Baarn een fout geslopen. Bij de bekendmaking Wet Milieubeheer voor Shell Nederland Verkoopmaatschappij staat in de vierde alinea dat de besluiten, uitgezonderd de oprichtingsvergunning van de gemeente Baarn voor het Hertenkamp, niet gewijzigd zijn t.o.v. het ontwerpbesluit. Dit moet echter zijn: het besluit voor Shell Nederland Verkoopmaatschappij is niet gewijzigd t.o.v. het ontwerpbesluit.

Besluit standplaatsen Baarn 1999
dat zij hebben besloten ingevolge artikel 5.2.3 van de Algemene plaatselijke verordening Baarn 1998 het "Besluit standplaatsen Baarn
1999" vast te stellen. Dit besluit stelt ten aanzien van commerciële standplaatsen een maximum:
a. in het centrum van Baarn (maximaal drie standplaatsen); b. in het gebied rond de winkels aan de Prof. Krabbelaan (maximaal één standplaats); en
c. in het gebied rond de winkels aan de Reigerstraat (maximaal één standplaats).
Voorts bepaalt dit besluit dat deze standplaatsen alleen mogen worden ingenomen op de vrijdagen en de zaterdagen.
Ook ten aanzien van ideële standplaatsen is een maximum vastgesteld: d. in de Laanstraat voor het hek van de tuin van het gemeentehuis (maximaal twee standplaatsen);
e. op de Brink aan de zijde van de Laanstraat tussen de muziektent en de verbinding tussen de Laanstraat en de voetgangersoversteekplaats (zebra), welke verbinding door middel van een afwijkende vorm van bestrating in het plaveisel van de Brink is aangegeven (maximaal één standplaats);
f. in de Laanstraat voor het gebouw dat in gebruik is bij de ABN-AMRObank (maximaal één standplaats).
Het besluit bepaalt dat deze standplaatsen v.w.b. de locatie onder f alleen mogen worden ingenomen op de vrijdagavonden en de zaterdagen. Het besluit ligt heden ter inzage in het gemeentehuis. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop het is bekend gemaakt, derhalve met ingang van 14 oktober 1999.

VERGADERINGEN GEMEENTE BAARN

Commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1, te Baam.
Raadsvergaderingen beginnen om 20.00 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1.

Oktober 1999

28. Gemeenteraadsvergadering behandeling begroting voor 2000

November 1999

9. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
10. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën
11. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
15. Commissie ABZ

24. Gemeenteraadsvergadering

December 1999

7. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
8. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën
9. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
13. Commissie ABZ

22. Gemeenteraadsvergadering

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...