Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Motorrijders en automobilisten vechten wegafsluitingen aan

Datum nieuwsfeit: 22-10-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Motorrijders Actie Groep

Persbericht - 21 oktober 1999

MOTORRIJDERS EN AUTOMOBILISTEN VECHTEN WEGAFSLUITINGEN AAN

Na de uitspraak van de Raad van State, waarin werd geoordeeld dat de Motorrijders Actie Groep (MAG) te laat was met het indienen van een bezwaarschrift tegen de wegafsluiting in Biert, zijn er vandaag een aantal uitspraken gedaan in rechtszaken waar inhoudelijk over de afsluitingen moest worden geoordeeld. Bij deze gemeenten hebben zowel de MAG als ook de stichting Pro-Auto bezwaarschriften ingediend tegen voorgenomen wegafsluitingen. De gemaakte bezwaren hebben bij de gemeenten echter geen herziening van de besluiten tot gevolg gehad. In een gezamenlijke inspanning hebben de MAG en Pro-Auto vervolgens in deze zaken beroep ingesteld bij de rechtbank. Hiertoe is op 9 september een zitting bij de rechtbank geweest waar de MAG haar standpunten nader uiteen kon zetten.

De gemeenten Tiel, West Maas en Waal, Kesteren en Echteld moesten hier hun afsluitingen verdedigen.

Het verweer van de gemeente Echteld tijdens de zitting is voor de MAG en Pro-Auto aanleiding geweest om de beroepszaak tegen deze gemeente de dag na de zitting in te trekken. De gemeente gaf aan dat de dijk in het najaar dicht gaat voor de noodzakelijke dijkverzwaring waarna de motorrijders en automobilisten weer welkom zullen zijn.

In de overige zaken hebben de MAG en Pro-Auto aangevoerd dat de gemeenten hun besluit niet goed hebben onderbouwd. Men spreekt over grote aantallen voertuigen en hoge snelheden zonder dat men tellingen of snelheidsmetingen heeft gehouden. De politie geeft in de zaak tegen de gemeente Kesteren zelfs aan dat de snelheid op de bewuste weg dermate laag ligt dat dit geen probleem is. Het lijkt dan ook meer te gaan om het woongenot van de aanwonenden dan om de verkeersveiligheid zoals de gemeenten beweren. Mochten er overigens problemen bestaan doordat een enkeling de maximum snelheid overtreedt dan dient de politie hier tegen op te treden (handhaving). Ook wordt door gemeenten regelmatig het begrip "een gevoel van onveiligheid" gehanteerd. Dit is dermate subjectief dat het nooit aanleiding kan zijn tot het afsluiten van wegen, aldus de MAG en Pro-Auto.

Ondanks de goede argumentatie van de MAG en Pro-Auto heeft de rechtbank geoordeeld dat de door de gemeenten genomen besluiten voldoen aan de wet.
De rechtbank hanteert hierbij de volgende argumentatie:


- Onderbouwing van de besluiten met tellingen van het aantal motorvoertuigen alsmede het (laten) uitvoeren van snelheidsmetingen is niet nodig. Onmiskenbaar is immers dat door het gemotoriseerd verkeer terug te dringen de rust op en om de dijk positief wordt beïnvloed en de ruimte voor voet- en fietsverkeer wordt vergroot.


- Het Nationaal Milieubeleidsplan 3 en het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan voorzien in het auto- en motorluw maken van de dijken om ruimte te maken voor niet-gemotoriseerd recreatief weggebruik.


- Het voorkomen of beperken van de aantasting van het karakter van het gebied is op zichzelf al voldoende grond tot het nemen van een dergelijk verkeersbesluit.


- Gelet op de geringe wegbreedte (4 meter) en het ontbreken van een fiets- of voetpad komt het de rechtbank niet onaannemelijk voor dat de afsluiting de verkeersveiligheid van voetgangers, fietsers en andere langzaam verkeer bevordert en geluids- en andere overlast vanwege gemotoriseerd verkeer beperkt.

De MAG en Pro-Auto leggen zich niet zondermeer bij de gerechtelijke uitspraken neer. Beide organisaties onderzoeken reeds mogelijkheid van een hoger beroep bij de Raad van State.

EINDE BERICHT

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie