Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Evaluatie legionella-epidemie

Datum nieuwsfeit: 22-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van VWS

Evaluatie legionella-epidemie

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

GZB/GZ-2101448

22 oktober 1999

Met genoegen bied ik u hierbij aan het evaluatierapport aan van de Legionella-epidemie in Bovenkarspel, dat door het Crisis Onderzoek Team (COT) en Berenschot is opgesteld.
In het rapport kunnen, conform de opdracht, twee delen worden onderscheiden. Het COT heeft zich met name gebogen over de procesmatige evaluatie van de bestrijding van de epidemie en de 'crisis na de crisis'. Berenschot heeft de eerder verrichte evaluatie van de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding (LCI) herzien in het licht van de epidemie.

Het COT is positief over de wijze waarop het ministerie van VWS de epidemie heeft bestreden. Het rapport biedt een goed inzicht in de complexiteit van de processen, bijvoorbeeld in het spanningsveld dat bestaat tussen de volledigheid versus de tijdigheid van de informatie die naar buiten moet worden gebracht. Berenschot concludeert dat ook de LCI goed heeft gefunctioneerd.

Beide onderzoeksbureaus geven aan dat de huidige organisatie kwetsbaar is. Er moeten betere randvoorwaarden worden gecreëerd om op tijd op te kunnen schalen tot een volledig crisisteam dat, zowel logistiek als bestuurlijk, voldoende ondersteund wordt. Het rapport bevat goed en bruikbaar materiaal voor het verbeteren van de beheersprocessen voor crises in het algemeen en die van epidemieën in het bijzonder en geeft inzicht in hoe met een flexibele organisatie een crisis adequaat kan worden opgevangen.

Tenslotte geeft het COT ter overweging aan dat het waardevol kan zijn om nog eens te kijken naar de eerste momenten in het proces, om na te gaan of ook de decentraal verantwoordelijken nog van deze epidemie kunnen leren. Ik zal deze suggestie met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de beroepsgroepen bespreken.

Ik zal de aanbevelingen van het COT en Berenschot ter harte nemen. Het rapport zal worden betrokken bij de reeds op hoog ambtelijk niveau gestarte discussie over herziening van de crisisbeheersing door VWS.
Ook zal ik het gesprek met de diverse betrokken partijen voortzetten om te komen tot een verdere verheldering van de LCI en de rolverdeling van deze partijen. Tenslotte verwacht ik dat ik u in het voorjaar van 2000 nader kan informeren over de positionering van het secretariaat van de LCI.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

dr. E. Borst-Eilers

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie