Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Begrotingskrant gemeente Eemnes

Datum nieuwsfeit: 22-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes

In deze beleidsfolder willen wij u informeren over het beleid voor de komende jaren. Wilt u vragen stellen of opmerkingen plaatsen, dan kan dat via (jwo@eemnes.nl). Doet u dit vóór woensdag 27 oktober, dan brengen wij uw vragen en opmerkingen ter kennis van de gemeenteraad, die op maandag 1 november vergadert. U kunt deze vergadering vanaf
17.30 uur zelf bijwonen. Daarnaast krijgt u vanzelfsprekend een schriftelijke reactie. Over vragen of opmerkingen die na 27 oktober bij ons binnenkomen krijgt u na 1 november schriftelijk bericht.

De gemeenteraad heeft in 1998 het raadsprogramma 1998 - 2002 vastgesteld. Dit raadsprogramma bevat uitgangspunten van beleid concrete onderwerpen die de raad belangrijk vindt en in deze raadsperiode wil verwezenlijken. In het beleidsplan, dat steeds geldt voor vier jaren, is het raadsprogramma nader geconcretiseerd. Jaarlijks wordt het beleidsplan geactualiseerd. Het beleidsplan dat nu vastgesteld. aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd beslaat de jaren 2000 en tot en met 2003. De begroting 2000 en de meerjarenramingen. In het beleidsplan, dat steeds geldt 2001 - 2003 zijn een financiële vertaling van dit beleid.

Reconstructie polderwegen

Ongeveer 6 jaar geleden is het beheer en onderhoud van de polder wegen aan de gemeente overgedragen. Een aantal wegen verkeert in een slechte staat van onderhoud. Over enkele jaren verspreid zijn grote investeringen noodzakelijk om deze wegen in een goede staat van onderhoud te brengen. In het komende jaar zullen de ernstigste gebreken aan de Jonge Jaapeweg, de Noord Ervenweg, de Zuid Ervenweg en de Geerenweg worden verholpen.

Woningzorgcomplex

In het uitbreidingsplan Noordbuurt is een locatie gereserveerd voor een woonzorgcomplex. In het komende jaar zullen wij in overleg treden met bestaande zorginstellingen om te onderzoeken in hoe- verre een dergelijk complex kan worden gerealiseerd.

Oude haven

In 2000 zal het terrein van 'de Oude haven' worden ingericht als multi- functioneel plein, grenzend aan de Eemnesser Vaart. Daarbij wordt het gedeelte van de Wakkerendijk tussen de Raadhuislaan en Kerkstraat uitgevoerd als 30 km gebied. Nog dit jaar zal een keuze worden gemaakt uit 3 ontwerpen die inmiddels zijn gemaakt.

Verkeersveiligheid

In 1999 is het verkeersveiligheidsplan vastgesteld met als doelstelling categorisering van wegen volgens de principes van Duurzaam veilig. Een veilige verkeerscirculatie voor alle weggebruikers wordt bereikt door de bebouwde kom zoveel mogelijk uit te voeren als zogenaamde 30 km gebieden (verblijfsgebieden). Brommers worden eind 1999 toegelaten op de rijbaan en fietsers krijgen eind
2000 voorrang van rechts.

Verplaatsing winkelcentrum Torenzicht

Het plan voor een nieuw winkelcentrum met woningen op de plek van het Vierkante Bosje gaat niet door. Op de langere
termijn blijkt deze plek te klein te zijn voor een winkelcentrum van voldoende omvang. Onderzocht zal worden of een nieuw winkelcentrum op een andere locatie mogelijk is. In het kader van de discussies over de toekomst van Eemnes zal dit worden meegenomen.

Ouderenconferentie

Om de raakvlakken van gemeentelijk beleid met de ouderen in Eemnes te kunnen afstemmen en waar mogelijk te versterken, zullen wij in overleg met de Stichting WEI de mogelijkheid bezien of door hen een of meerdere ouderenconferenties kunnen worden opgezet. Hierbij zullen telkens voor de ouderen relevante thema's centraal staan.

Woningbouw

In de loop van 2000 wordt gestart met de bouw van 175 woninen noordelijk van de Noordbuurt. Het project beslaat een periode van ongeveer 3 jaar. In de eerste fase zullen 25 kavels worden uitgegeven ten behoeve van zelf te realiseren woningen. Aan de uitgifte zullen wei voorwaarden worden verbonden, gericht op de toewijzing en stedenbouwkundige en architectonische uitgangspunten. In de tweede en derde fase worden in totaal 150 koop- en huurwoningen gebouwd, volgens de volgende verdeling: 35 goedkope huurwoningen en 115 koopwoningen in diverse prijsklassen. De verdeling per fase is 65 woningen in de tweede fase en 85 woningen in de derde fase. De laatste woningen zullen in 2004 worden opgeleverd. De grond voor de vrije sectorkavels en de woningen zal voor marktprijzen worden verkocht.

Riolering buitengebieden

Voor het einde van 1999 zal naar verwachting worden gestart met de eerste fase van de riolering buitengebied (Heidehoek). In 2000 zullen fase 2 en 3 van het rioleringsplan ten uitvoer worden gebracht. Dit betekent dat er riolering wordt aangelegd in het gebied nabij de Oud Eemnesserweg, Eikenlaan, de Goyergracht Zuid en de Goyergracht Noord. Verder zal er een bergbezinkbassin worden gerealiseerd langs de Wakkerendijk, binnen het plan voor de herinrichting van het terrein "Oude Haven".

Toekomstvisie en strategisch gebiedsperspectief

In opdracht van de gemeente is door het bureau Kolpron een rapport opgesteld met mogelijke toekomstscenario's voor Eemnes. In totaal zijn er 4 denkmodellen opgesteld. Van de modellen zijn de sterke en zwakke kanten toegelicht. Tevens biedt ieder model kansen doch tevens bedreigingen voor de toekomst. Het rapport kan op het gemeentehuis worden ingezien. Thans is nog geen keuze gemaakt voor een van de scenario's. De gemeente zal immers eerst nog, samen met Laren en Blaricum en de provincie, aan de slag moeten om een gezamenlijk toekomstperspectief op te stellen. Het zal duidelijk zijn dat niet aleen de gemeente zelf bepaalt hoe de toekomst er uit zal zien. Ook anderen hebben hier invloed op, zoals de provincie en het Rijk. Wel zal de gemeente proberen om de toekomst zoveel mogelijk zelf te bepalen en hier invloed op te hebben. Daarom is het bepalen van een eigen toekomstbeeld zo belangrijk. Een en ander kost echter veel tijd en overleg.

Op basis van dit rapport zal uiteindelijk bepaald moeten worden welke richting de voorkeur heeft voor Eemnes. Naar verwachting zal de gemeenteraad in januari 2000 een voorstel voor een mogelijk ontwikkelingsbeeld behandelen. Te zijner tijd zullen wij u nader berichten.

Financieel perspectief

De afgelopen jaren zijn er forse investeringen gedaan. Denk hierbij aan de herinrichting van de Laarderweg en de Wakkerendijken verbeteringen aan het riooistelsel. Desondanks zijn de gemeentelijke belastingen slechts zeer bescheiden verhoogd. De gemeentelijke lasten voor een gemiddelde woonruimte (Onroerende zaakbelastingen en de Afvalstoffen-
heff ing) is tussen 1995 en 1999 met fl. 64,- gestegen, dat is nog geen fl. 13,- per jaar. De komende jaren voorzien wij een relatief grote stijging van de uitgaven.
De kosten van brandweer, openbare orde, bijzondere bijstand en uitgaven in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten zullen verder stijgen. Ook zullen nog meer grote investeringen nodig zijn, onder meer voor de reconstructie van de 'oude haven', groot onderhoud van de polderwegen, reconstructies van wegen in het kader van de verbetering van de verkeersveiligheid, verdergaande verbeteringen en uitbreiding van het riooistelsel en verbouw of nieuwbouw van het gemeentehuis. De inkomsten uit beleggingen gaan, als gevolg van de lage rente stand, omlaag.
Het geraamde begrotingstekort voor het jaar 2000 bedraagt fl.
535.000,-. Dit bedrag loopt bij ongewijzigd beleid op tot fl.
1.128.000,- in 2003. De uitgaven zijn kritisch bekeken. Maar naar het zich nu laat aanzien ontkomen we de komende jaren niet aan lastenverzwaring.

De 'Zalmsnip' (de fl. 100,- korting op het gebruikersdeel van de onroerende zaakbelasting) wordt in 2000 verminderd tot fl. 75,-. Het college stelt de gemeenteraad voor de komende drie jaren de gemeentelijke belastingen met gemiideld fl. 96,- per woning extra te verhogen.

De meest voorkomende tarieven zien er als volgt uit:


1999


2000

OZB-gebruiker
OZB-eigenaar
Afvalstoffenheff ing:
Eénpersoons huishouden
Meerpersoons huishouden
Hondenbelasting
Rijbewijs
Paspoort vanaf 16 jaar:
Wintertarief (01.10 tlrn 31.03)
Zomertarief (01.04 t/m 30.09)
Europese identiteitskaart
Uittreksel bevolkingsregister


4,35

5,43


354,00

423,00

127,80

51,50


90,00

115,00

36,50

9,00


5,32

6,64


375,00

447,00

135,00

52,50


92,00

117,50

38,25

9,50

Ter inzage:

De verschillende begrotingsstukken liggen ter inzage in de hal van het gemeentehuis, in De Hilt en in bibliotheek. Ook kunt u tegen contante betaling de beleidsstukken ophalen bij de basisadministratie van het gemeentehuis. De kosten zijn fl. 25,--

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...