Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ondernemingsraad Gasunie wil bemiddelaar

Datum nieuwsfeit: 22-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


GASUNIE NV

Ondernemingsraad Gasunie wil bemiddelaar

Ondernemingsraad Gasunie wil bemiddelaar

De ondernemingsraad van Gasunie ziet het als zijn verantwoordelijkheid om naar nieuwe oplossingen te zoeken om de huidige impasse te doorbreken. De raad vindt dat het tijd is contact op te nemen met de raad van commissarissen van Gasunie en voorstellen te doen in de vorm van het aanstellen van een onafhankelijke bemiddelaar met mandaat.

Met deze plannen reageert de ondernemingsraad op de uitkomsten van de ledenvergaderingen die de diverse vakorganisaties hebben georganiseerd omtrent het sociale protocol als onderdeel van de reorganisatie. De raad betreurt de ontstane situatie waarbij de ene vakorganisatie (VHP) het voorgelegde protocol heeft geaccepteerd, terwijl de andere drie vakorganisaties (FNV, CNV en de Unie) het hebben afgewezen. Al in een zeer vroeg stadium van het reorganisatieproces, namelijk in januari van dit jaar, heeft de ondernemingsraad aangegeven een adviesaanvraag met betrekking tot de reorganisatie alleen in behandeling te nemen indien deze was voorzien van een door de gezamenlijke vakorganisaties en Gasunie overeengekomen sociaal protocol. Ook heeft de raad op datzelfde tijdstip aan de directie uiteengezet dat het toepassen van de WW in het protocol op een enorme weerstand zal stuiten bij het personeel. Er is toen aangegeven dat dit aspect in moreel opzicht niet hoort bij het sociale gezicht van onze onderneming, en dat het bovendien niet overeenkomt met de geest van deze wet.

Coulant
De ondernemingsraad heeft zich gedurende het gehele proces coulant opgesteld en zich tegelijkertijd ingezet om de adviesaanvraag toch in behandeling te nemen. Daarbij werd ervan uitgegaan dat er op het tijdstip van advisering een sociaal protocol zou zijn. Het gehele proces omtrent het tot stand komen van het sociale protocol is echter zeer moeizaam verlopen, waarbij de ondernemingsraad meermalen een bemiddelende rol heeft gespeeld.
De enorme vertraging van het reorganisatieproces heeft inmiddels tot zeer grote onrust geleid onder het personeel en heeft daarmee ook het vertrouwen in een sociaal beleid van Gasunie ernstig aangetast. De tweedeling die nu lijkt te ontstaan onder het personeel verergert bovendien de ontstane situatie.
De ondernemingsraad heeft de directie meegedeeld niet onwelwillend te staan tegenover de voorgestelde reorganisatie. Hierbij is echter altijd gesteld dat het ontbreken van een door alle partijen geaccepteerd sociaal protocol een breekpunt zal zijn. Met het voorstel om een onafhankelijke bemiddelaar met mandaat aan te stellen beoogt de ondernemingsraad ertoe bij te dragen om alsnog tot een voor alle partijen acceptabel sociaal protocol te komen. Ook probeert de raad mee te werken aan het herstel van het vertrouwen van het personeel in de directie en de voorgestelde reorganisatie. Het uiteindelijke resultaat zou moeten zijn dat diegenen die het bedrijf moeten verlaten dit kunnen doen onder voorwaarden die horen bij het sociale gezicht van onze onderneming. Anderzijds kunnen de medewerkers op deze manier weer gemotiveerd worden om gezamenlijk de nieuwe organisatie gestalte te geven.

Noot voor redacties (

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie