Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nota: Cultureel ondernemerschap in de cultuursector

Datum nieuwsfeit: 25-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 25-10-1999 Home
Zoeken
Reageren

Persbericht
Nummer: 136

Cultureel ondernemerschap in de cultuursector

Het cultuurbeleid van de overheid moet de kunstenaar beter in staat stellen zich als cultureel ondernemer te ontwikkelen. De huidige scheiding tussen de gesubsidieerde en de ongesubsidieerde cultuursector moet overbrugd worden. Hiervoor zullen nieuwe financieringsvormen worden ontwikkeld zoals projectfinanciering, ontwikkelingsbudgetten en de vorming van een participatiemaatschappij voor kunst en cultuur. Ook de mogelijkheid om culturele functies te subsidiëren in plaats van subsidie aan de instelling zelf zal nader worden onderzocht. De mogelijkheden van opdrachtgeverschap en sponsoring moeten verder worden ontwikkeld. De stichtingsvorm van veel culturele instellingen zou beter aangepast moeten worden aan de eisen van het huidige culturele klimaat.

Dit schrijft staatssecretaris F. van der Ploeg van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in zijn nota Cultureel Ondernemerschap, die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De nota geeft aan dat de cultuursector een belangrijke economische factor is. Bovendien bevat deze een nadere uitwerking van een aantal onderdelen van het Actieprogramma Cultuurbereik uit de uitgangspuntenbrief Cultuur als confrontatie van 8 juni jl.

Van der Ploeg wil cultuurmakers en -bemiddelaars beter toerusten voor de maatschappij van vandaag. De cultuursector zou een voorhoedepositie kunnen innemen in het ondernemerschap dat kenmerkend is voor de moderne industriële samenleving. De ondernemer van deze tijd neemt risico, beschikt over improvisatietalent en creativiteit. Dit zijn bij uitstek kenmerken van veel mensen die werkzaam zijn in de culturele wereld.

De cultureel ondernemer die van der Ploeg voor ogen staat bevindt zich op het spanningsveld tussen enerzijds artistieke ambities en anderzijds verkoopbaarheid, toegankelijkheid en publieksvoorkeuren. Van der Ploeg onderscheidt vier hoofdtypen van cultureel ondernemerschap: de kunstenaar, de producent, de opdrachtgever en de programmeur. Voor elk type ontvouwt de staatssecretaris specifiek toegesneden beleidsmaatregelen. Deze zijn bedoeld om afhankelijkheid van overheidssubsidie zoveel mogelijk te verkleinen en ruimte te scheppen voor eigen initiatief.

De kunstenaar

Om de kunstenaar toe te rusten als ondernemer zal naast kwaliteitseisen en publieksbereik ook ingezet moeten worden op kunstenaarsbeleid. Hiertoe dient onder andere de Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars, die het ondernemerschap van startende kunstenaars een kans geeft. Daarnaast wil de staatssecretaris onder meer het opdrachtgeverschap krachtig stimuleren en subsidies van de fondsen projectmatiger inzetten. De staatsecretaris is bereid een aantal voorstellen van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen en de FNV KIEM in zijn beleidsvoornemens te betrekken: erkenning van de kunstenaar als ondernemer in fiscale zin, instelling van regionale informatiecentra over cultureel ondernemerschap, bedrijfsmatige scholing voor kunstenaars. Ook wil van der Ploeg onderzoeken hoe hij kan bijdragen aan een oplossing voor de pensioenproblematiek van zelfstandige kunstenaars.

De producent

Goed producentschap kan ook in de gesubsidieerde cultuur grote resultaten boeken. Het gaat dan onder meer om uitgevers, filmproducenten, theaterproducenten, tentoonstellingsmakers of impresario's. Staatssecretaris van der Ploeg zal met zijn ambtgenoot van Economische Zaken, Ybema, bezien of een (bescheiden) bedrag gereserveerd kan worden voor de oprichting van een instelling die steun verleent aan grootschalige culturele evenementen met een internationale uitstraling. Vooral de voorfinanciering van dergelijke projecten, bijvoorbeeld ten behoeve van een haalbaarheidsonderzoek, blijkt in de praktijk een groot struikelblok te zijn. Ook onderzoekt van der Ploeg in overleg met staatssecretaris Ybema of er eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld kan worden voor de oprichting van een participatiemaatschappij. Deze zou risicodragend vermogen kunnen verstrekken aan cultuurproducties die potentieel renderend zijn. ABN Amro en de NIB hebben zich inmiddels bereid verklaard om hieraan deel te nemen.

De programmeur

In het kader van het Actieprogramma Cultuurbereik wil van der Ploeg samen met de provincies en gemeenten een nieuwe impuls geven aan de programmering en het publieksbereik van de accommodaties. Dat zijn de podia voor cabaret, theater, popmuziek e.d. maar ook voorzieningen als musea, bibliotheken en archieven. Op centraal niveau denkt de staatsecretaris onder meer aan het stimuleringsbudget voor doelgroepactiviteiten en cultuurvouchers.

Opdrachtgeverschap en sponsoring

Het opdrachtgeverschap vormt een ideaal middel om vraag en aanbod goed op elkaar te laten aansluiten. Bovendien kan een opdrachtgever ervoor zorgen dat er nieuw publiek geïnteresseerd raakt voor het in opdracht vervaardigde kunstwerk, De overheid kan het goede voorbeeld geven. De nieuw opgerichte Stichting Kunst en Openbare Ruimte en het reeds bestaande Stimuleringsfonds Architectuur en de centra van kunstuitleen kunnen op dit gebied een rol spelen. Darnaast zal van der Ploeg bezien of de activiteiten van de Stichting Kunst en Meerwaarde met voldoende steun zich verder zouden kunnen ontwikkelen.

De nota Cultureel Ondernemerschap maakt samen met de nota Uitgangspunten voor het internationale cultuurbeleid 2001-2004 deel uit van de uitgangspuntenbrief Cultuur als confrontatie. Op 4 november zal hierover een algemeen debat in de Tweede kamer plaatsvinden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie