Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Hoogervorst Nationale Drogistendag

Datum nieuwsfeit: 25-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

SZW: Toespraak staatssecretaris Hoogervorst

Nr. 99/184
25 oktober 1999

Staatssecretaris Hoogervorst spreekt op Nationale Drogistendag over ziekteverzuim.

Staatssecretaris J.F. Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft tijdens de Nationale Drogistendag op 25 oktober in de RAI in Amsterdam een pleidooi gehouden voor samenwerking van branches bij het bestrijden van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. In zijn toespraak ging Hoogervorst in op .de neiging tot nostalgie. van MKB-voorzitter De Boer. Hij wees het midden- en kleinbedrijf erop dat terugkeer naar .de goede oude tijd van de Ziektewet. voor het mkb zou leiden tot zo.n 750 miljoen aan extra kosten door oplopend ziekteverzuim.
Hoogervorst toonde zich ingenomen met het initiatief van de Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond de handen ineen te slaan bij het bestrijden van ziekteverzuim. Hij zei te hopen dat het initiatief van de KNDB navolging zal vinden.

Toespraak door staatssecretaris J.F. Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens de Nationale Drogistendag op 25 oktober 1999 in de RAI in Amsterdam.

Als ik spreek over het thema vermindering van het ziekteverzuim, ben ik er altijd zeker van dat de toehoorders het met mij eens zijn dat streven naar een kleiner aantal zieken een goede zaak is. Maar vanmiddag, in uw gezelschap, heb ik toch wat aarzelingen. Want u zou kunnen denken dat ik met mijn betoog de aanval open op uw omzet aan poeders, pillen en druppeltjes. Laat ik u meteen geruststellen: daar is het mij niet om te doen.

Waar gaat het me wel om?

Ik wil vanmiddag onder meer proberen de vorige spreker, voorzitter Hans de Boer van MKB-Nederland, af te helpen van zijn neiging tot nostalgie.Van zijn heimwee naar het verleden, naar de tijd van de Ziektewet. Hij spreekt dikwijls en bloemrijk over dat verleden. Maar, ligt het niet in de menselijke aard dat we ons het verleden vaak rooskleuriger herinneren dan het in werkelijkheid was?

Het is zonder meer een feit dat het ziekteverzuim in uw deel van het bedrijfsleven, het midden- en kleinbedrijf, zowel nu als in het verleden gunstig afsteekt tegen dat bij uw ondernemende grote broeders. Het MKB verdient daarvoor een compliment. Want het duidt erop dat u een aantal zaken beter op orde hebt dan veel grote bedrijven. Dat lagere verzuim maakt duidelijk dat u zich als werkgevers nauwer betrokken voelt bij het wel en wee van uw personeel. En dat omgekeerd de werknemer zoveel hart heeft voor uw onderneming dat hij of zij zich niet lichtvaardig ziek meldt. Dat wijst op een goede werksfeer, op gezonde arbeidsverhoudingen en natuurlijk ook op sociale controle.

Dus begrijp ik ook wel - en dat verklaart tegelijk iets van de hang naar het verleden van Hans de Boer - dat u als kleinere ondernemingen niet echt zat te wachten op privatisering van de Ziektewet. De wereld zag er voor die privatisering overzichtelijk uit. U betaalde premie voor de Ziektewet en daarmee was de kous af.

Begin 1996 is dat veranderd met de invoering van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Sindsdien krijgt u te maken met de kosten die voortvloeien uit ziekte van uw medewerkers. En u moet u zich aansluiten bij een arbodienst. Enerzijds is dat lastig, dat geef ik toe. Maar aan de andere kant: verzuimbestrijding is onderdeel van het ondernemen geworden. Wie het als ondernemer goed doet bij verzuimbestrijding, heeft lagere productiekosten en behaalt daarmee een hoger rendement dan zijn concurrent.

Die marktwerking sorteert effect. In 1993, in .die goede oude tijd., kenden we in Nederland een ziekteverzuim van 6,2%. In 1997, onder het nieuwe stelsel, was het verzuim gedaald tot 4,6%. Een tot dan toe ongekend scherpe daling. Ruim een kwart van de mensen die zich in 1993 nog ziek meldden, deed dat in 1997 niet meer.

Die cijfers slaan op het bedrijfsleven als geheel. Kijken we naar het midden- en kleinbedrijf, dan zien we over die zelfde periode een daling van 5,4% naar 4,1%. En bij de allerkleinste bedrijven een daling van 3,8% in 1993 naar 2,6% in 1997. Voordat u mij ervan gaat betichten dat ik de tegenwoordige tijd door een te roze bril beschouw, geef ik onmiddellijk toe dat het verzuim vorig jaar weer licht is opgelopen, voor het hele bedrijfsleven tot 5%.

Maar die stijging moet wel in perspectief worden gezien. We zien namelijk in bijna alle periodes van sterke economische groei dat het ziekteverzuim sterk toeneemt. Zo ook in de hoogconjunctuur van het begin van de jaren negentig. Nu is de arbeidsmarkt nog aanzienlijk krapper dan destijds. Toch blijft het verzuim binnen de perken. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we het probleem van het ziekteverzuim sinds de privatisering van de Ziektewet blijvend beter beheersen.

En daarvan plukt juist u, het midden- en kleinbedrijf, de vruchten. U betaalt immers niet langer mee aan het veel hogere verzuim van de grote bedrijven.

Stel nu eens dat we de kosten van het ziekteverzuim weer helemaal zouden laten betalen door het collectief. Dan geef ik u op een briefje dat het ziekteverzuim tenminste weer oploopt tot ver boven de zes procent. Maar bij de huidige krapte op de arbeidsmarkt zou het mij niet verbazen als we dan uitkomen op een recordcijfer als de 7,4% uit 1990. Nogal een verschil met die vijf procent van nu.

Ik kan niet precies voor u uitrekenen hoe hoog de rekening voor u zou zijn als we terug zouden keren naar de oude Ziektewet, maar u moet als midden- en kleinbedrijf toch wel rekenen op zo.n 750 miljoen hogere kosten. Want u krijgt als midden- en kleinbedrijf echt niet alleen de rekening voor het verzuim in uw eigen ondernemingen, maar ook die voor het hogere verzuim bij grote ondernemingen gepresenteerd.

En daar doet u niets tegen. U kunt als ondernemer immers alleen het verzuim in uw eigen bedrijf beïnvloeden en niet in dat van een ander. Daarom vind ik dat u er geen enkel belang bij hebt dat we terugkeren naar welke vorm van gedwongen collectiviteit dan ook. Dat leidt alleen maar tot het oplopen van de rekening. Een rekening, waarvoor niemand zich verantwoordelijk voelt, maar die de ondernemers wel moeten betalen.

Daarmee wil ik niet betogen dat het altijd onverstandig is dingen collectief te doen. Het initiatief van uw branche om te komen tot één loket voor sociale zekerheid en gezondheid maakt duidelijk dat het vaak heel verstandig is om de handen ineen te slaan. Er zijn nu eenmaal zaken die je beter gezamenlijk kunt regelen dan ieder voor zich. Zaken die je beter in handen kunt geven van mensen die daar elke dag mee bezig zijn.

Grote bedrijven hebben vaak alle deskundigheid op het gebied van arbeidsomstandigheden en verzuimbestrijding in eigen huis. Bedrijven als Akzo en ABN Amro hebben daarvoor tientallen mensen in dienst, die als dat nodig is ook snel deskundigen van buiten de eigen onderneming in kunnen schakelen. Daarmee slagen ze erin zowel met het ziekteverzuim als met arbeidsongeschiktheid behoorlijk beter te scoren dan het landelijk gemiddelde.

Die weelde kunt u zich als individuele drogisten niet veroorloven. Daarom is het goed dat u nu terecht kunt bij Remedium met uw vragen over de vaak best ingewikkelde regelingen op het gebied van sociale verzekeringen of arbeidsmarkt. U kunt via Remedium zorgen voor deskundige begeleiding van uw zieke werknemer. En u kunt een hoop administratieve rompslomp uit handen geven. Ik vind dat u als KNDB met dit initiatief de goede weg in bent geslagen.

U maakt op deze manier gebruik van de voordelen van de grote schaal van uw bedrijfstak, maar zonder dat uw individuele verantwoordelijkheid voor verzuimbestrijding wordt aangetast. Dat is een uitstekende zaak. Ik hoop dat het initiatief dat u als drogisten hebt genomen navolging zal krijgen.

Want dat betekent niet alleen dat u goedkoper uit kunt zijn, het betekent bovendien dat we effectiever omgaan met het bestrijden van ziekteverzuim en dat we er beter in slagen te voorkomen dat mensen arbeidsongeschikt worden. En dat is natuurlijk bij de huidige krapte op de arbeidsmarkt ook heel prettig.

Remedium past in de tendens van een groeiende markt voor reïntegratie. Steeds meer bedrijven specialiseren zich in methoden om mensen op de arbeidsmarkt vast te houden of ze daar heen te geleiden. Ik denk dat we nog niet aan het einde zijn gekomen van alle creatieve plannen op het gebied van reïntegratie.

Als ik een bijdrage mag leveren aan die plannen: waarom zou je niet het beginsel van .no cure less pay. of wellicht .more cure more pay. introduceren in contracten met arbodiensten of reïntegratiebedrijven? U slaagt erin voor mij iemand uit de WAO te houden, dan krijgt u een bepaald percentage van het bedrag dat ik als werkgever daarmee bespaar.
Al die initiatieven hebben alleen kans van slagen als we niet toegeven aan het nostalgische verlangen naar de Ziektewet. En ik hoop dat het mij vanmiddag gelukt is de voorzitter van MKB-Nederland ervan te overtuigen dat het beter is die defensieve houding te laten varen. Laten we liever kijken naar de mogelijkheden die de privatisering van de Ziektewet biedt en daar positief op inspelen, zoals we gewend zijn van MKB-Nederland en zoals ook de KNDB met zijn initiatief om Remedium op te zetten heeft gedaan. Ik wens u veel succes toe met Remedium.

25 okt 99 15:56

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...