Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen terreur tegen niet-Albanezen in Kosovo

Datum nieuwsfeit: 25-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directie Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 25 oktober 1999 Behandeld: Drs. N.V. Both Kenmerk DEU-603/99 Telefoon: 348 5749
Blad Fax: 348 5329
Bijlage(n)
Betreft Vragen van de leden Valk en Koenders over

terreur tegen niet-Albanese bevolkingsgroepen in Kosovo.

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 15 oktober 1999, kenmerk 2990001040, waarbij gevoegd waren de door de leden Valk en Koenders overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van de leden Valk en Koenders over terreur tegen niet-Albanese bevolkingsgroepen in Kosovo.

Vraag 1.

Hebt u kennisgenomen van de kritiek van de Rambouillet-onderhandelaar Veton Surroi op de terreur tegen niet-Albanese bevolkingsgroepen in Kosovo?

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Bent u ervan op de hoogte dat hij, als reactie daarop, door ondermeer het UCK-persbureau Kosovapress bedreigd is met wraakacties?

Antwoord

Ja.

Vraag 3

Bent u bereid deze kwestie bij KFOR aan te kaarten en deze te verzoeken toe te zien op de veiligheid van Surroi?

Vraag 4

Bent u tevens bereid VN, EU, OVSE en KFOR in Kosovo te verzoeken om over deze kwestie contact te zoeken met het UCK en daarbij te eisen dat afgezien wordt van elke vorm van geweld tegen Surroi?

Antwoord

Het Nederlandse kantoor in Pristina is geïnstrueerd bij voornoemde organisaties dringend aandacht te vragen voor deze zaak. Ook in contacten met ex-UCK leiders als Thaci en Ceku moet worden aangedrongen op het afzien van elke vorm van geweld door ex-UCK leden tegen niet-Albanese groeperingen en Albanezen die het geweld tegen deze groeperingen veroordelen. Nederland heeft erop aangedrongen dat in deze contacten ook zorg zal worden geuit over de recente dreigementen aan het adres van Veton Surroi en Baton Haxhiu.

Vraag 5

Bent u bereid, gezien het spoedeisende karakter van deze zaak, deze vragen met de grootste spoed te beantwoorden?

Antwoord 5

Ja.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie