Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergunning voor afvalberging De Wierde NV

Datum nieuwsfeit: 25-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Kennisgevingen

Kennisgeving aanvr.ontw.beschikk. afvalberging De Wierde NV

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend, dat zij van Afvalberging De Wierde NV een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) hebben ontvangen. De aanvraag betreft het veranderen en in werking hebben van een scheidings- en organische natte fractie bewerkingsinstallatie voor huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval, industrieel afval en kantoor, winkel en dienstenafval en een regionaal overslagstation voor wit- en bruingoed. Bij de aanvraag is een milieu-effectrapportage gevoegd. Zij zijn van plan de gevraagde vergunning onder voorwaarden te verlenen.

Tevens maken zij namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân bekend dat een aanvraag is ontvangen om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van het lozen van afvalwater, afkomstig van bovengenoemd bedrijf. Het dagelijks bestuur is van plan deze vergunning onder voorwaarden te verlenen.
Beide vergunningprocedures worden door ons gecoördineerd afgehandeld.

U kunt de stukken inzien
De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en de daarbij behorende stukken liggen vanaf

25 oktober 1999 tot het einde van de termijn waarbinnen beroep tegen de beschikkingen
mogelijk is, ter visie:

- bij de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afd. Milieuvergunningen, kamer 083. Op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (tel. 058 292 51 28);
- bij de afdeling Milieu van de sector Wonen en Werken, Herema State 5 (1e gebouw,
ingang park) te Joure, op werkdagen van 08.00 tot 12.30 uur en van
13.30 tot 17.00 uur;

- in het gemeentehuis, Herema State 1 (hoofdgebouw) op maandag van
13.30 tot 20.00 uur; dinsdag, woensdag en donderdag van 08.30 tot
12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur; op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur;

- bij de afdeling Milieu- en bouwtoezicht van de gemeente Heerenveen, Crackstraat 2 te
Heerenveen, op werkdagen van 08.00 tot 12.30 en van 12.30 tot 17.00 uur op afspraak (vrijdag tot 16.00 uur op afspraak);
- in de leeszaal aan het Burgemeester Kuperusplein 48 te Heerenveen, op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 20.00 uur, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur;
- in het gebouw van Wetterskip Fryslân, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden
(afdeling voorlichting) werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

Hebt u bedenkingen?
Naar aanleiding van de aanvraag/ontwerp-beschikking ingevolge de Wet milieubeheer kan iedereen tot en met 22 november 1999 bij Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden, schriftelijk gemotiveerde bedenkingen inbrengen. Naar aanleiding van de aanvraag/ontwerp-beschikking ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren kan iedereen tot en met 22 november 1999 schriftelijk gemotiveerde bedenkingen indienen bij het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA, Leeuwar-den. Degene die bedenkingen inbrengt kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Wanneer daarom wordt verzocht, kunnen tot en met 22 november 1999 ook mondeling
bedenkingen worden ingebracht. Ook is het tot en met die datum mogelijk een gedachtewisseling te houden met een vertegenwoordiging van Gedeputeerde Staten van Fryslân danwel met een vertegenwoordiging van het bestuur van Wetterskip Fryslân, en de aanvrager.

Informatie
Hiervoor, en ook voor andere inlichtingen over de Wm-procedure kunt u contact opnemen met de heer N. Kistemaker, afd. Milieuvergunningen van de provincie, tel. 058 - 29-2 52 05. Wanneer het de Wvo-procedure betreft kunt u contact opnemen met de heer H. Kiewiet van het Wetterskip Fryslân, tel. 058 233 96 17.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie