Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Studium Generale over voorspellen in natuurwetenschappen

Datum nieuwsfeit: 26-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

Studium generale

Nostradamus 2000: Over voorspellen in de natuurwetenschappen

Wie beheerst de kunst van het voorspellen? Aan de ene kant de zieners, de handlezers, de sterrenwichelaars. Aan de andere kant de harde wetenschappers, gesteund door natuurwetten en laboratoriumopstellingen. In dit Studium Generale, aangeboden door de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, laten Leidse natuurwetenschappers zien wat ons in de natuurwetenschappen boven het hoofd kan hangen, dat voorspellen niet zo simpel is, en dat voorspellen niet altijd dezelfde betekenis hoeft te hebben. Een breed spectrum van wetenschapsgebieden komt aan de orde, van moleculaire biologie tot meteorologie. Dr. Jaap Brouwer vertelt over de spectaculaire vorderingen van de nieuwe wetenschap moleculaire biologie, en hoe dit gebied zich ontwikkelt van beschrijvend pionierswerk naar steeds verfijndere theorievorming, met de nadruk op verklaren en voorspellen. Evolutiebioloog Prof. dr. Paul Brakefield stelt de prikkelende vraag of het proces van natuurlijke selectie ooit organismen zal opleveren die hun toekomstige natuurlijke omgeving kunnen voorspellen. In onze eeuw is het, in de zoektocht naar steeds kleinere deeltjes, een ware trend geworden om theoretisch het bestaan van materiedeeltjes te voorspellen, die dan pas veel later echt ontdekt worden. Hierover gaat de lezing van Prof. dr. Frits Berends, die de geschiedenis van neutrino’s uit de doeken zal doen. En dan weersvoorspellingen: sommigen varen er blind op, anderen vertrouwen ze nooit. Dr. Lex Wolters en Dr. Gerard Cats leggen uit waarom we ondanks hogere wis- en natuurkunde, grote aantallen weersatellieten, en geavanceerde computerapparatuur toch nog moeten leven met grote onzekerheden. De rol van wiskundige modellen bij het voorspellen van de toekomst wordt besproken door Dr. Joost Hulshof. Soms zijn wetenschappelijke ontwikkelingen zelf niet eens zo moeilijk te voorspellen, maar laten maatschappelijke factoren en keuzes veel ruimte open voor verschillende uitkomsten, zo betoogt Prof. dr. Gerard Mulder: in principe kunnen er allerlei nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld worden, maar laat het economische krachtenveld dat toe, en moeten we het eigenlijk willen?

26-10 Functional Genomics: van beschrijven naar voorspellen Dr. Jaap Brouwer, J. A. Cohen Instituut voor Radiopathologie en Stralenbescherming en Leids Instituut voor Chemie (LIC). Sinds de ontdekking van het DNA als de drager van de erfelijke informatie aan het eind van de jaren veertig en de kort daarop volgende beschrijving van de dubbele helix structuur in het begin van de vijftiger jaren ontstond een nieuwe wetenschap. De traditionele vakken biochemie, genetica en celbiologie fuseerden als in een triple helix in een nieuw vak: Moleculaire Biologie. Deze nieuwe wetenschap heeft in korte tijd enorme vooruitgang geboekt en op dit moment is een nieuw hoogtepunt in zicht. Nadat in de afgelopen jaren de complete genomen van een aantal eenvoudige organismen als bacteriën, gist en een nematode bekend zijn geworden zal nu binnen afzienbare tijd de chemische samenstelling van het haast twee meter lange menselijke DNA bekend worden. Met behulp van de genetische code, een geheim dat reeds enige tijd geleden aan de natuur is ontfutseld, zijn wij in staat die informatie in het DNA te vertalen in de eiwitten waarvan de functies het leven mogelijk maken. Deze ontwikkeling is een nieuw hoogtepunt in de moleculaire biologie maar zeker geen eindpunt. Stap voor stap zal, in een multidisciplinaire aanpak, worden onderzocht welk eiwit welke functie waar en met welke partners uitvoert en hoe die werking geregeld wordt. Gewapend met die kennis zullen wij in staat zijn de moleculaire basis van ziekte en gezondheid en tenslotte van het leven zelf te beginnen te begrijpen. Tijdens deze lezing zal getracht worden de bovenomschreven ontwikkelingen voor een algemeen publiek inzichtelijk te maken en te komen tot een discussie over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de moderne moleculaire biologie.

2-11 Evolution and Predicting the Environment
Prof. dr. Paul Brakefield, Biologie, Evolutionaire en Ecologische Wetenschappen
Adaptation through natural selection is the key process in the evolution of biodiversity. The theory of natural selection makes biology unique amongst the sciences. Natural selection is the only process which we know of that can lead to organisms becoming better adapted to their environment. This talk will highlight natural selection and whether it can lead to an ability of organisms to predict their future environment. Two particular examples will be discussed of adaptive evolution in response to changing or alternating environments. These involve our own research on the evolution of the spectacular diversity in the beautiful wing patterns of butterflies and moths.

9-11 Neutrino’s: een geschiedenis van voorspellingen Prof. dr. Frits Berends, Theoretische Natuurkunde, Instituut Lorentz Om de wet van energiebehoud bij radioactiviteit te redden voorspelde de natuurkundige Pauli in 1930 het bestaan van onzichtbare deeltjes die de gemiste energie afvoeren. Dat die deeltjes, neutrino’s gedoopt, inderdaad bijna ongehinderd door materie gaan, maakte Fermi in 1933 theoretisch mogelijk. En in 1956 werden deze lastig te vangen deeltjes uiteindelijk echt ontdekt. Nieuwe voorspellingen spraken inmiddels van twee soorten neutrino’s en inderdaad bleek dat in 1962 ook zo te zijn. Ook in de astrofysica werd Fermi’s theorie opgenomen en zo werd er productie van neutrino’s in exploderende supernovae en in de zon verwacht. Groot was de opwinding in 1987 toen astronomen zo’n exploderende supernova zagen terwijl diep onder de grond fysici toevalligerwijs de neutrino’s detecteerden. Met de zonneneutrino’s liep het anders: ze werden wel waargenomen, maar in mindere mate dan voorspeld. Dat leidde tot een nieuwe suggestie: onderweg verandert de ene soort neutrino’s in een andere. Vorig jaar is zo’n metamorfose waargenomen en sindsdien staan neutrino’s volop in de belangstelling.

16-11 Kan het weer voorspeld worden?
Dr. Lex Wolters, Leiden Institute for Advanced Computersciences (LIACS)en Dr. Gerard Cats, KNMI en LIACS
Een methode om een weersverwachting te maken, is gebruik te maken van een computer. Hierbij worden de natuurkundige vergelijkingen die de toestand van de atmosfeer beschrijven, opgelost. Om dit te kunnen doen, gaat men uit van een begintoestand van de atmosfeer, liefst zo recent mogelijk. Deze moet zo precies mogelijk bepaald worden, omdat uit de chaostheorie volgt dat een onzekerheid in de begintoestand, hoe klein ook, ertoe leidt dat de verwachting na enige tijd volledig onbetrouwbaar wordt. Tegenwoordig is het aantal waarnemingen zeer groot, vooral dankzij weersatellieten. Toch is het, theoretisch gezien, veel te klein om een realistische weersverwachting voor meer dan twee weken te kunnen maken. In de praktijk gaat een verwachting dan ook duidelijk eerder de fout in. Daarom probeert men tegenwoordig met computermodellen al vooraf de effecten van kleine variaties in de begintoestand in te schatten. Dit stelt zeer hoge eisen aan de computersnelheid, omdat de modellen een aantal malen moeten worden gedraaid, maar ook om juist die variaties te vinden die het meest bijdragen aan de onzekerheid in de verwachting. Een tweede probleem is dat het computermodel dat de vergelijkingen oplost, dit slechts bij benadering kan doen, omdat zelfs de meest geavanceerde supercomputers veel te traag zijn om meer realistische modellen door te rekenen. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze supercomputers moet de software aangepast worden aan de computerarchitectuur Dit vereist een enorme menselijke inspanning. De sprekers laten een aanzet zien tot het automatisch genereren van optimale software.

23-11 Geen orde zonder chaos
Dr. Joost Hulshof, Wiskunde, Mathematisch Instituut Veel vragen die wetenschappers zich stellen hebben te maken met het voorspellen van de toekomst. Regent het morgen of schijnt de zon? Een manier om dit soort vragen te beantwoorden is het maken van een wiskundig model dat de werkelijkheid probeert te beschrijven. Zo’n model bevat twee componenten.

1. Een lijstje (meestal fysische) grootheden die de toestand van het systeem waar we naar kijken beschrijven.
2. Een aantal regels die, gegeven de toestand op een tijdstip, de evolutie van het systeem bepalen.

In de context van het model is het voorspellen van de toekomst nu niets anders dan het herhaald toepassen van de evolutieregels op de begintoestand. We rekenen de toekomst eenvoudig uit. Als het systeem niet te ingewikkeld is en de regels ondubbelzinnig en onafhankelijk van toekomstfactoren, dan zou dit toch moeten kunnen? Of kan orde chaos scheppen?

30-11 De pil van Damocles. De toekomst van het geneesmiddel Prof. dr. Gerard Mulder, Toxicologie, Centrum voor Bio-Farmaceutische Wetenschappen
De mondige mens kent zijn rechten, en heeft dus recht op een goede gezondheid. Aangezien hij ook recht heeft op alle aangenaamheden van een goed, wellicht soms wat overdadig leven, verwacht en eist hij geneesmiddelen die hem (desondanks) gezond houden, en die natuurlijk absoluut veilig zijn. Voor de toekomst van het geneesmiddel betekent dit dat relatief "eenvoudige" ziekten zoals kanker of hart- en vaatziekten over enige jaren goed behandeld kunnen worden. Tenminste: als de prijzen van de geneesmiddelen een voldoende winstmarge voor de farmaceutische industrie toelaten. Er zullen vooral veel meer middelen ter preventie op de markt komen die levenslang ingenomen moeten worden: een prachtige bron van inkomsten voor de farmaceutische industrie. Maar: geneesmiddelen zijn vergiften. Worden we dan wel gezonder? En: hoe erg zijn de ziekten die overblijven? Hangt de pil van Damocles boven ons hoofd?

Studiepunten
Het is mogelijk om met het volgen van deze serie lezingen 1 studiepunt te verdienen. Daarvoor moeten alle lezingen worden bijgewoond, en moet vervolgens voor het einde van het jaar een korte scriptie worden ingeleverd waarin de hoofdpunten van elke lezing worden samengevat en waarin wordt bediscussieerd hoe in de verschillende gebieden van de natuurwetenschap met voorspellen wordt omgegaan.

Wanneer dinsdagavonden
Tijd 20.30-22.00 uur

Plaats zaal 003 van gebouw 1175 (WSD-complex, Cleveringaplaats 1, Leiden)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...