Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vervolg evaluatie wallenproject Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 26-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
X
X
X Gemeente Amsterdam

Evaluatie wallenproject: vervolg noodzakelijk

Vanaf september 1997 functioneerde binnen de gemeente een klein projectteam rondom de wallenmanager. Doelstelling van de oprichting van dit zgn. 'Wallenteam' was de wens van de raad om de criminaliteit op de Wallen vanuit een bestuurlijke invalshoek aan te pakken. Het team fungeerde als stedelijk pilot om een methodiek te ontwikkelen voor die bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit.

Het adviesbureau Anderson, Elffers en Felix (AEF), heeft op verzoek van B&W een onafhankelijke evaluatie uitgevoerd naar de producten, ervaringen en behaalde resultaten van het Wallenproject en doet op basis daarvan een aantal aanbevelingen. Hoofdconclusie van AEF is dat het Wallenproject positieve effecten heeft gehad. Dit externe bureau constateert dat door het Wallenproject de overheid weer zichtbaar is in het Wallengebied. Daarbij wordt de kritische kanttekening gemaakt dat de aanpak nog niet op alle fronten voldoende is geworteld. Met andere woorden het experimentele project heeft zich nog niet voldoende uitgekristalliseerd en dus 'is stoppen met het Wallenproject kapitaalvernietiging'. Tot slot worden in het evaluatierapport acht aanbevelingen gedaan voor continuering.

Het College van B&W sluit zich in grote lijnen aan bij deze aanbevelingen maar stelt voor het huidige Wallenteam een bredere opdracht te geven en om te bouwen tot een 'stedelijk projectteam Van Traa'. Met het oprichten van een stedelijk projectteam blijven de opgebouwde kennis, ervaring en opgebouwde contacten met wetenschap en rijksoverheid behouden. Tevens wordt hiermee de kans vergroot dat de door het team van het Wallenproject ontwikkelde methodiek elders in de stad op stadsdeelniveau succesvol kan worden geïmplementeerd.

Het voorstel is dit nieuwe stedelijke Van Traa-team als apart team toe te voegen aan de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de Bestuursdienst. De nieuwe opdracht van dit stedelijke team omvat naast de voortzetting van de ingezette acties van het Wallenproject, het stadsbreed adviseren over de aanpak van criminaliteit en het voeren van de regie over en coördinatie van al de 77 'Van Traa-akties'. De afgeronde acties van het Wallenproject zullen worden overgedragen aan de Dienst Binnenstad.

Medio december zal het Wallenproject de laatste rapportage presenteren. In januari 2000 zal een driejarig actieplan worden voorgelegd over de bestuurlijke aanpak van de (georganiseerde) criminaliteit van het nieuwe stedelijke projectteam Van Traa.

De evaluatie van het Wallenproject wordt op 16 november besproken in de Commissie.

Mirjam Otten 020- 552 2045, Petra van der Peijl 020- 552 4331

^


-

© gemeente Amsterdam

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie