Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenten nemen verantwoordelijkheid huisvesting scholen

Datum nieuwsfeit: 26-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 26-10-1999 Home
Zoeken
Reageren

Persbericht
Nummer: 138

Gemeenten nemen verantwoordelijkheid bij huisvesting scholen

Er worden voldoende nieuwe scholen gebouwd en de bestaande scholen worden goed onderhouden. Het beschikbare geld wordt inderdaad aan huisvesting uitgegeven en evenwichtig verdeeld tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Dit zijn enkele conclusies uit de eindrapportage monitor decentralisatie huisvesting primair en voortgezet onderwijs, die staatssecretaris Adelmund van onderwijs, cultuur en wetenschappen op 25 oktober 1999 aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer heeft gestuurd.

Het parlement had tijdens de behandeling van het wetsvoorstel decentralisatie huisvesting om deze monitor gevraagd, aangezien zij zich zorgen maakte over de consequenties van de decentralisatie. Sinds 1 januari 1997 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Gemeenten kunnen zo met aandacht voor de plaatselijke mogelijkheden integraal huisvestingsbeleid voeren en gebouwen inzetten voor onderwijs en/of culturele en maatschappelijke doeleinden. Bovendien kan leegstand beter worden tegengegaan.

Schoolgebouwen

Uit inventarisaties blijkt dat er voldoende nieuwe scholen worden gebouwd. De totale beschikbare ruimte voor scholen is op het zelfde niveau gebleven als voor de decentralisatie. Bestaande scholen worden in het algemeen goed onderhouden, zodat ook de kwaliteit van de huisvesting op peil blijft. Veel gemeenten hebben al het aantal lokalen in het primair onderwijs uitgebreid in verband met de groepsgrootteverkleining. De gemiddelde leegstand bedraagt 10 lokalen per gemeente. Bij nieuwbouw zetten gemeenten steeds vaker een multifunctioneel gebouw neer, dat na het wegebben van de leerlingenpiek een andere bestemming kan krijgen, zoals woningen of kantoorruimte. Verder leidt het Brede-scholen-beleid tot een multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen. Veel gemeenten maken optimaal gebruik van de beschikbare vierkante meters door scholen zoveel mogelijk in een 'passend' gebouw te huisvesten.

Verantwoordelijkheid

Gemeenten gaan in de regel zorgvuldig om met hun dubbele verantwoordelijkheid als gemeentebestuur en bevoegd gezag van het openbaar onderwijs. Bijna alle gemeenten voeren op overeenstemming gericht overleg, waaraan zowel de openbare als de bijzondere schoolbesturen deelnemen. Zowel gemeenten als schoolbesturen zijn in het algemeen positief over dit overleg en over het huisvestingsbeleid van de gemeente. De gemeenten verdelen het geld evenwichtig tussen het openbaar en het bijzonder onderwijs. Sommige schoolbesturen uiten kritiek op praktische zaken en op de verzwaarde administratieve lasten.

Geld

Al het geld dat in het verleden aan huisvesting werd uitgegeven is, na aftrek van de efficiencykorting, in het gemeentefonds gestort. De gemeenten blijken dit geld ook daadwerkelijk aan onderwijshuisvesting te besteden. Diverse gemeenten geven echter aan het budget aan de krappe kant te vinden.

De algemene indruk van de besturenorganisaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is dat de decentralisatie soepel is verlopen. De gemeenten en de schoolbesturen zijn in onderling overleg meestal op een goede manier met de nieuwe rolverdeling omgegaan.

De onderzoeksresultaten geven staatssecretaris Adelmund geen aanleiding om wijzigingen aan te brengen in de decentralisatie van de onderwijshuisvesting. Aangezien er geen brede, algemene problemen zijn geconstateerd, vindt zij het niet nodig om de komende twee jaar nog langer grootschalig te monitoren. Uiteraard blijft er aandacht bestaan voor de ontwikkelingen op de langere termijn. De gemeentefondsbeheerders onderzoeken jaarlijks de ontwikkelingen van het gemeentefonds en de uitgaven van de gemeenten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie