Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Legalisering prostitutiesector, strengere straffen misbruik

Datum nieuwsfeit: 26-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE JUS

www.justitie.nl

Min van Just:/Legalisering Prostitutiesector

Wijnand Stevens
070 370 6857

3861

26.10.99

LEGALISERING PROSTITUTIESECTOR MAAR STRENGERE STRAFFEN VOOR MISBRUIK

Het algemeen bordeelverbod is geschrapt, waardoor de gemeenten de vrijwillige prostitutie beter kunnen sturen en reguleren. Tegelijkertijd worden vormen van exploitatie van prostitutie waarbij sprake is van geweld of misbruik of waarbij minderjarigen betrokken zijn, strenger gestraft. De strafmaxima op deze vormen van exploitatie zijn verhoogd van één naar zes jaar. Het zogenoemde klachtvereiste voor het plegen van seksuele handelingen met een prostitué(e) tussen twaalf en zestien jaar is afgeschaft. Verder kan de klant van een minderjarige prostituee worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal vier jaar. Tot op heden was hij niet strafbaar wanneer de prostituee zestien jaar of ouder was. Dit alles is het gevolg van de opheffing van het algemeen bordeelverbod. Deze wetswijziging is vandaag in de Eerste Kamer aanvaard. De wet zal zomer 2000 inwerkingtreden.

Achtergrond
Het bordeelverbod geldt sinds 1912 in Nederland. Net als veel andere Europese landen kende Nederland daarvoor geen algeheel verbod op bordelen. Er waren wel gemeenten die op lokaal niveau een meer of minder restrictief beleid voerden. Prostitutie als zodanig is nooit strafbaar geweest in Nederland.

Prostitutie en de exploitatie doen zich in verschillende vormen voor. Er zijn prostitutiebedrijven, raamprostitutie, escortservices en straatprostitutie. Prostitué(e)'s werken zelfstandig dan wel in een ander verband met een exploitant of souteneur. De aard van het verschijnsel en de positie die het in de samenleving inneemt, maken het moeilijk een goed zicht te krijgen op de omvang ervan. Zeer ruw geschat werken er tussen 15.000 en 30.000 personen in de prostitutie. Naar schatting is ongeveer 40 procent van het aantal prostitué(e)'s afkomstig uit niet EU-landen en verblijft illegaal in Nederland.

Doel wetswijziging
Dat prostitutie bestaat is een gegeven, ook voor de overheid. Dat vraagt om een realistische benadering. De exploitatie van vrijwillige prostitutie wordt toegestaan en genormaliseerd. Daarentegen zullen schadelijke vormen van exploitatie van prostitutie krachtig worden bestreden. De wetsvoorstel heeft zes hoofddoelstellingen: &.61623; beheersing en regulering van exploitatie van prostitutie; &.61623; verbetering van de bestrijding van exploitatie van onvrijwillige prostitutie;
&.61623; bescherming van minderjarigen tegen seksueel misbruik; &.61623; verbetering van de positie van de prostitué(e); &.61623; ontvlechten van prostitutie en criminele randverschijnselen;
&.61623; terugdringen van prostitutie door illegale vreemdelingen.

Als gevolg van de opheffing van het algemene bordeelverbod en de legalisering van exploitatie van vrijwillige prostitutie zal de overheid het prostitutiewezen kunnen sturen en reguleren. Gemeenten krijgen de bevoegdheden een lokaal vergunningenbeleid voeren. Door legalisering van de prostitutiesector kan deze zich ontdoen van criminele randverschijnselen als drugscriminaliteit en vuurwapenhandel.
Strafbaarstelling van exploitatie van onvrijwillige prostitutie en het verhogen van de sancties, maken een effectiever strafrechtelijk optreden mogelijk. De afzonderlijke strafbaarstelling van het voordeel trekken uit seksuele handelingen van een minderjarige levert een bijdrage aan de bestrijding van seksueel misbruik van minderjarigen. Regulering van de exploitatie van prostitutie en het aanbrengen van een scheiding tussen verboden en niet verboden vormen van die exploitatie zullen de rechtspositie en de werkomstandigheden van de prostitué(e) verbeteren.
De opheffing van het klachtvereiste . dat is het vereiste dat er een formele klacht moet zijn van het slachtoffer voordat er strafrechtelijk onderzoek kan worden ingesteld . maakt onderzoek naar zedenmisdrijven tegen minderjarige prostiuees makkelijker.

Gemeentelijk prostitutiebeleid ...
Gemeentelijk prostitutiebeleid
Opheffing van het algemene bordeelverbod maakt de weg vrij voor gemeenten om een effectief beleid te voeren. De gemeenten zullen bij algemene plaatselijke verordening (APV) vergunningstelsels introduceren voor de plaatselijke prostitutiesector. Door de VNG is in samenwerking met enkele gemeenten die met prostitutie te maken hebben en met de rijksoverheid een concept-modelverordening gemaakt. In de gemeentelijke vergunningenstelsels zullen de volgende zaken aan bod kunnen komen.
&.61623; Gemeenten zullen een vestigingsbeleid voeren; daarmee kan invloed worden uitgeoefend op lokalisering van de bedrijven. Een prostitutiebedrijf mag het woon- en leefklimaat van een buurt niet verstoren. De vestiging van een bedrijf dient in overeenstemming te zijn met planologische regels (bestemmingsplan) en met de leefmilieuverordening.
&.61623; Gemeenten zullen de integriteit en levenswandel van beheerders en exploitanten in de prostitutiesector gaan controleren. Voor de afgifte van een vergunning zal de gemeente antecedentenonderzoek naar beheerder en exploitant doen. &.61623; Er worden regels gesteld ten aanzien van de inrichting van een bedrijf: bijvoorbeeld minimumafmeting van de werkruimte, hygiëne en brandveiligheid.
&.61623; Voorschriften inzake de bedrijfsvoering. Die voorschriften betreffen de positie en de status van de prostitué(e); d.w.z. bescherming van de lichamelijke en geestelijke integriteit; geen minderjarige prostitué(e)'s, geen prostitué(e)s zonder een geldige verblijfstitel, en het voorkomen van overlast voor de buurt.

Handhaving
De wetswijziging vormt een goed instru-mentarium voor een effectieve bestrijding van strafwaardige vormen van exploitatie van prostitutie en de daarmee nauw samenhangende mensenhandel. Scheiding van geoorloofde en niet geoorloofde vormen van exploitatie van prostitutie maken een gericht bestuurlijk en strafrechtelijk optreden mogelijk. Voor de handhaving van het beleid zijn afspraken in de lokale driehoek tussen bestuur, Justitie en politie in een zogenoemd handhavingsarrangement nodig. Zo.n arrangement geeft zicht op de prostitutiesector in een gemeente, een analyse van de bestaande risico.s in de sector, een prioriteitstelling in de handhaving en een plan van aanpak daarbij. Justitie bereidt een handreiking voor een handhavingsarrangement voor. De bestrijding van mensenhandel is in de handhaving een belangrijke prioriteit.

Bestrijding van mensenhandel en illegale vreemdelingen in de prostitutie
&.61623; Er zal krachtig worden opgetreden tegen personen die finan-cieel voordeel genieten van (buitenlandse) personen die onvrijwillig in de prostitutie werkzaam zijn. Prioriteit daarbinnen heeft de bescherming van slachtoffers van mensenhandel. &.61623; Gemeenten zullen in hun voorschriften opnemen dat illegale prostitué(e)'s niet mogen werken in prostitutiebedrijven. &.61623; Personen die geen geldige verblijfstitel hebben of die hier in de zogenoemde vrije termijn van drie maanden blijven of een toeristenvisum hebben, mogen niet in de prostitutie werkzaam zijn. &.61623; Vreemdelingen van buiten de EU zullen voorlopig geen verblijfsvergunning krijgen om in de prostitutie te gaan werken. &.61623; Slachtoffers van mensenhandel die getuigen of aangifte doen krijgen een verblijfsvergunning voor tenminste de duur van het onderzoek, zij kunnen bovendien daarna onder omstandigheden in aanmerkingen komen voor een verblijfsvergunning op humanitaire gronden.
&.61623; Illegale prostituees die terugkeren naar hun land van herkomst kunnen in aanmerking komen voor een zogeheten terugkeerregeling (d.i. ticket, en financiële overbrugging voor een periode van drie maanden).

---------------

26 okt 99 16:44

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...