Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerp beleidsplan jeugdhulpverlening Groningen

Datum nieuwsfeit: 26-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 26 oktober 1999 Persbericht nr. 218

Ontwerp beleidsplan jeugdhulpverlening vastgesteld

Gedeputeerde Staten hebben vandaag het ontwerp van het Beleidsplan Jeugdhulpverlening 2000-2003 en het jaarplan 2000 voor Jeugdhulpverlening vastgesteld. In dit beleidsplan staat welk aandeel van de Regiovisie Jeugdzorg voor rekening komt van de provincie. De provincie is ten opzichte van het Rijk wettelijk verplicht een Beleidsplan te schrijven. Uit praktische overwegingen heeft de provincie het jaarplan voor het komende jaar hieraan gekoppeld.

Een aantal hoofdpunten uit de plannen:

Samenwerking

In het Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (BANS) hebben het Rijk, de provincies en gemeenten afgesproken meer samen te werken bij maatschappelijke problemen, onder andere met betrekking tot de jeugd. Naar aanleiding hiervan zal de provincie in samenwerking met Stichting Jeugdzorg Groningen zo concreet mogelijke afspraken maken met de gemeenten in Groningen. Er wordt in deze samenwerking gebiedsgericht gewerkt, zodat de specifieke kenmerken van de 8 regio's voor jeugdhulpverlening zoveel mogelijk tot hun recht komen. Daarnaast worden samenwerkingsprojecten gestimuleerd (projecten tussen jeugdzorg en onderwijs of bijvoorbeeld het project Jeugdpreventie op Maat). Natuurlijk blijft ook de intensieve samenwerking in de regiovisie Jeugdzorg van kracht.

Een toegang

Een aantal jaren geleden werd het Bureau Jeugdzorg opgericht om er voor te zorgen dat iedere jeugdige hulpzoekende met een zelfde procedure in aanraking kwam. Hierdoor is het voor de cliënt eenvoudiger om van de ene hulpverlener naar een andere te worden verwezen. De provincie wil graag dat de instellingen, verenigd in het Netwerk Jeugdzorg Groningen, ook meer aandacht besteden aan de fysieke organisatie van één toegang tot de Jeugdzorg. Daarom heeft de provincie het Netwerk gevraagd in het ondernemingsplan van de organisatie ook aandacht te besteden aan deze fysieke eenheid.

Registratie

De wachtlijsten die er zijn op het gebied van Jeugdzorg zijn moeilijk in kaart te brengen. De verschillende instellingen die werkzaam zijn op dit gebied, werken vaak met verschillende registratiemethoden en
-gegevens. Hierdoor zijn de cijfers niet te vergelijken. In een project van de Stichting Jeugdzorg Groningen wordt gewerkt aan een informatiesysteem dat een bijdrage moet leveren aan dit probleem.

De registratie van het Groninger Toewijzingsorgaan Jeugdzorg (GTJ) is al aanmerkelijk verbeterd. Op grond van gegevens van het GTJ over knelpunten in de intensieve ambulante hulpverlening (de zwaardere hulpverlening waarbij de jeugdigen worden opgezocht) heeft Jeugdzorg Groningen deze hulpvariant inmiddels uitgebreid.

Hulp in eigen omgeving

De provincie wil ook graag dat de hulpverlening voor jongeren zich meer gaat richten op de hulpverlening in de eigen sociale leefomgeving. Het plan "Jeugdzorg naar Huis" van het Jeugdzorg Groningen speelt hier ook op in. Vaak zijn er binnen een gezin meerdere problemen, waarbij dus ook meerdere deskundige hulpverleners nodig zijn. De provincie wil op dit terrein ook spreken met de betrokken instellingen over uitbreidingsmogelijkheden.

AMK

Met ingang van 2000 zal er in onze provincie een advies- en meldpunt voor kindermishandeling nieuwe stijl (AMK) functioneren. Medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en de Bureaus Vertrouwensarts gaan hierbij samenwerken op één locatie en zijn ondergebracht bij Jeugdzorg Groningen. Het aantal meldingen van kindermishandeling loopt nog steeds op: in 1998 waren er iets minder dan 600, in 1999 zijn er nu al 800 meldingen geregistreerd. Vanwege dit stijgende aantal meldingen en omdat de provincie het nieuwe AMK een goede start wil geven, is de bijdrage verhoogd van ongeveer ƒ 660.000,- in 1999 naar ruim ƒ 800.000,- in 2000.

Meer geld

De intensiveringsgelden van het Rijk zullen dit jaar worden besteed aan het AMK, de toegangsactiviteiten van het Bureau Jeugdzorg en de bestrijding van de wachtlijsten in de Jeugdzorg. De precieze hoogte van dit bedrag is nog niet bekend, omdat het Rijk nog nadenkt over een nieuwe verdeelsleutel van de extra gelden uit de fiscalisering van de omroepbijdragen.

In het jaar 2000 krijgt de provincie als doeluitkering van het Rijk ƒ 38.313.327. Meer dan ƒ 25 miljoen hiervan gaat naar de zwaardere hulpverlening. Bijna 9 miljoen wordt besteed aan minder zware hulpverlening en het overige zo'n ƒ 4 miljoen is bestemd voor bestuurlijke kosten, huisvesting en vervoerskosten.

Daarnaast is er ƒ 257.520,- aan provinciale middelen. Deze laatste gelden zijn voor:

Stichting Minderjarigen Noord-Nederland

ƒ

7.520,-

Bureau Klachtenonderzoek JHV/JB

ƒ

62.687,-

Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen

ƒ

31.692,-

Aandeel in het zorgtoewijzingsorgaan

ƒ

155.621,-Het ontwerp beleidsplan 2000 - 2003 Jeugdhulpverlening en het jaarplan 2000 jeugdhulpverlening is beschikbaar. Voor een exemplaar kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuurscontacten van de provincie Groningen, Joske Kluvers, 050 - 316 41 39.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie