Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Voorschoten

Datum nieuwsfeit: 26-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Voorschoten

Verkeerstellingen

In verband met het aanbrengen van lusdetecties t.b.v. verkeerstellingen worden er vanaf maandagochtend 25 oktober 1999 t/m woensdagmiddag 27 oktober 1999 verkeersafzettingen geplaatst op de volgende locaties:

* maandagochtend Leidseweg t.h.v. nr. 66

* maandagmiddag Koninklijke Marinelaan t.h.v. nr. 9
* dinsdag Koningin Julianalaan t.h.v. nr. 36
* woensdagochtend Schoolstraat t.h.v. nr. 186
* woensdagmiddag Rouboslaan t.h.v. het NS-Station

Tijdens de werkzaamheden zal er één rijstrook beschikbaar blijven voor het verkeer.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Weg- en Waterbouw en Verkeer,

de heer J.W. van der Werff, telefoon 071-5600745.

Terug naar begin pagina


Informatie-avonden EcoTeams in Voorschoten

Deelnemen aan een EcoTeam is een leuke manier om je eigen huishouden kritisch onder de loep te nemen op het gebruik van energie en water, afval, inkopen en vervoer.

We kunnen namelijk allemaal een s Een EcoTeam komt zes keer voor diverse thema's bij elkaar. Via deze thema's bespreken, meten en verbeteren de deelnemers hun eigen woon/milieugedrag. Uitvoerbaarheid en meetbaar resultaat zijn daarbij de kernbegrippen van het EcoTeam Programma. En de resultaten liegen er niet om. Een gemiddeld huishouden kan f 300- f 500 per jaar besparen op de energierekening. Bovendien hebben de deelnemers er ook nog eens veel plezier in om met een paar buurtgenoten op deze manier aan de slag te gaan.

tuk efficiënter met deze zaken omgaan, zodat we het milieu sparen en tegelijkertijd meer geld in onze portemonnee overhouden. Het is leuk om dit met een aantal buurtgenoten te doen en te ontdekken dat je niet de enige bent die iets aan het milieu wil doen.

Deze maand houdt het achtste Voorschotense EcoTeam haar afsluitende avond. Tijd dus om opnieuw het EcoTeam Programma onder de aandacht te brengen van de inwoners van Voorschoten. Na succesvolle buurtacties in Noord Hofland en de Leidseweg Noord, willen we ons nu op de wijk Boschgeest richten.

Deelnemers van de vorige EcoTeams organiseren daar vier informatie-avonden:

ma 15, di 16, wo 17 en do 18 november.

De avonden beginnen om 20.00 uur en duren anderhalf tot twee uur.

U kunt zich voor één van deze avonden opgeven bij:

het EcoTeam Centrum Leidse Regio, tel: 071-5167591 / 5167593.

Dan hoort u ook, waar de avonden worden gehouden. Op zo'n avond, die tot niets verplicht, kunt u besluiten of deelname aan een EcoTeam iets voor u is. Op onze landelijke website kunt u terecht voor meer informatie: www.global-action-plan.nl.

Terug naar begin pagina


Zonnestroom van eigen huis

Zonne-energie heeft de toekomst. Veel Nederlandse huishoudens besparen nu al op hun elektriciteitsrekening en dragen bij aan een beter milieu door het gebruik van zonnepanelen. Goed voorbeeld doet goed volgen? Als inwoner van de Leidse Regio kunt op dit moment mee doen aan de Actie Sunpower®. Een initiatief van uw energiebedrijf NUON en uw gemeente. Door de hoge subsidie kunt u voor 3.749 gulden vier zonnepanelen op uw dak laten installeren. Nergens anders in Nederland worden zonnepanelen voor zo'n lage prijs aangeboden.

Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit. Met vier zonnepanelen bespaart u, zelfs in ons grauwe landje, maar liefst 15% op uw jaarlijkse electriciteitskosten. Hiermee levert u een aanzienlijke bijdrage aan de vermindering van het broeikaseffect. De sunpower-panelen worden op uw dak geïnstalleerd door ervaren vakmensen. Achter op de panelen zit een omvormer die opgewekte gelijkstroom omzet in 230 volt wisselstroom. Deze stroom wordt geleverd aan het elektriciteitsnet in uw huis. Daardoor wordt de schone stroom direct gebruikt door uw elektrische apparaten.

Als u nu meedoet aan de Actie Sunpower® doen het energiebedrijf EWR, Novem en uw gemeente een flinke duit in het zakje. Dat scheelt u 3.500 gulden. U kunt kiezen uit 4, 5 of 6 zonnepanelen. Met aftrek van subsidie betaalt u 3.749 gulden voor 4 panelen.

Meer weten? Neem dan contact op met:

NUON

Willy Hoekman (071) 5252315

Bob Doop (071) 5252457

of e-mail naar (sunpower@ewr.nl).

Neem ook even contact op met de afdeling bouw- en woningtoezicht van uw gemeente:

(071) - 5600 665. Zij weten of de zonnepanelen in uw situatie zonder vergunning mogen worden geplaatst.

Terug naar begin pagina


Nabestellen OV-Wijzers Voorschoten

Medio juli zijn de OV-Wijzers verspreid in Voorschoten. Helaas is er bij de bezorging iets fout gegaan waardoor u wellicht niet de juiste OV-Wijzer hebt ontvangen. Er zijn in Voorschoten een drietal verschillende OV-Wijzers verspreid:

`Voorschoten 1

voor de wijken Dobbewijk, Nassauwijk, Bijdorp, Bloemenwijk, Boschgeest, Centrum en Starrenburg,

`Voorschoten 2'

voor de wijken Adegeest, Krimwijk en Vlietwijk

`Voorschoten 3'

voor de wijk Noord-Hofland.

Mocht u geen of de onjuiste OV-Wijzer hebben ontvangen, dan kunt u deze alsnog telefonisch nabestellen bij het secretariaat van de afdeling Verkeer & Vervoer van de gemeente Leiden via telefoonnummer (071-) 5165841.

Wij bieden onze excuses aan voor het ongemak en zullen alles in het werk stellen om de bezorging de volgende keer correct te laten verlopen.

Terug naar begin pagina


Mededeling betreffende bestemmingsplan Starrenburg, 1e partiële herziening

Op 15 oktober 1999 heeft de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan op een verzoek om voorlopige voorziening dat was ingediend tegen het bestemmingsplan Starrenburg, 1e partiële herziening. De Voorzitter heeft het verzoek afgewezen. Het genoemde bestemmingsplan is hierdoor van kracht geworden.

Terug naar begin pagina


Vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Vanaf 27 oktober tot en met 9 november 1999 ligt in het gemeentehuis in de Folderkamer voor een ieder ter inzage:

op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur

op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

* Een bouwaanvraag voor het oprichten van een bijgebouw in de achtertuin van het Abel Tasmanplantsoen 9 SP99515
* Een bouwaanvraag voor het oprichten van een bijgebouw in de achtertuin van de Essenlaan 22 SP99503

* Een bouwaanvraag voor het oprichten van een bijgebouw in de achtertuin van het Suze Groenewegerf 3 SP99507

Met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen burgemeester en wethouders vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplannen waarna de benodigde bouwvergunningen kunnen worden verleend. Een ieder kan tot de laatste dag van de ter inzagenlegging de schriftelijk zienswijzen naar voren brengen tegen het voornemen tot het verlenen van deze vrijstellingen.

Zienswijzen kunnen gericht worden aan:

Burgemeester en wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten

BOUWZAKEN

Aanvraag om bouwvergunning:

Week 43:

* Wijngaardenlaan 11; voor het veranderen van de garage/berging;
* Louise de Colignylaan 2; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Schoolstraat 152; voor het vergroten van de winkel;
* Frederik Hendriklaan 31 en 33; voor het oprichten van twee carports;

* Dr. M. vd Stoelstraat 16; voor het wijzigen van de achtergevel;

Aanvraag om sloopvergunning:

Meldingen tot bouwvoornemen:

Week 43:

* Cornelis Jollaan 3; voor het plaatsen van een berging;
* Leidseweg 111; voor het plaatsen van een berging;
* Woelwijklaan 7; voor het plaatsen van een blokhut;

Verleende bouwvergunningen:

14 oktober:

* Palestrinalaan 7; voor het vergroten van de woning
* Koningin Julianalaan; voor het vestigen van een tandartsenpraktijk in huidige bedrijfsruimte

* Bijdorpstraat 55; voor het plaatsen van een garage en berging
* Juliana van Stolberglaan 44; voor het vergroten van de woning

15 oktober:

* Leidseweg 99; voor het vergroten van de woning

19 oktober:

* Prof. vd Waalslaan 6; voor het plaatsen van dakkapellen
* Krimkade 18; voor het vergroten van de woning

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist.
Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.
Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).

Geweigerde bouwvergunningen:

* geen

Toegestane meldingen:

Weigering melding:

* geen

Verleende sloopvergunning

14 oktober;

* Veurseweg 180; voor het gedeeltelijk slopen van een bouwwerk

13 oktober:

* Rouwkooplaan 24; voor het slopen van kassen;
* Veurseweg 291; voor het slopen van kassen;

Afgegeven gedoogverklaring

* geen

Terug naar begin pagina


BURGERLIJKE STAND

Geboren:


* 28 september Dionne Milou d.v. G. van Pamelen en M.L.M. Lammerding
* 12 oktober Stefan z.v. M.P. Zandvliet en B. Noort
* 14 oktober Bente Leonhardine Maria d.v. P.A.J. van der Knaap en K. Vogel

* 17 oktober Jonathan Willem Jacobus , z.v. W. Ton en C.H. van der Luit

Huwelijksaangifte/aangifte van partnerschapsregistratie


*

Gehuwd/geregistreerde partners:


* 15 oktober R.K. Buter en M.P. Kuiper

Overleden:


* 14 oktober G. Selles, oud 76 jaar

* 16 oktober E. Boehmer wv Otto, oud 86 jaar

* 16 oktober J.W.B. Mellema, oud 74 jaar

Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...