Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Voorschoten

Datum nieuwsfeit: 26-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Voorschoten

Verkeerstellingen

In verband met het aanbrengen van lusdetecties t.b.v. verkeerstellingen worden er vanaf maandagochtend 25 oktober 1999 t/m woensdagmiddag 27 oktober 1999 verkeersafzettingen geplaatst op de volgende locaties:

* maandagochtend Leidseweg t.h.v. nr. 66

* maandagmiddag Koninklijke Marinelaan t.h.v. nr. 9
* dinsdag Koningin Julianalaan t.h.v. nr. 36
* woensdagochtend Schoolstraat t.h.v. nr. 186
* woensdagmiddag Rouboslaan t.h.v. het NS-Station

Tijdens de werkzaamheden zal er één rijstrook beschikbaar blijven voor het verkeer.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Weg- en Waterbouw en Verkeer,

de heer J.W. van der Werff, telefoon 071-5600745.

Terug naar begin pagina


Informatie-avonden EcoTeams in Voorschoten

Deelnemen aan een EcoTeam is een leuke manier om je eigen huishouden kritisch onder de loep te nemen op het gebruik van energie en water, afval, inkopen en vervoer.

We kunnen namelijk allemaal een s Een EcoTeam komt zes keer voor diverse thema's bij elkaar. Via deze thema's bespreken, meten en verbeteren de deelnemers hun eigen woon/milieugedrag. Uitvoerbaarheid en meetbaar resultaat zijn daarbij de kernbegrippen van het EcoTeam Programma. En de resultaten liegen er niet om. Een gemiddeld huishouden kan f 300- f 500 per jaar besparen op de energierekening. Bovendien hebben de deelnemers er ook nog eens veel plezier in om met een paar buurtgenoten op deze manier aan de slag te gaan.

tuk efficiënter met deze zaken omgaan, zodat we het milieu sparen en tegelijkertijd meer geld in onze portemonnee overhouden. Het is leuk om dit met een aantal buurtgenoten te doen en te ontdekken dat je niet de enige bent die iets aan het milieu wil doen.

Deze maand houdt het achtste Voorschotense EcoTeam haar afsluitende avond. Tijd dus om opnieuw het EcoTeam Programma onder de aandacht te brengen van de inwoners van Voorschoten. Na succesvolle buurtacties in Noord Hofland en de Leidseweg Noord, willen we ons nu op de wijk Boschgeest richten.

Deelnemers van de vorige EcoTeams organiseren daar vier informatie-avonden:

ma 15, di 16, wo 17 en do 18 november.

De avonden beginnen om 20.00 uur en duren anderhalf tot twee uur.

U kunt zich voor één van deze avonden opgeven bij:

het EcoTeam Centrum Leidse Regio, tel: 071-5167591 / 5167593.

Dan hoort u ook, waar de avonden worden gehouden. Op zo'n avond, die tot niets verplicht, kunt u besluiten of deelname aan een EcoTeam iets voor u is. Op onze landelijke website kunt u terecht voor meer informatie: www.global-action-plan.nl.

Terug naar begin pagina


Zonnestroom van eigen huis

Zonne-energie heeft de toekomst. Veel Nederlandse huishoudens besparen nu al op hun elektriciteitsrekening en dragen bij aan een beter milieu door het gebruik van zonnepanelen. Goed voorbeeld doet goed volgen? Als inwoner van de Leidse Regio kunt op dit moment mee doen aan de Actie Sunpower®. Een initiatief van uw energiebedrijf NUON en uw gemeente. Door de hoge subsidie kunt u voor 3.749 gulden vier zonnepanelen op uw dak laten installeren. Nergens anders in Nederland worden zonnepanelen voor zo'n lage prijs aangeboden.

Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit. Met vier zonnepanelen bespaart u, zelfs in ons grauwe landje, maar liefst 15% op uw jaarlijkse electriciteitskosten. Hiermee levert u een aanzienlijke bijdrage aan de vermindering van het broeikaseffect. De sunpower-panelen worden op uw dak geïnstalleerd door ervaren vakmensen. Achter op de panelen zit een omvormer die opgewekte gelijkstroom omzet in 230 volt wisselstroom. Deze stroom wordt geleverd aan het elektriciteitsnet in uw huis. Daardoor wordt de schone stroom direct gebruikt door uw elektrische apparaten.

Als u nu meedoet aan de Actie Sunpower® doen het energiebedrijf EWR, Novem en uw gemeente een flinke duit in het zakje. Dat scheelt u 3.500 gulden. U kunt kiezen uit 4, 5 of 6 zonnepanelen. Met aftrek van subsidie betaalt u 3.749 gulden voor 4 panelen.

Meer weten? Neem dan contact op met:

NUON

Willy Hoekman (071) 5252315

Bob Doop (071) 5252457

of e-mail naar (sunpower@ewr.nl).

Neem ook even contact op met de afdeling bouw- en woningtoezicht van uw gemeente:

(071) - 5600 665. Zij weten of de zonnepanelen in uw situatie zonder vergunning mogen worden geplaatst.

Terug naar begin pagina


Nabestellen OV-Wijzers Voorschoten

Medio juli zijn de OV-Wijzers verspreid in Voorschoten. Helaas is er bij de bezorging iets fout gegaan waardoor u wellicht niet de juiste OV-Wijzer hebt ontvangen. Er zijn in Voorschoten een drietal verschillende OV-Wijzers verspreid:

`Voorschoten 1

voor de wijken Dobbewijk, Nassauwijk, Bijdorp, Bloemenwijk, Boschgeest, Centrum en Starrenburg,

`Voorschoten 2'

voor de wijken Adegeest, Krimwijk en Vlietwijk

`Voorschoten 3'

voor de wijk Noord-Hofland.

Mocht u geen of de onjuiste OV-Wijzer hebben ontvangen, dan kunt u deze alsnog telefonisch nabestellen bij het secretariaat van de afdeling Verkeer & Vervoer van de gemeente Leiden via telefoonnummer (071-) 5165841.

Wij bieden onze excuses aan voor het ongemak en zullen alles in het werk stellen om de bezorging de volgende keer correct te laten verlopen.

Terug naar begin pagina


Mededeling betreffende bestemmingsplan Starrenburg, 1e partiële herziening

Op 15 oktober 1999 heeft de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan op een verzoek om voorlopige voorziening dat was ingediend tegen het bestemmingsplan Starrenburg, 1e partiële herziening. De Voorzitter heeft het verzoek afgewezen. Het genoemde bestemmingsplan is hierdoor van kracht geworden.

Terug naar begin pagina


Vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Vanaf 27 oktober tot en met 9 november 1999 ligt in het gemeentehuis in de Folderkamer voor een ieder ter inzage:

op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur

op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

* Een bouwaanvraag voor het oprichten van een bijgebouw in de achtertuin van het Abel Tasmanplantsoen 9 SP99515
* Een bouwaanvraag voor het oprichten van een bijgebouw in de achtertuin van de Essenlaan 22 SP99503

* Een bouwaanvraag voor het oprichten van een bijgebouw in de achtertuin van het Suze Groenewegerf 3 SP99507

Met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen burgemeester en wethouders vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplannen waarna de benodigde bouwvergunningen kunnen worden verleend. Een ieder kan tot de laatste dag van de ter inzagenlegging de schriftelijk zienswijzen naar voren brengen tegen het voornemen tot het verlenen van deze vrijstellingen.

Zienswijzen kunnen gericht worden aan:

Burgemeester en wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten

BOUWZAKEN

Aanvraag om bouwvergunning:

Week 43:

* Wijngaardenlaan 11; voor het veranderen van de garage/berging;
* Louise de Colignylaan 2; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Schoolstraat 152; voor het vergroten van de winkel;
* Frederik Hendriklaan 31 en 33; voor het oprichten van twee carports;

* Dr. M. vd Stoelstraat 16; voor het wijzigen van de achtergevel;

Aanvraag om sloopvergunning:

Meldingen tot bouwvoornemen:

Week 43:

* Cornelis Jollaan 3; voor het plaatsen van een berging;
* Leidseweg 111; voor het plaatsen van een berging;
* Woelwijklaan 7; voor het plaatsen van een blokhut;

Verleende bouwvergunningen:

14 oktober:

* Palestrinalaan 7; voor het vergroten van de woning
* Koningin Julianalaan; voor het vestigen van een tandartsenpraktijk in huidige bedrijfsruimte

* Bijdorpstraat 55; voor het plaatsen van een garage en berging
* Juliana van Stolberglaan 44; voor het vergroten van de woning

15 oktober:

* Leidseweg 99; voor het vergroten van de woning

19 oktober:

* Prof. vd Waalslaan 6; voor het plaatsen van dakkapellen
* Krimkade 18; voor het vergroten van de woning

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist.
Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.
Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).

Geweigerde bouwvergunningen:

* geen

Toegestane meldingen:

Weigering melding:

* geen

Verleende sloopvergunning

14 oktober;

* Veurseweg 180; voor het gedeeltelijk slopen van een bouwwerk

13 oktober:

* Rouwkooplaan 24; voor het slopen van kassen;
* Veurseweg 291; voor het slopen van kassen;

Afgegeven gedoogverklaring

* geen

Terug naar begin pagina


BURGERLIJKE STAND

Geboren:


* 28 september Dionne Milou d.v. G. van Pamelen en M.L.M. Lammerding
* 12 oktober Stefan z.v. M.P. Zandvliet en B. Noort
* 14 oktober Bente Leonhardine Maria d.v. P.A.J. van der Knaap en K. Vogel

* 17 oktober Jonathan Willem Jacobus , z.v. W. Ton en C.H. van der Luit

Huwelijksaangifte/aangifte van partnerschapsregistratie


*

Gehuwd/geregistreerde partners:


* 15 oktober R.K. Buter en M.P. Kuiper

Overleden:


* 14 oktober G. Selles, oud 76 jaar

* 16 oktober E. Boehmer wv Otto, oud 86 jaar

* 16 oktober J.W.B. Mellema, oud 74 jaar

Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie