Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over Uganda

Datum nieuwsfeit: 26-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directie Afrika

Midden- en Oost-Afrika

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 26 oktober 1999
Kenmerk 1413/99
Blad 1/1
Bijlage(n)
Betreft Beantwoording vragen van de leden Voorhoeve en Remak over Uganda

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar het schrijven van de Griffier Uwer Kamer d.d. 11 oktober 1999, kenmerk: 2990000830, heb ik de eer U mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken als bijlage dezes mijn antwoord te doen toekomen op de door de leden Voorhoeve en Remak, overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer, bij U ingediende vragen.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

Antwoord van mevrouw Herfkens, de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken op de vragen van de leden Voorhoeve en Remak over Uganda.

Vraag 1

Bent u bekend met de stelling van het Ugandese parlementslid Awori dat 58% van de begroting van zijn land aan militaire uitgaven wordt besteed, vooral voor de interventie in Congo?
1)

Antwoord:

Ik heb kennis genomen van het artikel in De Standaard van 4 september jl. waarin het Ugandese parlementslid Aggrey Awori geciteerd wordt.

Vraag 2

Hoe beoordeelt u deze stelling, alsmede de opinie van Muhammad Mayanja dat een belangrijke reden van de interventie de Congolese goudmijnen, tropisch hout en diamanten zijn? 2)

Antwoord:

Het door Awori genoemde cijfer m.b.t. de Ugandese defensie uitgaven stemt niet overeen met de mij bekende cijfers. In het kader van de zgn. Public Expenditure Review (mei 1999) presenteerde de Ugandese regering haar meerjarige begroting. Het onderdeel defensie uitgaven bevatte de volgende cijfers:


1999/00 177 mlrd UShs 15 % begroting


2000/01 196 mlrd UShs 15 % begroting


2001/02 223 mlrd UShs 15 % begroting

Deze bedragen komen overeen met respectievelijk 2.0 %,
2,1 % en 2,2 % van het BNP van Uganda.

In het kader van de Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF) vindt zesmaandelijks een doorlichting van de overheidsuitgaven door het IMF plaats. Hieruit is tot dusver gebleken dat Uganda zich aan deze begroting houdt.

Ten aanzien van de opinie van de heer Mayanja, eveneens in het artikel van De Standaard genoemd, voert de Ugandese regering als reden voor de interventie in DR Congo aan de noodzaak om de eigen grenzen te beschermen tegen invallen van rebellengroepen vanaf Congolees grondgebied alsook om een nieuwe genocide te voorkomen. Recentelijk zijn in de pers berichten verschenen over het ontstaan van zakelijke belangen bij het Ugandese leger. Deze kwestie heeft mijn aandacht en wordt via diplomatieke kanalen aan de orde gesteld. Het is een belangrijk punt van zorg, niet in het minst omdat de implementatie van het vredesakkoord van Lusaka hierdoor zou kunnen worden ondermijnd, met name op het punt van de terugtrekking van troepen uit DR Congo.

Vraag 3

Hou verhouden uw antwoorden op de eerste en tweede vraag zich tot de criteria van goed beleid en bestuur die voor bilaterale ontwikkelingssamenwerking van belang zijn en tot de gesprekken die de minister voor Ontwikkelingssamenwerking in Oeganda heeft gevoerd, zoals beschreven in haar brief d.d. 16 september jl.?
3)

Antwoord:

In mijn gesprek met President Museveni op 23 augustus
1999 heb ik er -juist vanuit een oogpunt van goed beleid en bestuur en ter bescherming van de uitgaven voor sociale sectoren- op aangedrongen dat de Ugandese defensie-uitgaven binnen de perken van de begroting zouden blijven. President Museveni zei mij vastberaden te zijn zich daaraan te houden. Of dit uiteindelijk ook zal gebeuren, wordt bewaakt via het instrumentarium van reguliere IMF-doorlichting alsmede in het intensieve contact tussen de donorgemeenschap in Uganda en de Ugandese regering.


1) De Standaard, 4 september jl.


2) idem


3) Kamerstuk 26 200 V nr. 92

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie