Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag vergadering gemeenteraad Lopik

Datum nieuwsfeit: 26-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeenteraad

De gemeenteraad kwam bijeen op 26 oktober 1999 .

Voorzitter: burgemeester drs. M.A.A. Schakel.

AGENDA voor de raadsvergadering op 26 oktober 1999.

TWEEDE TERMIJN

1. Opening.

2. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de begroting Algemene Dienst 2000.

a. gelegenheid voor de fracties tot reactie in tweede termijn naar aanleiding van de schriftelijke beantwoording van de Algemene Beschouwingen.

De vergadering wordt geschorst (uiterlijk om 12.30 uur) en wederom geopend om 14.00 uur.

b. beantwoording door het college van burgemeester en wethouders.

c. vaststelling begroting 2000.

d.vaststelling van de geactualiseerde vertaling van het collegebeleidsprogramma 1998-2002.

3*. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling verbrede inzet WVG-gelden 2000.

4*. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling voorzieningen huisvesting onderwijs 2000.

5. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van het Welzijnsprogramma 2000.

6*. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling besteding Accommodatiefonds 1999.

7. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling bestemmingsplan Landelijk gebied (N210) (onder voorbehoud, wordt nagezonden).

8. Sluiting.

De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage vanaf maandag 18 oktober 1998 om 10.00 uur. Inzage van de stukken buiten kantooruren, ook 's avonds, is mogelijk na telefonische afspraak met de bode, de heer T. Werrie.

Download alle stukken in ascii formaat. Terug naar het begin van deze pagina.


Samenleving.

De raadscommissie Samenleving kwam bijeen op 8 juni 1999 Voorzitter: wethouder J.W.M. Kooijman

AGENDA:

WELZIJN

1. Opening door wethouder B.H. Scheffer-Versluis.

2. Mededelingen en ingekomen stukken taakveld Welzijn (geen stukken).

3. Vaststelling advies- en actiepuntenlijst van de vergadering gehouden op 11 mei 1999, taakveld Welzijn.

4. Gemeenschappelijke regelingen, taakveld Welzijn (geen stukken).

5. Gevraagd advies met betrekking tot het ontwerp-raadsvoorstel maaltijdvoorziening na 1 juli 1999.

6. Gevraagd advies met betrekking tot de notitie jeugdparticipatie.

7. Gevraagd advies met betrekking tot het ontwerp-raadsvoorstel evaluatie tariefstelsel binnensportaccommodaties en vaststelling nieuwe tarieven seizoen 1999-2000.

8. Gevraagd advies met betrekking tot het inspraakrijp verklaren van het voor- ontwerp-Welzijnsprogramma 2000 (het ontwerp-Welzijnsprogramma is u reeds eerder toegestuurd).

9. Rondvraag.

10. Schorsing.

SOCIALE ZAKEN, ONDERWIJS EN GEZONDHEIDSZORG 11. Heropening door wethouder J.W.M. Kooijman.

12. Vaststelling advies- en actiepuntenlijst van de vergadering gehouden op 11 mei 1999, taakveld Sociale Zaken, Onderwijs en Gezondheidszorg.

13. Mededelingen en ingekomen stukken taakveld Sociale Zaken, Onderwijs en Gezondheidszorg.

14. Gemeenschappelijke regelingen, taakveld Sociale Zaken, Onderwijs en Gezondheidszorg (geen stukken).

15. Gevraagd advies met betrekking tot het ontwerp-raadsvoorstel Nota Lokaal Onderwijsbeleid (de Nota Lokaal Onderwijsbeleid is u reeds eerder toegestuurd).

16. Gevraagd advies met betrekking tot het ontwerp-raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan gemeente Lopik 1999 - 2013 (het Integraal Huisvestingsplan Gemeente Lopik 1999-2013 is u reeds eerder toegestuurd).

17. Gevraagd advies met betrekking tot het ontwerp-raadsvoorstel Beleidsnotitie Schuldhulpverlening (de Beleidsnotitie Schuldhulpverlening is u reeds eerder toegestuurd).

18. Gevraagd advies met betrekking tot het ontwerp-raadsvoorstel Beleidsverslag bureau Sociale Zaken 1998 (het beleidsverslag is u reeds eerder toegestuurd).

19. Gevraagd advies met betrekking tot het ontwerp-raadsvoorstel Evaluatie fonds maatschappelijke participatie.

20. Rondvraag.

21. Sluiting.

N.B.: Indien u de portefeuille ter inzage gelegde gegevens buiten kantooruren wilt inzien, kunt u daarover contact opnemen met de gemeentebode.

Abonnementhouders, die prijs stellen op kosteloze toezending van de in de agenda vermelde bijlagen kunnen deze telefonisch opvragen bij het bureau Facilitaire Zaken.

Download alle stukken in ascii formaat.

Terug naar het begin van deze pagina.


Raadscommissie Grondgebied.

De raadscommissie Grondgebied komt bijeen op 2 november 1999 . Voorzitter: wethouder Kooijman voor de punten 1 t/m 8 en wethouder Scheffer - Versluis voor de punten 9 t/m 23.

A G E N D A :

Aanvang te 19.30 uur.

Taakvelden Milieu en Volkshuisvesting:

1. Opening.

2. Vaststelling verslag vergadering Commissie Grondgebied d.d. 7 september 1999, punt 2 t/m 7.

3. Ingekomen stukken en mededelingen:

ingekomen stukken: a. Brief provincie Utrecht: Gemeentelijke bijdrage bodemsaneringsproject.

b. Verslag van het overleg tussen het college van B en W en het bestuur van het GLTO op d.d. 16 april 1999.

c. Woningbehoefteonderzoek.

4. Gemeenschappelijke regelingen. - Geen.

5. Uitkomsten draagvlaktest windenergie.

6. Waterspoor.

7. Beleidsregel stankhinder.

7a. Stand van zaken Recreatie en Toerisme.

8. Rondvraag.

Taakvelden Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Verkeer en

Vervoer: Vervolg ca. 21.15 uur.

9. Vaststelling verslag vergadering Commissie Grondgebied d.d. 7 en 9 september 1999 punt 8 t/m 25.

10. Ingekomen stukken en mededelingen:

ingekomen stukken: a. Agenda en verslag van de werkgroep Verkeer en Vervoer.

b. Raad van State; Streekplan Utrecht.

c. Statencommissie Verkeer en Vervoer; Notitie vaststelling Meerjarenprogramma Infrastructuur (MIP) 2000-2004.

d. Provinciale Staten; vergaderstukken Commissie Ruimte en Groen d.d. 14 juni 1999.

e. Provinciale Staten; vergaderstukken Commissie Ruimte en groen d.d. 23 augustus 1999.

11. Gemeenschappelijke regelingen. - PUWC Verslag 1e half jaar 1999.

12. Voorstel van B en W voor het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het vergroten van garage/berging, Lopikerweg Oost 64 te Lopik.

13. Voorstel van B en W voor het nemen van een voorbereidingsbesluit voor de bouw van een woning langs de Landscheijding te Lopik.

14. Voorstel van BenW voor het nemen van een voor-bereidingsbesluit voor de bouw van een vervangende woning op het perceel Uitweg 10 te Uitweg.

15. Voorstel van BenW voor het nemen van een voor-bereidingsbesluit voor de bouw van een machineberging op het perceel Noordzijdseweg 145 te Polsbroek.

16. Voorstel van BenW voor het nemen van een voor-bereidingsbesluit voor de plaatsing van een volière en antennemast het perceel Burg. Schumanlaan 23 te Lopik.

17. Voorstel van BenW voor weigering tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor de bouw van een woning op een perceel langs de Oudeslootseweg te Lopik.

18. Verbetering onverharde gedeelten Tiendweg tot Tiendweg 3.

19. BRU Notitie voor morgen.

20. Beleid ten aanzien van het verlenen van vergunningen voor uitpaden op openbare wegen.

21. Notitie inzake planschade ex art. 49 WRO.

22. Rondvraag.

23. Sluiting.

N.B.: Indien u de in portefeuille ter inzage gelegde gegevens buiten de kantooruren wilt inzien, kunt u daarvoor contact opnemen met de gemeentebode.

Abonnementhouders, die prijs stellen op toezending van de in de agenda vermelde bijlagen kunnen deze telefonisch kosteloos opvragen bij het bureau Facilitaire Zaken.

Download stukken in ASCII formaat.

Terug naar het begin van deze pagina.


Raadscommissie ABZ/Middelen.

De raadscommissie ABZ/Middelen kwam bijeen op 15 juni 1999 . Voorzitter: burgemeester drs. M.A.A. Schakel.

AGENDA

1. Opening.

2. Toelichting op werkzaamheden bureau Halt. Hiervoor is uitgenodigd de chef van Bureau Halt.

3. Vaststelling verslag van de vergadering gehouden op 18 mei 1999.

4. Mededelingen. Voortgang gebiedsperspectief.

5. Gemeenschappelijke regelingen. Er zijn geen stukken van gemeenschappelijke regelingen die voor behandeling in aanmerking komen.

6. Subsidie kinderopvang personeel gemeente Lopik.

7. Evaluatie nieuwe opzet raadscommissies.

8. Gemeentecontacten met Goluchow (Polen).

9. Eindafrekening verbouw gemeentehuis, inclusief herinrichting openbare buitenruimte.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

N.B.: Indien u de in portefeuille ter inzage gelegde gegevens buiten de kantoor-uren wilt inzien, kunt u daarover contact opnemen met de gemeentebode.

Abonnementhouders, die prijs stellen op toezending van de in de agenda vermelde bijlagen kunnen deze telefonisch kosteloos opvragen bij het bureau Facilitaire Zaken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...