Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief LNV inzake verbod op gewasbeschermingsmiddelen

Datum nieuwsfeit: 27-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DL. 19995289
datum
27-10-1999

onderwerp
Afschrift brief Cebeco
(TRC 1999/3003) doorkiesnummer

bijlagen
1
Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen een afschrift van de brief aan CEBECO Agrochemie.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber CEBECO Agrochemie
t.a.v. dhr. J.A. van den Heuvel
Postbus 182
3000 AD Rotterdam
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
TRCDL/ 1999/4922
datum
10-1999

onderwerp
verbod op gewasbeschermingsmiddelen doorkiesnummer

bijlagen

Geachte heer Van den Heuvel,

Onlangs hebt u een brief gestuurd waarin u bezwaren uit over het voorgenomen besluit van het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) om de toelating van een aantal gewasbeschermingsmiddelen in de agrarische sector te beëindigen. In uw brief geeft u aan dat Nederland hiermee vooruit loopt op andere EU-lidstaten. De betreffende middelen zijn volgens u onmisbaar voor de landbouw praktijk. Hierdoor zouden teelten verdwijnen in Nederland en zou de Nederlandse exportpositie ernstig onder druk komt te staan, met consequenties voor de werkgelegenheid.

up

datum
27-10-1999

kenmerk
DL. 19995289

bijlage

Het voorgenomen besluit van het CTB om gewasbeschermingsmiddelen te verbieden, vloeit voort uit afspraken die begin jaren '90 zijn gemaakt tussen de overheid, het landbouwbedrijfsleven en de industrie. Deze afspraken hadden onder meer betrekking op de sanering van milieukritische toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen en de vermindering van de afhankelijkheid van deze middelen (Bestuursovereenkomst Uitvoering Meerjarenplan Gewasbescherming). Via de zogenoemde 'kanalisatie' is er toen voor gekozen om de sanering en regulering van milieukritische toepassingen gefaseerd uit te voeren. Met deze fasering werd tegemoetgekomen aan de wens van het bedrijfsleven om een overgangsfase te hebben voor de ontwikkeling en implementatie van alternatieven. De kanalisatie betekende ook voor de betreffende gewasbeschermingsmiddelen, dat gedurende 5 jaar minder strenge milieueisen zouden gelden.

Nederland heeft in 1995, vooruitlopend op de Europese beoordeling van bestaande werkzame stoffen voor plaatsing op de positieve lijst van de Gewasbeschermingsrichtlijn (Richtlijn 91/414), wettelijke milieucriteria voor het toelatingsbeleid vastgelegd om de milieubelasting van het gebruik van chemische middelen terug te dringen. Dit vanwege de waterrijke omstandigheden en het hoge gebruik van chemische middelen per oppervlakte-eenheid. Deze noodzaak is thans nog steeds aanwezig. Gezien deze specifieke omstandigheden ben ik van mening dat Nederland goede gronden heeft om wat betreft de milieubeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen voorop te lopen in de EU. Behalve in Nederland vinden ook in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk op dit moment versnelde herbeoordelingen van bestaande gewasbeschermingsmiddelen aan de Europese normen en criteria plaats. Denemarken, Zweden en Finland hebben enkele jaren geleden reeds een saneringsoperatie van milieukritische toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen doorgevoerd.

Hoewel er op dit moment een omvangrijke beoordeling van bestaande werkzame stoffen plaatsvindt in Brussel, blijft de concrete toelating van gewasbeschermingsmiddelen ook in de toekomst een nationale verantwoordelijkheid. Ook in een geharmoniseerd stelsel zullen er verschillen zijn in de toelatingen tussen de verschillende lidstaten in verband met uiteenlopende landbouwkundige, fytosanitaire en ecologische omstandigheden. Dit vloeit voort uit de Gewasbeschermingsrichtlijn.

Uit uw brief en uit signalen van het bedrijfsleven en individuele telers blijkt dat de gevolgen van de CTB-besluiten groot kunnen zijn voor de continuïteit van bepaalde bedrijven in de productiekolom en er sprake kan zijn van een aantal onmisbare toepassingen. Dit is voor de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en mij aanleiding geweest om de Commissie beoordeling onmisbaarheid chemische gewasbeschermingsmiddelen onder leiding van de heer
dr. L. Ginjaar in te stellen om de problematiek van onmisbare toepassingen in kaart te brengen. Op 10 september jl. heeft deze commissie haar advies uitgebracht. De Commissie heeft een procedure en beslissystematiek ontwikkeld voor de beoordeling van onmisbaarheid van de toepassing van een gewasbeschermingsmiddel. Naast de milieubeoordeling worden hierbij ook economische en gewasbeschermingstechnische aspecten betrokken. In verband met de implementatie van de nieuwe procedure en systematiek in de regelgeving, stelt de Commissie een overgangsregeling voor om te komen tot een oplossing voor de korte termijn problematiek.

Over de actuele problematiek van gewasbeschermingsmiddelen heeft op 15 september jl. overleg plaatsgevonden met de Vaste Commissie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van de Tweede Kamer en de Minister van VROM en mij. In dit overleg is afgesproken dat vier partijen te weten: LTO-Nederland, Agrodis, VEWIN en de Stichting Natuur en Milieu op korte termijn zullen werken aan het tot stand brengen van een lijst van 5 à 7 onmisbare kanalisatiestoffen. Indien de betreffende partijen overeenstemming bereiken zal dat resultaat worden overgenomen en zal een tijdelijke verlengingsregeling worden getroffen voor de betreffende stoffen. Mochten de partijen er onverhoopt niet in slagen een gezamenlijke lijst op te stellen, dan zullen de Minister van VROM en ik onze eigen verantwoordelijkheid nemen. De Tweede Kamer onderschreef deze aanpak.
Voor de aanpak voor de langere termijn, waaronder de verwerking van het advies van de Commissie Ginjaar, zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd nadat het Kabinet zich daarover een oordeel heeft gevormd.

Het beleid van het Meerjarenplan Gewasbescherming (1991) is gericht op het verminderen van de afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen in de agrarische sector en de vermindering van de milieubelasting van deze middelen. Binnen de sector zijn de afgelopen jaren inspanningen gepleegd om de milieubelasting van gewasbeschermings-middelen terug te dringen, hetgeen een positieve ontwikkeling is. De door u geschetste problematiek van 'onmisbare' gewasbeschermingsmiddelen laat onverlet dat de komende jaren de noodzaak blijft bestaan voor het verminderen van de afhankelijkheid en de milieubelasting van deze middelen. Overigens maken de resultaten van voorloperbedrijven, proefstations en biologische bedrijven mij duidelijk dat nog niet alle mogelijkheden zijn benut om het gebruik van milieukritische middelen te voorkomen. Het beleid is niet primair gericht op het behoud van teelten onder alle omstandigheden, maar op het realiseren van schone en veilige productiewijzen. Voor een duurzame gewas-bescherming moet het voorkomen van ziekten en plagen, een preventieve aanpak, en het inzetten van alternatieve bestrijdingsmethoden centraal staan. Het beleid voor de komende jaren zal hierop gericht zijn. Hiermee kan een schone en veilige productiewijze worden gerealiseerd, passend bij de Nederlandse eisen en omstandigheden en de maatschappelijke randvoorwaarden die worden gesteld.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...